8 efter Trefaldighet 2 årg Matt 7:22-29 2013

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det är naturligtvis inte om vanlig husbyggnadskonst som Jesus undervisar i den här berömda liknelsen. Han talar om vad du och jag bygger våra liv på.

Ja, hur bygger du och jag våra liv? Den viktigaste detaljen är naturligtvis grunden. Vad bygger vi på? Är vi så rejält förankrade att när ovädret kommer så står vi pall och kan rida ut stormen.

Det var en talande och välkänd jämförelse som Jesus använde sig av. Det kan regna våldsamt i Palestina. Jag har själv sett dt i Afrika, där det en gång regnade 650 mm på två dygn. Breda smutsiga floder bildas och vältrar sig fram över vägar och diken och upp på bergssidorna och gröper ut allt och drar det med sig ner mot slättlandet - där floderna kan bli hundratals meter breda.

Hur skönt är det då att sitta inne i sitt hus, som känns tryggt och stabilt. Men det är klart att frågan finns där ju hela tiden. Kommer huset att klara ovädret. Kommer det att störta samman och dras med i en flodvåg!

Det är sällan vi fått vara med om något liknande i vårt klimat. Men visst minns vi några katastrofer det, när lerjord luckrats upp och det blir jordskred och husen störtade i Tuve eller i Trosa. För sandgrunden Jesus jämförde med är sannerligen inte den svenska rullstensmoränen utan snarade kvicksand eller lera.

Om ett hus står pall förstår vi att det handlar om grunden. Är grunden stabil och väl lagd kan ovädren komma - det klarar sig till och med om det regnar in och läcker. Det kan se kritiskt ut för ett slag - men tack gode Gud grunden höll.

Vad Jesus naturligtvis vill säga med det här utmynnar i en fråga till oss alla:
Vad bygger vi våra liv på? Kommer det som du och jag sätter vår tro och vårtt hopp till att hålla i livets stormar? För som det heter i Predikarens bok: "Allt kan hända alla."

Många bygger luftslott. Bara det går fort är det bra. Det får gärna vara grant och pråligt. Hur länge det varae spelar mindre roll. Den som inte har en evighet måste hinna med allt här i livet.

Men vanligare ändå vår drift att själva försöka säkra vårt liv. Det viktigaste i livet är att skapa sig en ekonomisk trygghet. Har man bara pengar klarar man sig!

På många ställen i Bibeln varnas vi för den livsfilosofin. Brutalast tar Jesus upp det liknelsen om den självgode, självtillräcklige bonden som i sin skrytsamhet tänker bygga ut och sätta upp några väldiga lador. Det var allt han levde för. Det blev inget av det. Han dog samma natt !!!

För hälsan är ju också viktig. Det vet alla. Det gäller att hålla sig i form - i alla fall efter 40!

Men ingen kan säkra sitt liv på det sättet. Vi lever i en fördärvad värld där våra sätt att planera, räkna och kalkylera så ofta slår slint. Ja, hur ska vi kunna stå emot "på den onda dagen" för att tala bibliska igen? Finns det en grund som står pall i livets alla skiften?

"Den som hör mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund." Vad Jesus menar är uppenbart. Hans ord är en säker grund att bygga på. För att utrycka sig mera modernt. Att försöka bygga sitt liv utan Gud är som att försöka begripa sig på eller sköta en maskin utan instruktionsbok. Om något går fel, eller inte fungerar, tar man reda på det i tillverkarens instruktioner. Vår Skapare vet vad vi behöver.

Gud vill vara med oss och styra oss i allt, han vill välsigna oss, han vill leda oss. Det är vad Jesus vill säga till var och en av oss i dag. Lyssna på mitt ord. Där får du tolkningen - där får du uttydningen vad livet handlar om. Skena inte iväg på egen hand. Du klarar det inte. Du måste ha din förankring hos din Skapare, ditt Ursprung, då är ditt liv förankrat i verkligheten. Att bygga sitt liv på människovisdom och mänsklig förmåga är fåfängt - vi lever i en fördärvad värld.

Vi känner inte alla sammanhang, vårt synfält är begränsat. Vi kan inte planera för alla eventualiteter - vi vet bara att vi lever i en fördärvad värld där allt kan hända alla. Hur viktigt är det inte då att vara förankrad i Gud och veta att han vill skydda och bevara oss, han har förbarmat sig över sin skapelse som upprorets förbannelse vilar över. Han har inte övergett oss "han låter fortfarande sin sol gå upp över ond och god." Han lär, förmanar och varnar oss genom sitt ord. Han kallar på oss, ja han söker oss för att rädda oss.

För när vi lever med honom, och hos honom hämtar vår styrka och kraft blir allt förändrat. Vi vet att våra liv vilar i Guds händer vad som än händer. Vi vet varifrån vi kommit och vi vet vart vi är på väg." Vi bygger våra liv i gemenskap med vår Skapare. Det är han som är Herre och omskapar och förvandlar oss efter sin vilja.

Det är klokhet säger Jesus. För eller senare störtar alla människobyggen samman. Döden, konsekvensen av mänsklighetens uppror och självsvåld mot Gud, bryter ned och fördärvar.

Men de som grundat sitt liv på Frälsaren blir bevarade. Det visar sig, att det finns en byggnad som inte är gjord med händer, en byggnad som kommer från Gud. Den vilar på klippan Kristus. Och inte ens dödsrikets portar kan bli den övermäktiga.

AMEN

Till Predikobiblioteket Till Yngve Kalins hemsida