Från NOTERAT av Yngve Kalin i Hyssna

Läs mer i  Arkivet för Noterat

Onsdagen den 26 jan 2011 kl. 21.37

Vad gömmer sig bakom statistiken?

Jag har skickat nio sidor siffror med kyrkostatistik till kyrkokansliet om min församling här i Hyssna. Innan jag satte mig vid datorn berättade kantorn att metrologen i morse avslutade sändningen med orden: "Så lyder dagens väderleksrapport". Reflexmässigt hade hon svarat: "Lovad vare du " men så kom hon på sig, att SMHI behöver ju faktiskt varken lovas eller äras. Men visst är det talande och visar hur en liturgiskt tränad, bedjande människa i sin vardag och arbete bär med sig gudstjänsten. Gudstjänsten formar oss att i det vardagliga se det gudomliga - kanske t.o.m. i kyrkostatistiken!

Det är sådana medarbetare jag har förmånen att arbeta med i församlingen här i Hyssna och var och en är tydligt antecknad med tjänstgöringsgrad på sid 1 i statistikformuläret. Men jag kunde inte skriva att häromdagen ringde t.ex. en förtvivlad person till församlingshemmet och behövde omedelbar hjälp. Alla var ute utom den ena vaktmästaren. Han var snabbt på plats och snart kunde diakonen haka på. Så är det hela tiden, vi försöker backa upp varandra, talar mycket med varandra, delar bekymmer och gläds med varandra och ser varje uppgift liten eller stor som lika viktig. Vi använder mycket tid till detta, mer än de flesta - men jag tror det finns en hemlighet dold här. Ska man räcka till för andra, behöver man känna att man inte står ensam. Kyrkorådet och våra tio (!) kyrkvärdar backar upp oss och uppmuntrar oss. Men det fanns ingen kolumn för detta i blanketten. Men jag fick ange alla gudstjänster vi firar tillsammans, många olika slags gudstjänster med ordet från Gud i centrum, naturligtvis på söndagen, men också varje tisdagsmorgon vid en morgonmässa då arbetslaget och en liten grupp, som har möjlighet att komma, ber särskilt för alla här i vårt sammanhang och ber om klokhet och uthållighet att vara Kristi tjänare i Hyssna.

Hur berättar man att vi har en fantastisk musiker, som aldrig lämnar något åt slumpen utan använder hela sitt register för att skapa fullödiga gudstjänster. Jag har t.ex. aldrig träffat någon som lägger ner så mycket tid också på texterna och söndagens tema som hon. Och vår diakon, vars engagemang och uthållighet smittar. Det må gälla kontakter med barn, unga familjer, gamla eller sörjande. Eller våra vaktmästare, för vilka ingen uppgift är omöjlig. Därför är det så fint i våra kyrkor och på vår kyrkogård - men deras möten med människor inte minst i sorgesituationer är ändå det allra viktigaste och som betyder oerhört mycket. Och vilka vaktmästare kan på två dagars varsel bygga ny rekvisita till en familjegudstjänst som kläckts på personalsamlingen. Eller hur berättar man om den kloka och eftertänksamma församlingsvärdinnan, som hela tidens finns där och servar oss alla och ser allas behov. Och assistenten, som ger alla som behöver en hjälpande hand. Jag skulle kunna fortsätta med barnledarna och hjälpen vi får från arbetslaget i Sätila och den viktiga rollen kyrkoherden spelar.

Hyssna församling brukar inte synas i statistiken, vi nämns inte när man räknar upp exempel på församlingar som är "framgångsrika" - och bra är det eftersom vi inte känner oss sådana och har inga särskilda strategier och metoder att lära ut. Vi försöker ta vara på det rika arvet här och kämpa trons goda kamp och vara trogna och ösa ur kyrkans rika källflöden och finna vägar att möta framtiden. Vi vet att mötet med Gud i gudstjänsten är helt avgörande och vi har vårt fokus där. Egentligen är vi nog väldigt traditionella med ett mycket traditionellt församlingsarbete och det finns fortfarande många som tar ansvar vid sidan om oss anställda och engagerar sig på alla sätt. Vi drivs av en önskan och en längtan att allt fler skall upptäcka trons hemlighet och vill visa på hur den bär i vardagens utmaningar. Samtidigt känner vi av det hårdare klimatet i samhället och hur kristen tro alltmer förpassas från det offentliga rummet. Vi tror att gudstjänsten är det viktigaste svaret också på den utmaningen.

Vi står här tillsammans - och det tackar vi Gud för med utmaningen att vara kyrka i en föränderlig tid. Det bor ca 1700 personer i Hyssna, ca 1550 är kyrkotillhöriga. När jag kom hit för åtta år sedan fann jag en levande församling där gudstjänsten stod i centrum. Det är fortfarande så - och vi kan faktiskt glädja oss åt att de det är ungefär lika många som firar gudstjänst i Hyssna nu som då eller i medeltal ca 110 per huvudgudstjänst, alla sön- och helgdagar räknande. Räknar man alla gudstjänster och kyrkliga handlingar år 2010 gjordes 13.500 gudstjänsbesök i Hyssna nya eller gamla kyrka eller 259 per vecka!

"Så lyder en annan utförligare version av den insamlade kyrkostatistiken jag i dag sände till kyrkokansliet."

"Lovad vare du Kristus"