17 efter Trefaldighet

Årg 1
Matt 6:19-24
2002

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Vår evangelieläsning i dag behandlar två saker: ’vår vilja att samla oss skatter på jorden’ och ’ögat som kroppens lampa’ – och vår läsning i episteln ur Johannes första brev är på sätt och vis en kommentar till evangeliet.

Det understryks i dag att vi människor måste lära oss att vara klarsynta. Även om vi staplar aldrig så många sedelbuntar och jordiska ägodelar ovanpå varandra, så når vi inte upp till himmelen.

Det är något annat livet handlar om – men det är lätt att bli förblindad och se på världen och alla dess härligheter och rikedomar i ett felaktigt ljus. Inte så att Bibeln idealiserar fattigdom och elände. Långt därifrån. Bibeln förkunnar, att jorden är Herrens, och att allt är ett lån från vår Gud och Skapare. Men just därför skall vi bruka allt som just detta, och inte som livets mål och mening. Då lurar vi oss själva och missar meningen med livet.

Vi vet det egentligen allesammans: En hög materiell levnadsstandard är ingen garanti för välbefinnande och än mindre för lycka.”Allt kan köpas för pengar” heter det i en utstuderad lögn vi matas med. Vi vet ju att det är lögn – men ändå går vi lätt på den.Man kan ju köpa de utsöktaste matvaror – men inte aptit. Mjuka härliga sängar – men ingen sömn. Lärdom – men inte visdom. Praktfulla möbler – men inte hemtrevnad. Bekanta – men inte vänner. Droger – men inte ett gott samvete o.s.v. o.s.v.

Nej, rikedomar och pengar är sannerligen inget trollmedel som kan trolla fram en bestående mening och lycka.Vi är skapade för något annat, vi är skapade för gemenskap med Honom som gav oss livet och med varandra. Det blir fel när vi tror att livet handlar om att tjäna på varandra i stället för att tjäna och betjäna varandra.

Vi är skapade för att leva för evigt, därför blir fastklamrandet vid det jordiska något som sviker oss till sist. ”Tomhänta kom vi till världen – och tomhänta skall vi gå ur den.” Tydligare kan det inte sägas. Eller på ett ännu djupare plan. Vi kan aldrig mättas av denna värld, ”våra hjärtan är oroliga till dess se finner vila i Gud”. Därför är det så tragiskt hur lätt det är att bli förblindad och ryckas med i ekorrhjulet efter mer och mer, i stället för att stanna upp och ställa sig frågan. Vart är jag på väg, håller livet på att gå ifrån mig medan jag samlar på hög – eller tvärbromsar jag och säger. Nej, nu får det vara nog innan jag bränns ut och kraschar vid helvetets port.

Visst är det märkligt att vi faktiskt ofta har det bättre än vi mår. Det måste ha blivit något fel i vårt sätt att leva livet. Om något inte fungerar går vi till tillverkarens instruktionsbok. Du får ett tips i dag. Det finns en sådan: Boken om Gud och om Livet. Bibeln kallar vi den också.

Kanske kan vi också kunna lära något av den vise grekiske tänkaren Sokrates, fastän han levde århundraden före Kristus och aldrig hört Jesu mäktiga undervisning. När han gick genom basarerna i Aten sa han: ”Det är en fröjd att se att det finns så många härliga ting på jorden som jag inte behöver.”

Vad var det Jesus sa: ”Samla inte skatter här på jorden, där börsras och översvämningar förstör och räntefall och fastighetskatter stjäl pensionen.” Ja, det var väl inte riktigt så han sa – men nästan. Fortsättningen ska jag citera rätt: Samla er skatter i himmelen … ty där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara.”

Vad Jesus vill lära oss är klarsynthet. Det gäller att ha en helhetssyn på livet så att allt får sitt rätta mått och värde och vi gör de rätta prioriteringarna. Den rätta synen på livet får man från det himmelska perspektivet. Det liv vi lever här är bara början, lär oss Bibeln. Men den som inte räknar med en evighet försöker hinna med och pröva allt här i livet.

Jesus vill befria oss och lära oss ett nytt sätt att leva. Vi har tappat balansen i tillvaron. Vi måste öppna våra ögon och se på livet på ett nytt sätt. ”Kroppens lampa är ögat, men om ditt öga är fördärvat, blir det mörkt i hela din kropp.”

Vi behöver upplysning från Guds eget ord, från Livets instruktionsbok. Där får vi höra något annat. Vi är skapade för gemenskap med Gud och varandra. Vi är skapade för ett paradis, där Gud är allt i alla. Det paradiset förlorade vi när vi vände Gud ryggen och satte oss själva i centrum. Vi är alla smittade och drivs av att säkra vår egen tillvaro. Men vi är förlorare. ”Vi kan ingenting ta med oss dit vi går.” Då visar det sig vad vi har satsat på. Jesus kom för att lära oss vad livet egentligen handlar om och han kom från Gud för att befria oss från det onda. Han är Befriaren, Frälsaren från synden som blommar ut i egoism och skattsamlande för egen del.

Då börjar vi också se på varandra i ett nytt ljus. Jesus sammanfattade det hela i budet, som stod redan där i gamla testamentet: ”Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och allt ditt förstånd – och din nästa såsom dig själv.”

Genom Jesus är det förlorade paradiset inom räckhåll. Sätter vi vår tro på honom skall han föra oss dit – till sitt nya rike, när Gud skapar allting nytt. Har vi slagit in på den vägen ser vi tillvaron ett nytt ljus. Det himmelska ljuset bryter in i vår tillvaro, som ett hopp om det som skall komma. Och här får vi öva oss för himmelen, öva oss i kärlek och goda gärningar. Öva oss att inte tänka bara på oss själva utan också på andra. Här får vi öva oss att avstå både tid och pengar och resurser för andra. Oavsett om vi fått ansvar för lite eller mycket – alla kan vi visa vem vi vill tillhöra. Vi behöver inte säkra vår tillvaro här på jorden – vi är på väg – för Jesu Kristi skull vågar vi hoppas på våra synders förlåtelse och det paradis vi skapades till.

Där finns den verkliga skatten förvarad. Den skatt som heter evigt liv med vår Gud och Skapare. Då blir livet en utmaning, då upptäcker vi att det som människor med all sin möda strävar efter och vill uppnå – det finns där, ja faktiskt redan här, som en gåva från den gode Guden. Öppna dina ögon och upptäck Jesus – så får hela din kropp och hela ditt liv ljus. I hans efterföljd är allt förvandlat.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

17 efter Trefaldighet

Årg 3
2008

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Att läsa sin Bibel, eller lyssna till Guds ord som vi gör i dag när vi firar gudstjänst, innebär a...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design