13 efter Trefaldighet

Årg 1
Luk 10:23-37
2012

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

I inledningen av dagens evangelieläsning ställs en fråga till Jesus av en man, som verkligen ville få besked om en av livets viktigaste frågor. Det berättas om att en laglärd kommer till Jesus med en uppriktig önskan att få ett svar att leva och dö på. ”Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?

Vi ska lyssna noga på Jesu svar och låta denna fråga blir vår egen fråga i vår predikan i dag För den här mannen är ett föredöme för han går till Jesus och frågar. Jesu svar måste ju vara viktigt. Han som själv kom från himmelen, måste ju veta hur man kommer dit och vinner evigt liv. Ja, vad säger Jesus om vem som får evigt liv?

Jag undrar, hur många som skulle formulera sig på som den laglärde gjorde i dag. Inte så att frågan inte skulle intressera. Den kan säkert bli upphov till många och långa diskussioner. Men ofta formuleras den då på ett annat sätt. Man väger argument för och emot om det finns någon fortsättning av detta livet överhuvudtaget. Men det är inte det som den laglärde frågade Jesus om. Han var helt övertygad om att det fanns ett evigt liv. Han frågade: ”Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?”

Det är något helt annat en ett teoretiskt resonemang om det finns ett evigt liv eller en fortsättning över huvud taget. För tänk om det finns ett evigt liv, men vi går miste om det? Tänk om vårt liv här på jorden slutar i evig död, trots att evigt liv med Livets Gud fanns inom räckhåll, som ett erbjudande, som en ny chans.

Gud vill ge oss det livet – men vi tog inte tillfället i akt att vinna det, utan går under med denna värld när allting kommer till sitt slut – och livet som vi känner det upphör.

Ja, vad skall vi göra för att vinna det liv som aldrig dör, det verkliga livet, utan synd och död, olyckor, sjukdom, övergrepp självsvåld, det liv som Bibeln målar upp för oss i underbara bilder: Livet som det skulle vara och som vi skapades för- För, mina vänner, det är viktigt att vi söker svar på frågor som dessa medan vi ännu har möjlighet att påverka vårt sätt att leva. Jesus svarade på den laglärdes fråga på ett konkret och påtagligt sätt genom att berätta en liknelse som har många bottnar och som man kan meditera mycket över. De flesta har hört den många gånger – men det är lätt att glömma bort att han berättade den som svaret på fårgan hur vi människor vinner det eviga livet.

Det är ingen tvekan om att han berättade den för att visa hur var och en av oss skall bete sig mot våra medmänniskor. Han förklarar att vår nästa är varje medmänniska som kommer i vår väg som behöver vårt stöd. Vårt sätt att visa kärlek till människor avslöjar vem vi vill vara. Men tragiken är ju att så behandlar vi ju inte varandra även om vi bejakar att så skulle det vara. Det ligger ständigt många slagna utefter vägen där vi går fram som vi inte orkar eller förmår hjälpa. Vi lever inte så. Är då allt förlorat för oss? Det är lätt att känna vår vanmakt och oförmåga när man ser nöden. Man frestas att tänka, att det lönar ingenting till. Det är en farlig inställning – och därför ska vi ständigt påminna oss om vad Jesus säger och hur han utmanar oss, att göra allt som står i vår makt att lindra nöd och hjälpa på allt sätt vi förmår.

Men liknelsen kan också förstås på ett annat sätt och ge oss ett djupare svar på frågan: Hur ska jag vinna evigt liv? Vem är egentligen den verklige barmhärtige samariten? Tänk, om Jesus också talar om sig själv.

Du och jag är säkert alltför ofta någon av de två som skyndar förbi den slagne som ligger vid vägkanten. Men vi är kanske också liknar den slagne! Vi som misslyckas att vara medmänniskor i ordets djupaste innebörd. Han vill göra oss fria och inse att den rättfärdighet vi inte kan nå av oss själva den kan vi få när han kommer oss till mötes och vill dra oss till sig. Tänk om liknelsen skall förstås så att Jesus berättar om sig själv. Han är den barmhärtige samariten. Han är den som kommer till oss och räddar oss för att kunna använda oss

Det är han som hittar oss i våra misslyckanden, våra synder och försummelser. Det är han som förbinder oss och för oss till en plats där vi kan finna trygghet och omvårdnad, för att vi sedan som hans budbärare skall hjälpa och förbinda varandra. ”Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder”, skriver Johannes i episteln i dag. Gud förbarmade sig över oss och sände sin Son för att visa hur livet skulle levas. Han sände Jesus till oss för att söka och upp frälsa det som var förlorat. Genom tron på honom och i hans efterföljd lär vi oss vad livet handlar om och skulle vara. Genom att klamra oss fast vid honom i tro, i hans efterföljd, har vi det nya, det liv som aldrig tar slut. Genom hans kärlek är vi förlåtna och upprättade och har vunnit livet tillbaka.

Så får vi svaret på frågan: ”Vad ska jag göra för att få evigt liv?” på ett konkret och uppfodrande sätt. Vi kan lita på Jesus, han räddar oss och nu vill han att vi tar emot det han ger oss av nåd genom att visa barmhärtighet mot varandra. Vi har blivit räddade av Jesus, i tron på honom är vi benådade, nu är vi kallade att följa honom efter.

Då har vi evigt liv. Det är underbar gåva till alla som tror på Jesus och följa honom. Han befriar oss så att vår kraft och energi kan sättas in för att hjälpa andra – så att vi bli Jesu utsträckta hjälpande händer varhelst vi går fram. Han räknar med oss. Vi är fria att älska och tjäna varandra och söka upp dem som behöver oss och föra dem in på säker grund. Vi behöver inte eller uppnå omöjliga mål. Nej, där vi är ska vi älska och tjäna. Se dig omkring. Det finns många som behöver dig.

När du frågar Jesus: Vad skall jag göra för att vinna evigt liv, räcker Jesus ut sin hand till dig. Han känner dig och ser din längtan, han vet vad ditt hjärta ber om och han vill trösta och använda dig. Hans hand är utsträckt till dig i dag. Fatta den i tro och säg: ’Min Gud, jag litar på dig. Dra mig bort från mina Förlåt mig alla mina försummelser och tillkortakommanden. Öppna mina ögon för alla dem jag har omkring, mina nära, och min nästa var helst hon befinner sig. Hjälp mig att vara en hjälpande hand också för andra, i tacksägelse och lovsång för att du har räddat mig.’

Då har du liksom den laglärde fått svaret på frågan. Hur vinner jag evigt liv? I tron på Jesus och i hans efterföljd.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

13 efter Trefaldighet

Årg 2
2016

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Efter att ha lyssnat till denna söndags alla bibeltexter är det ingen som behöver sväva i tvivelsm...

13 efter Trefaldighet

Årg 3
2005

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är en ”besvärlig” söndag i dag. Besvärlig för oss människor som helst inte vill b...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design