Från NOTERAT av Yngve Kalin i Hyssna

Läs mer i  Arkivet för Noterat

Lördagen den 12 febr 2011 kl. 12.40

Partiordförande Wejryd

Tänk om Anders Wejryd inte varit ärkebiskop utan i stället partiordförande för Socialdemokraterna i Sverige. Då hade intervjun med honom i veckans Kyrkans Tidning haft ett annat innehåll.
Eller?

"Vi behöver en gemensam arena"

SOCIALDEMOKRATINS FRAMTID. Här ger partiordförande Anders Wejryd sin syn på Socialdemokratins framtid efter debatten i Kyrkans Tidning. Läget är allvarligt, men inte hopplöst. Det är Anders Wejryds tolkning av partiets hälsotillstånd.

Vad gäller saken? I en intervju i förra veckans nummer av Kyrkans Tidning uttryckte den gamle justitieministern Tomas Bodström djup oro för Socialdemokraternas framtid. Han menar att det är hög tid för Socialdemokraterna att ägna sig åt krisanalys och självrannsakan. Frågorna om identitet, ideologi och partiets uppdrag måste diskuteras igen, gärna i form av ett rådslag. Tomas Bodström uttryckte i Kyrkans Tidning nummer 5 stor oro för situationen inom Socialdemokraterna, och kallade det kris. Bollen passades vidare till partiordförande Anders Wejryd.

Håller du med om att Socialdemokraterna är i kris? Anders Wejryd skulle förmodligen själv inte välja det ordet, men svarar:
- Läget är allvarligt: färre människor finns med där den personliga övertygelsen kommer till uttryck, i arbetarkommunerna . Samtidigt har partiet oerhört många bundsförvanter. Förr var politik mer "ordning och reda" - det är en jätteomsvängning när det blir något som man själv väljer.
Trots de långsamt krympande medlemssiffrorna säger Anders Wejryd sig vara "glatt överraskad" över dem: fortfarande tillhör en stor andel av befolkningen partiet, som har ett större inflöde än något annat parti. Men visst är det en omställning att resurserna minskar, konstaterar han.

De ekonomiskt goda åren från 70-talet och framåt spred dessutom enligt Anders Wejryd en inställning av att "det racklar och går" och gjorde att en del anställda och lokalpolitiker jämställde socialdemokratin med den kommunala apparaten.
- Men de engagerade vet att det handlar om att brinna, att dela övertygelse, att vara personlig, om partiet ska överleva.

Den dominans av partifunktionärerna som Tomas Bodström ser, tycker inte Anders Wejryd stämmer.
- Jag tror inte det håller för framtiden, det kommer att förändras. Jag ser också många fantastiska exempel på samverkan mellan partifunktionärer och frivilliga - de allra flesta är också besjälade av att det ska gå bra för det vi står för och partiet.
- Krisen ligger i om vi tror på våra grundläggande värden - Socialdemokraterna har precis som nästan alla stora partier som levt i majoritet väldigt svårt att väcka nya människor - det är en utmaning.
Tomas Bodström efterlyste rådslag och ideologiska samtal. Enligt Anders Wejryd pågår sådant tankearbete och samtal på många fronter: i partistyrelsen, verkställande utskottet, vissa arbetarkommuner, bland en del partifunktionärer.
- Men det är väldigt viktigt att vi får igång det gemensamma samtalet, de samtal som redan förs behöver lyftas upp. Vi behöver en gemensam arena.

Tomas Bodström befarade att den kommande strukturutredningen leder till att fokus hamnar på organisation och yttre former. Men det håller inte Anders Wejryd med om.

- Jag tror många kommer att bli överraskade över att den rymmer såpass mycket innehållsfrågor. Det kan tyckas bakvänt att börja i organisationen, men jag tror att man överskattar möjligheten att föra ideologiska innehållsresonemang utan konsekvenser i organisationen.

Enligt Tomas Bodström finns det ett avstånd mellan anställda och partifunktionärerna å ena sidan, och den stora massan av sympatisörer men inte aktiva medlemmar å den andra. Anders Wejryd ser inte någon motsättning där. Socialdemokraterna har ett dubbelt uppdrag, anser han: att finnas till både för den aktiva kärnan och att hålla en låg tröskel gentemot dem som stöder partiet utan att regelbundet delta.

- Vi kan inte göra något seriöst om det inte finns medlemmar som stöder med sin medlemsavgift, men det finns ingen socialdemokrati alls om det inte finns några arbetarkommuner.

- Jag är mer orolig för om partiet smiter undan sitt uppdrag att arbeta för att samhället ska vara mänskligt, värna mänskliga rättigheter och ha omsorg om de svaga. Det finns i vår ideologi en uppfordran att vi ska bry oss om de svaga, och om vi inte påminner oss om detta dör förståelsen för det.

- Om inte det finns, då är jag orolig för framtiden. Det är ett oerhört centralt uppdrag. Om vi inte är trogna det är jag orolig, då är socialdemokratin i kris.
Tomas Bodström efterlyste ett rådslag för ideologiska samtal. Anders Wejryd stöder tanken och vill att människor med olika bakgrund ska föras samman, inte minst när strukturutredningen diskuteras - "var bränner det till i människors liv", frågar han.

Vad skulle du vilja att partiets folk samtalar om?
- Vad är vår uppgift som socialdemokrater i dagens samhälle, för att överleva som parti och bidra till det goda samhället och för att möta människor i liv och död. Att våga se den demokratiska socialismens klassiska budskap i samtidsfrågorna - där är det i högsta grad aktuellt. Vi behöver inte blygas för socialismen. Om vi samtalar om detta, ordnar sig mycket av det andra - då syns vad som är huvudsak och bisak.