Prästdeklarationen
med anledning av
Svenska kyrkans beslut om välsignelse av registrerade partnerskap

Till:
Svenska kyrkans församlingar och dess beslutsfattare

Svenska kyrkan har beslutat om en officiell ordning för välsignelse av registrerade partnerskap och infört detta i Kyrkoordningen.

Vi, präster i denna kyrka, som undertecknat denna deklaration anser att detta beslut står i strid med den ordning för samliv och äktenskap, som Gud genom sitt ord uppenbarat för oss och som definieras som en relation mellan en man och en kvinna. Guds ord tillåter oss inte att välsigna någon annan slags parrelation.

Vi är som präster bundna av de löften till trohet mot den Heliga Skrift och kyrkans bekännelse som vi avgav vid vår prästvigning och vi tar därför helt avstånd från den beslutade ordningen och vill på detta sätt göra det allmänt känt.

Alla Helgons dag den 1 november 2005

Yngve Kalin, komminister i Hyssna

Denna deklaration har undertecknats av 864 präster i Svenska kyrkan


"Många undertecknare av prästuppropet har utsatts för lokala påtryckningar." Läs mer

"Hyssnaprästen förvånad över mediauppståndelsen." Läs mer

"Väsignelseakten går i graven" Läs mer

Till Yngve Kalins hemsida

Besöksräknare

Besöksräknare

© 2005 Yngve Kalin & Elander IT