Alla helgons dag 2 årg Hebr 12:1-3 2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Vi borde egentligen oftare tala om den stora skaran helgon och saliga som står inför den himmelska tronen som vi gör i dag när vi firar Alla Helgons dag. Det är inte bara i dag som vi skulle tänka på himmelen och dem som nått fram till målet. Nej, vi borde tänka på de saliga och helgonen mycket, mycket oftare. Vi är ju "omgivna av en sky av vittnen" som manar på oss att inte ge upp, att inte misströsta utan sträva vidare mot målet - vi också, och så bli saliga i tron på vår Frälsare.

De saliga, de som nått fram till målet hjälper oss att få ett riktigt perspektiv på tillvaron. Det påminner oss om att efter livet här på jorden följer evigheten. Det påminner oss att det finns en väg fram, en väg igenom, en väg som slutar i paradiset hos Gud.

Jag menar inte att vi kristna inte tänker på himmelen. Det är ju vårt hopp att dem som vi lämnat i Guds hand och som gått före oss i tron har kommit hem till Gud. Men det ligger ett stort allvar i detta. Känner vi vår Frälsare, den ende som kan föra oss dit och har vi blicken stadigt fäst på honom?

Det finns ingen annan väg till himmelen utom genom Jesus. Släpper vi blicken från honom riskerar vi att komma vilse i denna världens virrvarr.

Det är därför aposteln i vår läsning så enträget manar på oss: "Tänk på Jesus, ha blicken fäst på honom, så att ni inte tröttnar och förlorar inriktningen på levnadsvägen," uppmanar oss aposteln. Det är en inbjudan. Han visar oss hur vi ska klara våra liv och nå fram till härlighetens himmel i Jesu efterföljd. Han är Guds erbjudande om frälsning - han var den som kom för att befria oss från upproret mot Gud som kastat oss i fördärvet, när vi gick vår egen väg.

Synden snärjer och ansätter oss, säger aposteln. Den pressar ner oss och förvillar oss men när vi fäster vår blick på Jesus, får vi se något annat. Vi ser honom, som genom sin lydnad och genom sitt lidande och sin död övervann synden och dödade dödens makt, han uppstod och vann evigt liv som en gåva till dem som sätter sin trop på hans namn.

Fäster vi vår blick på Jesus är kommer vi loss ur syndens nät. Det finns inte längre någonting som kan snärja oss och hålla oss fjättrade, ingen synd och skuld, inga misslyckanden eller försummelser. Allt är försonat och förlåtet i Jesu namn

Jesus har tagit allt på sig. Han är, och lyssna noga på apostelns uttryck, trons upphovsman och fullkomnare. Han ger oss tron, han ger oss hoppet, han omskapar och förvandlar oss och våra liv och våra livs inriktning.

För att leva och dö är något outsägligt allvarligt. Vi är evighetsvarelser, det liv vi lever här är inte allt. Det är bara början. Gud vill inte att någon skall gå förlorad. Därför gav han oss Jesus, han kom för att uppsöka och rädda det som var förlorat. Därför ligger det sådant allvar i frågan hur vi tar emot erbjudanden från Gud medan vi ännu har chansen. Döden i sig förändrar inte vårt förhållande till honom. Som vi lever - så dör vi. Döden förändrar inte livsinriktningen, man kan säga att den fullbordar den - för evigt, oåterkalleligen för evigt.

"Det är endast ett steg mellan oss och döden", utbrast en gång kung David. För Jesus Kristi skull vågar vi tro, att det steget kan vara ett steg hem till Gud.

Han har gått före oss, han tog steget in i dödsriket, för att föra dem som hos vilka han har fått föda tro igenom ända hem till Gud. Fäst blicken på honom, säger aposteln. Släpp honom inte. Han övervann och du kan övervinna. Allt som hindrar oss från att följa honom måste vi lägga av oss. Att skjuta upp avgörandet är att spela med sitt eviga väl. Han vill förändra våra liv, här och nu. Han vill ge oss tron och han vill fullkomna den så att vi går trygga fram genom livet till vår sista stund.

Den stora skyn av vittnen, vi i dag tänker på Alla Helgons dag, manar oss att inte tröttna och ge upp. Gud vill i den rätta sunden förena oss med dem på den andra sidan..

Redan häri Guds kyrka lever vi i himmelens förgård. Här möter oss trons upphovsman och fullkomnare för att ge oss kraft i vår livskamp och ge oss stadga så att dörren kan öppnas för oss när vår stund kommer. Här möter oss Jesus för att räcka till oss syndernas förlåtelse, liv och salighet:

I gudstjänstens gemenskap är vi redan nu förenade med den stora skyn och saliga, "med alla trogna i alla tider och hela den himmelska härskaran" i lovsången till vår Gud och Skapare..

Tar vi vara på de tillfällena när Gud söker oss skall han fullkomna oss i tron, och ge oss en rätt och saliggörande tro på Jesus som vår Frälsare, och leda oss att på honom, och ingen annan, grunda vår förtröstan om syndernas förlåtelse, liv och salighet. Med blicken på honom vågar vi leva - och vågar vi dö.

AMEN

Till Predikobiblioteket Till Yngve Kalins hemsida