NYASTE BIBELÖVERSÄTTNINGEN:

Citat från Kyrkans Tidning nr 12, 2000

Språket i den nya bibelöversättningen är för maskulint och ställer till problem i gudstjänsten. Det anser flera tunga instanser som kräver ännu en översättning med mera kvinnligt språk. Nu har även satirporgrammet På håret i radions P1 gett sig in i debatten:

1 Mosabok:

"I begynnelsen skapade Gudrun himmel och jord.
Gudrun sade: Ljus bli till och ljuset blev till.
Gudrun såg att ljuset var gott och hon skilde ljuset från mörkret.
Gudrun kallade ljuset dag och mörkret kallade hon man."

I andra Mosabok läser vi:

"Frun sade till Mosa. Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten.
Jag har hört deras klagorop över sina manliga slavdrivare.
Jag är Frun, din Gudrun, och jag skall föra dig ut ur Egypten.

Från Gudrun kommer också löftet om en fredsfurstinna:

"Ty ett barn har fötts. En dotter är oss given.
Väldet är lagt på hennes axlar," som det står skrivet hos profetissan Jesaja-Maja.

Så förebådas redan i ny-gamla testamentet Jessica, Gudruns enfödda dotter.
Så böj nu era hjärtan till Gudrun och tag emot välsignelsen:

"Frun välsignar och bevarar er,
Frun låter sitt ansike lysa över er och är er nådig,
Frun vänder sitt ansikte till er och ger er frid.
I Gudruns, moderns och dotterns och den heliga andas namn.

Amma."