btlogo.gif

 

Debatt 15 juni 2004

Inte lätta - men rätta vägen

Det pågår en gigantisk förvandling av Svenska kyrkan. Pastorat upphör, församlingar slås i ihop. Prästrollen och kyrkans verksamhetsformer har förändrats och när formen ändras sker också ofta en förändring av innehållet. De präster och det kyrkfolk som vill hålla fast vid "den tro som en gång för alla har uppenbarats" (Jud 3) får allt mindre handlingsutrymme. Många känner inte igen sig i sin kyrka och några nya i stora skaror kommer inte till, trots alla försök att möta kyrkans tilltagande marginalisering i samhället med nya metoder och grepp.

I Kind kämpar en tapper skara präster i uppförsbacke, för att trots flera vakanser, upprätthålla ett församlingsarbete. Det som händer där är ingen tillfällighet. Det är resultatet av politiskt fattade beslut. Av de hårt pressade prästerna bor dessutom snart två av kyrkoherdarna långt bort ifrån Kind och pendlar in för att göra en insats där. Kyrkans svar på prästbristen är inte att mobilisera resurser och ta vara på alla sin präster och låta alla fromhetsriktningar vara representerade i prästerskapet. Det var mot den bakgrunden vi skrev vår debattartikel om att "Prästbristen i Kind är kyrkans eget fel" och vi vädjar om besinning: Splittra inte kyrkan genom att upprätthålla ett yrkesförbud!

Men Lasse Bengtsson, informatör för stiftsledningen i Göteborg, avvisar i BT den 9 juni vår utsträckta hand när vi hävdar att det inte behövde vara så här utan att det finns en väg framåt i samexistens med olika teologiskt grundade uppfattningar med ömsesidig respekt också i ämbetsfrågan.

I stället deklarerar han att den uppkomna situationen är deras fel som fortfarande kämpar på i utförsbacken, utan att med ett enda exempel eller bevis kunna styrka sitt påstående: Kvinnliga präster vågar sig inte till Kind!

I stället för att anta utmaningen om att vi vill finna former för samexistens oavsett uppfattning i ämbetsfrågan så konstaterar han att vår uppfattning "inte kan accepteras." I dagens Svenska kyrka får en präst snart sagt tro vad han eller hon vill, en biskop eller präst kan omtolka stora delar av den kristna tron och etiken, förneka Guds Ords auktoritet och att Jesus är Herre och Frälsare – men på en punkt får en präst inte uttrycka det minsta tvivel: Reformen om kvinnans tillträde till prästämbetet!

För att upprätthålla denna ordning offras pastorat, församlingar och enskilda kristna. Att det blir prästbrist verkar vara det pris man är redo att betala. Det är ju också praktiskt att kunna skylla alla andra misstag på s.k. "kvinnoprästmotståndare" – Lasse Bengtsson använder det knepet. Men vi är ganska härdade vid det här laget. För när man inte lyckats övertyga oss med sakargument försökte man med yrkesförbud. Nästa steg blir väl avstängning och avskedande…

Fast det kan få oväntade konsekvenser, då måste man kanske inom en inte alltför avlägsen framtid börja avskeda också andra präster, både manliga och kvinnliga, som inte kommer att böja sig i nästa stora kyrkostrid som är under uppsegling, nämligen när kyrkoledning och det politiskt valda kyrkomötet beslutar om kyrklig vigsel av samkönade par. Men nej, heter det visserligen. Ingen ska behöva handla mot sitt samvete. Så sa man förra gången också!

I den "nya" Svenska kyrkan har man infört en ny regel: "Tro vad du vill, men gör som vi säger, annars får du inte vara med."

Yngve Kalin
f.d. kyrkoherde i Mjöbäck, Kinds kontrakt

Bertil Göranzon
f.d. kyrkoherde i Kalv och kontraktsprost i Kinds kontrakt

 

Till Yngve Kalins hemsida

Till Aktualiteter och länktips

2004-06-13