2 efter Trefaldighet

Årg 2
Joh 1:35-46
2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Evangelisten Johannes berättar i dag hur det gick till när några av Jesus lärjungar mötte Jesus och började följa honom. Det som genomsyrar hela berättelsen är en överflödande, skapande generositet. Det finns en underton av glädje och förväntan, Det är en fantastisk skildring som vi har mycket att lära oss av och hur vi ska möta varandra

Lägg märke till Johannes Döparen och lärjungarnas sätt att möta och behandla varandra. Men jag tänker naturligtvis främst på Jesus själv, som med sitt välkomnande, generösa och varma sätt drar människor till sig.

Hur möter vi människor? – vi som är kallade att visa människor till Jesus.

I början av berättelsen möter vi Johannes Döparen. Skarorna kring den väldige väckelsepredikanten har börjat minska. Nu har han bara två lärjungar kvar hos sig, men det finns inte ett spår av bitterhet hos honom. När han möter Jesus visar han sina följeslagare på honom och säger: ”Där är Guds lamm.”

Vad han säger är övertydligt. ’Här är den som jag har berett väg för. Gå nu till honom och följ honom’ Han visar alltså bort dem från sig själv och pekar på Jesus och sänder dem till honom. Det är en stor generositet i denna handling.

När de två Johanneslärjungarna lämnat sin gamle mästare och kommit fram till Jesus, möts de av en fråga: ”Vad vill ni?” Vi kan tycka det är ett märkligt sätt att ta emot någon. Men låt oss tänka på vad Jesus uttrycker genom att fråga. Det andas också det generositet Jesus visar respekt för dem som kommer till honom. Han vill verkligen veta deras ärende. Frågan är en öppen inbjudan till de båda männen.

Låt oss stanna upp ett ögonblick här. Hur det egentligen med våra förväntningar inför mötet med Jesus? Kanske vi också borde ställa oss frågan ’vad vill vi?’ i början av varje gudstjänst. För om vi verkligen vill att det ska hända något, om vi vill förnyas till hela vår varelse av mötet med Jesus, då händer det.

För det är samme Jesus som har stämt möte med oss i dag när vi har samlats till gudstjänst. Har vi inga förväntningar eller förhoppningar, inget ärende till Jesus blir det inte ett möte i ordets verkliga innebörd. Väntar vi oss inte att något skall hända så händer det inte heller. Jesus gör aldrig något förnyelsearbete mot vår vilja. Han respekterar oss så mycket, att han vill ha sitt ja till sitt verk, det han vill göra med oss.

Johannes lärjungar blir överrumplade av Jesu generösa attityd. De kan bara få fram, ett trevande otydligt svar. ”Var bor du?” Det väntade sig inte att Jesus skulle börja med att fråga dem nu när de kommit.

Men Jesus klandrar dem inte, för bakom lärjungarnas fumliga fråga frågan låg ju faktiskt något mycket viktigt och riktigt. Kanske lärjungarna försökte säga: Johannes har visat oss till dig, nu vill vi veta var du bor, så att vi inte tappar bort dig!”

Jesus tar inte upp något långt resonemang utan säger helt enkelt till de två: ”Kom och se.” Ni ska få lära er på vägen. Återigen visar Jesus sin generositet. ”Kom och bilda dig en egen uppfattning. Gå inte bara på andras formuleringar och upplevelser. Kom och se själv.”

Det är också värt att lägga märke till att Jesus inte heller frågar om vad som har varit. Han visar framåt. ”Kom och se – och jag skall visa er.”

En av de två männen hette Andreas. Han mötte snart sin bror Simon. Andreas har redan lärt av sitt korta samtal med Jesus. Han börjar inte med något långt övertalningsförsök. Han talade bara om att han hade funnit den Kristus som Johannes Döparen hade profeterat om. Så förde han Simon till Jesus för att han själv skulle få ta ställning.

När Jesus fick se Simon gav han återigen ett prov på trons generositet. ”Du skall heta Cefas,” sa han. Det namnet betyder på svenska ”klippa.” Betyder det att denne Simon var märkvärdigare än alla andra. Nej, det betyder att han utvaldes för en särskilt uppgift trots sina fel och brister. Vi vet, att han skulle svika många gånger, men Jesus såg på honom med trons ögon. Han såg vad han skulle kunna göra med denne man. Beteckningen ”klippa” passade inte ännu, men åtskilliga år senare skulle benämningen passa.

Så ser alltid tron på en annan människa. Det intressanta är inte vad hon är nu, utan vad hon kan bli tillsammans och av Jesus.

Dagen därefter träffade Jesus en man vid namn Filippos. Då sa Jesus bara: ”Följ mig, ”och Filippos gjorde det. Hur kunde det gå till? Var Filippos så annorlunda att Jesus direkt kunde ta honom till sig som lärjunge? Nej, säkert inte, men Jesus generositet ställer inte sådana frågar. Ofta får vi bara höra, ett rakt ”Följ mig.” Följ mig, jag vill använda dig och du kan lita på mig?”

Filippos träffade sedan Nathanael. Han berättar då för honom vad han funnit, men nu får vi höra talas om en kallsinnig reaktion. Han svarar med en motfråga: ”Kan det komma något gott från Nasaret? Bakom den frågan ligger ett stort mått av skepsis. Inte kan det vara Messias, om han kommer från Nasaret. Men Filippos har redan lärt sig något på sin korta tid med Jesus. Han börjar inte argumentera eller lägger fram något försvarstal. Det går inte att argumentera in någon i Guds rike. Därför säger Filippos helt enkelt: ”Kom och se.” ’Det är bättre du ser med egna ögon och frågar Jesus än diskuterar med mig.’

Vi har mycket av lära av detta. Bjud dina vänner med till Jesus. Visa var han finns. Jesus egna ord är viktigare än våra tafatta försök att förklara och försvara. Det finns en fortsättning på berättelsen som handlar om Nathanaels möte med Jesus. Tyvärr har man inte tagit med den i vår evangeliebok.

Det händer något enastående när Jesus möter Nathanael. Han möts av sådan generositet att han blir helt förbluffad, och inte bar det, han blir helt vunnen av Jesus. Jesus överraskar nämligen alla genom att säga: ”Se denne är en rätt israelit, i vilken det inte finns något svek.”

Vad menade Jesus med det? Inte att Nathanael på något sätt skulle vara utan fel och brister. Nej, vad Jesus uppskattar är att Nathanael är en ärlig själ. Han hade inte accepterat bra vad Filippos berättade. Han ville först ha fakta i målet. Den inställningen bejakar alltså Jesus. Han vill att vi ska tänka. Han vill att vi ska komma med våra frågor. Han vill ha lärjungar som vet vad de tror på, nyfikna och vetgiriga i Guds rikes hemligheter. Och slutligen är Jesus ord om Nathanael viktiga att reflektera över från en annan utgångspunkt.

Man här ibland föreställningen att Jesus bara är till för människor som har gjort bort sig, har det svårt och misslyckats. Det är sant och rätt och riktigt, att Jesus har en särskild kärlek till alla som är tyngda av bekymmer – men det betyder inte att han inte är till för vanliga, hederliga människor som alltid försöker göra rätt för sig. Bra människor behöver också Jesus. Alla behöver vi Jesus, för inför Gud är vi djupast sätt lika allesammans. Rätta israeliter utan svek och vanliga fattiga syndare.

Gud kallar oss alla och möter os med samma kärlek och generositet. Han säger till var och en av oss: ”Följ mig” – så skall du också se vad jag kan göra av dig.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

2 efter Trefaldighet

Årg 1
2018

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jesus målar upp en härlig bild av himmelen som ett gigantiskt, underbart stort kalas när han berätt...

2 efter Trefaldighet

Årg 3
2011

I dag, mina vänner, lär vi oss något mycket viktigt. Hos Jesus finns aldrig något anseende till personen. Han ser alltid oss människor bakom fasaden, precis sådana vi är ...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design