Den helige Mikaels dag 3 årg 1 Mos 28:10-17 2011

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Jag tänkte vi skulle fundera lite vidare om vad vi kan lära av den gamla berättelsen om Jakob och hans himlastege som var vår första läsning i dag.

Det är lätt att tänka sig så här. Ja, Jakob, han måste ha varit en mycket from man som fick se änglar och se tydligt och klart att det fanns en väg till himmelen. Han fick uppleva att han stod vid himmelens port. Det måste vara något särskilt med honom eftersom han fick vara med om något så märkvärdigt.

Men det stämmer faktiskt inte alls. Den Jakob vi möter här, han var långt ifrån ett föredöme och troshjälte vid den här tiden.

Det mesta han hade gjort i livet var minst sagt tvivelaktigt. Han hade lurat sin bror, han hade bedragit sin far, han hade skapat olycka och oro i sin familj. Jakob, var vad man skulle sagt i dag: en synnerligen självupptagen människa. Det finns heller ingenting i berättelsen som tyder på, att han ens försökte närma sig Gud, eller att han väntade sig något särskilt den här kvällen vid Beer-Sheva, när han tog en sten som en kudde och la sig att sova.

Nej, tvärtom kände han sig jagad och rädd, möjligtvis plågad av ett begynnande dåligt samvete. Det är alltså det första vi kan lära av den här berättelsen: Det var Gud, som sökte Jakob, inte tvärtom. Gud tog initiativet genom att visa på himmelens port. Det var en led i Jakobs förvandling. Gud sökte Jakob konkret och tydligt i drömmen. Det var en dröm, skapad av Gud, för att Jakob skulle dras tillbaka till honom.

Det är viktigt att förstå detta. För det lär oss att Bibelns budskap förkunnar detsamma från Första Mosebok till Uppenbarelseboken. Det är Gud som söker oss och vill dra oss tillbaka till sig och rädda oss - ibland mycket konkret och påtagligt. Ibland genom drömmar ibland på annat sätt. Jakob får höra Guds röst. De gamla löftena till fäderna upprepas. Dom som han hört - men inte brytt sig om: "Jag är Herren, Abrahams din faders Gud och Isaks Gud" .... jag har en plan för ditt liv.

Gud tar initiativet. Gud ser alltid på oss, inte för vad vi är i oss själva och hur vi svikit honom utan vad han kan göra med oss och av oss om han får ta över våra liv. Bibeln är inte berättelserna om hur vi människor söker Gud och konstruerar himlastegar, där vi kan stiga upp och nå upp till nya höjder och finna Gud.

Nej, hela Bibeln handlar om Gud söker oss, och sträcker sig efter oss och öppnar himmelsportar för oss i vår vardag.

Jakob var skakad över sin upplevelse när han vaknar och utbrister: "Herren var sannerligen här - och jag visste det inte." Här är himmelens port." Han förstod att det var Gud som sökt honom. Stegen symboliserade att det fanns en väg mellan himmelen och jorden. På stegen fanns det änglar som for upp och ned på den och han förstod att han stått mitt framför Herren Gud själv! Det förändrade hans liv. Han hade verkligen mött Gud. Han kände att han varit vid himmelens port. Himlen och jorden hängde ihop på ett osynligt sätt precis som en stege. Ja, hans dröm visade att det finns en väg mellan himlen och jorden.

Då är ju frågan hur ska vi hitta de här platserna. det står i Bibeln att Jakob tog en sten och märkte ut platsen: "Här är himmelens port," hade ju Jakob utbrustit. Finns det sådana platser? Platser om vilka vi kan säga: "Ja, här är himmelens port, här dansar änglarna när Gud stiger ner till oss" Behöver vi drömma om några stegar för att se hur himmelen och jorden hänger ihop?

Nu är det så underbart, att det finns sådana platser utmärkta för oss, där vi kan möta Gud. Jag ska påminna om tre sådana i dag:

Först och främst har vi Bibeln och Guds ord. Den är som en stege mellan Gud och människor. I hela Bibeln, i alla dess berättelser får vi lära oss om Gud - där här vi Guds röst. När människor lyssnar och lär, då blir Guds änglar glada. Vi öppnar bibeln, som en port och där möter vi Gud.

Men vi har flera portar här i kyrkan: Dopfunten. När vi döps som öppnas dörren till himmelen. Så har Gud ordnat det. Ett litet barn, eller vuxen som döps riktas in mot himmelen. Jesus själv kommer till oss på himlastegen, och så säger han: Du är min - jag har öppnat vägen till himmelen för dig. "Här är himmelens port." Jag har kommit för att hämta dig och rädda dig mitt barn. Och det är stor glädje både i himmelen och på jorden.

Men det finns en himmelsport till i varje kyrka. Där framme vid altaret. När vi kommer fram dit och knäböjer så möter vi Gud själv. Himmelen och jorden hänger i hop. Du och jag är tillsammans med hela den himmelska härskaran, alla änglar, alla våra kära som har dött och nu lever hos Gud, vi är tillsammans med dom och lovsjunger Gud. Guds Son stiger ner och ger oss himmelsk mat.

Ja tänk, här i Hyssa finns himmelens portar. Vi behöver inte fara runt och leta och försöka hitta platser där Gud möter oss. Här möter oss Gud. Vi ser inte stegen, men den finns här. Vi ser bara första pinnen (på taket,) det är korset. Resten är osynligt, men den finns där, det har Gud lovat.

I dag har Herren ställt oss inför himmelens portar precis som han ställde Jakob där. Nu kommer det an på oss att öppna och börja gå

AMEN

Till Predikobiblioteket Till Yngve Kalins hemsida