Uppropet till stöd för Dag Sandahl English version, please!
Om Dag Sandahl
Uppropet
Vad händer nu?
Yngve Kalins hemsida

Tillbaka till startsidan

Uttalande från Dag

Begäran om befogenhetsprövning, 2003-12-18
Växjö Domkapitels beslut, 2004-01-09
Kalmar kyrkonämnds presidiums beslut, 2004-01-13
Email till Domkapitlet och Kalmar pastorat
Anmälan till åklagare om misstänkt ..., 2004-01-26
Överklagande av Domkapitlet ..., 2004-01-27
Anmälan till Ansvarsnämnden för ..., 2004-01-27
Brev till kyrkostyrelsen, 2004-04-27