btlogo.gif

 

Debatt 2 juni 2004

Prästbristen i Kind är kyrkans eget fel

Församlingarna i Kind har svårt att få präster. Det börjar märkas i kyrkans arbete. Borås Tidning berättar sakligt hur arbetssituationen börjar bli alltmer orimlig för de kvarvarande prästerna. Det kan finnas skäl att påpeka att det som drabbat Kind med stor sannolikhet kommer att sprida sig även till liknande bygder med traditionell kyrklighet.

Det var inte länge sedan alla prästtjänster i Kind var besatta - många med tjänsteinnehavare med lång tjänstetid. Kyrkligheten i Kind har alltid varit mycket över genomsnittet och som präst där möts man av mycket värme och uppskattning. Kyrkan spelar en viktig roll i mångas liv och har en given plats i de flestas. Men nu är prästbristen just där svår och den viktigaste förklaringen är inte bara sociologisk, att Kind är en glesbygd, utan att det är kyrkan själv som skapat prästbristen.

Den är en konsekvens av kyrkopolitiska beslut om vem som får prästvigas eller bli kyrkoherde. Den nya kyrkordningen år 2000 förklarade kategoriskt att den som inte är övertygad om reformen om kvinnans tillträde till prästämbetet inte får bli präst. Den som har den uppfattningen kan få sitta kvar på sin tjänst, men inte räkna med att bli kyrkoherde någon annanstans.

Det spelade ingen roll att vi säger att vi tror att det hade funnit en väg framåt i samexistens med två teologiskt grundade uppfattningar med ömsesidig respekt också i ämbetsfrågan.

Det är bygder som Kind, med sin traditionella kyrklighet, som får betala priset för dessa beslut. Vi är övertygade om att många av dem som i dag inte blir prästvigda eftersom de inte passerar igenom kyrkans antagningssystem, eller ens bryr sig om att påbörja en prästutbildning, gärna hade sökt sig till församlingarna i Kind och liknande bygder. Det är just där som det nu märks när traditionellt viktiga rekryteringsmiljöer, som inomkyrkliga väckelserörelser, gammal- och högkyrklighet inte längre får bidra med nya präster i Svenska kyrkan.

Det är uppenbart att det stora flertalet av den typ av präster, som i dag blir antagna, har ett mycket litet intresse att arbeta i denna typ av församlingar med många traditionella förväntningar på hur en präst skall vara och arbeta nära sina församlingsbor i såväl helg som vardag.

Vi har arbetat elva år respektive 19 år i Kinds kontrakt, den längsta tiden som kyrkoherdar i Mjöbäck och Kalv med goda erfarenheter från vår tid där. I formell mening blev vi obehöriga genom den nya kyrkorodningen. Man ville visserligen ha vår arbetsinsats tills vidare, tills nya präster kom, men det tydliga budskapet var att vi inte längre var lämpliga som kyrkoherdar. (Vi arbetade visserligen båda i enprästpastorat men det gjorde ingen skillnad. Reglerna gäller!) Idag skulle vi inte heller bli prästvigda av Svenska kyrkan. Vi delar detta med många andra präster både i Kind och på andra håll. Vi har av den officiella kyrkan förklarats vara ett övergångsfenomen, en kvardröjande rest med en otidsenlig uppfattning! Genom administrativa åtgärder är de insatser vi skulle kunna göra inte längre önskvärda.

Men vi håller oss uthålligt kvar - för vi vet att i ett allmänkyrklig perspektiv är vår samvetsgrundade uppfattning ingen apart kuriositet utan en väl grundad biblisk och apostolisk ordning. Vi vill fortfarande arbeta i den kyrka, där vi är döpta, kallade till präster och har vår andliga tradition. Men vår kyrka anser inte att vi behövs. Den stora tillströmningen av nya präster att ersätta oss och våra meningsfränder i de "vanliga församlingarna" har dock uteblivit.

Genom att avvisa personer, som utifrån olika fromhetstraditioner, med olika teologisk bakgrund och förankring i Svens-ka kyrkan förenas i sin tveksamhet över ämbetsreformen, stöter kyrkoledning och kyrkopolitiker bort många av sina mest hängivna och trogna medlemmar.

Det finns en stor förlorare i detta spel - och det är hela Svenska kyrkan. Kinds kontrakt har blivit ett tydligt exempel. "Huvudet kan inte säga till fötterna: Jag behöver er inte." (1 Kor 12:21).

Yngve Kalin
komminister i Hyssna
f.d. kyrkoherde i Mjöbäck, Kinds kontrakt

Bertil Göranzon
komminister i Falkenberg
f.d. kyrkoherde i Kalv och kontraktsprost i Kinds kontrakt

 

Till Yngve Kalins hemsida

Till Aktualiteter och länktips

2004-06-02