2 efter Trettondedagen

Årg 1
Joh 2:1-11
2012

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det har alltid funnits människor som haft det svårt med berättelsen om Jesus och bröllopet i Kana. Man har funnit det lite anstötligt, att Jesus befattade sig med något så trivialt som vinet på ett bröllop. Det passar liksom inte riktigt in, att han ägnar sig åt något så smått och oviktigt. Man kunde väl druckit något annat när vinet tog slut!

Men Johannes fäster stor vikt vid händelsen. Han säger att Jesus uppenbarade sin härlighet genom denna handling. Inte som när han förvandlades framför sina lärjungar på förklaringsberget och hans gudom strålade omkring honom, nej, han uppenbarade sin härlighet mitt i det vardagliga. Där vill Jesus vara – där vill han välsigna oss.

Jesus hade gått på bröllop med sin mamma för att dela glädjen med sina vänner. Och hur skulle det kunna vara annorlunda. Jesus använde själv bilden av ett bröllop, när han skulle beskriva himmelrikets glädje. Jesus vill dela glädjen, musiken, sången och skratten. Har ni tänkt på att skratta – det kan bara människan! Gråta, det kan både en gris och en hund, men att visa sin glädje genom att skratta – det kan bara människan. Och skrattet är väldigt avslöjande! Hur en människa skrattar och vad hon skrattar åt säger mycket om en människa. Det finns råa, hånande skratt och goda kärleksfulla skratt och leenden! Om man står utanför dörren på ett kalas eller bröllop och hör på skratten och skämten och festen förstår genast vad det är för en samling! I vilka sammanhang Jesus trivs förstår vi själva. Där han är gäst, där sprider han andan. Där kan vara spel och sång, skämt och glädje – men inte råhet, plumphet och orenhet. Den glädjen på andras bekostnad smakar illa!

Jesus var på bröllopet för att välsigna äktenskapet. Där gjorde han sin första undergärning – det är viktigt att lägga märke till inte minst i vår egen tid då många ifrågasätter äktenskapet och tvåsamheten Sen finns det en annan sida med många som har bittra erfarenheter av misslyckanden men med Guds hjälp kan nya vägar öppnas, sår helas och stängda dörrar öppnas. Gud är förlåtelsens och nyskapelsens Gud.

Äktenskapet är skapat av Gud, som hans goda ordning för hur man och kvinna förenas och tar ansvar för varandra och kommande släkten. ”Äktenskapet skall hållas högt” Det skall stöttas och omhuldas. Hur ofta hör man inte att kristen tro skulle vara fientlig mot sexualiteten. Vilket märkligt påstående, när Jesus tydligt talar om att mannen och kvinnan skall bli ett kött, och Paulus som säger att mannens kropp till här kvinnan, och kvinnans kropp mannen, och Paulus tillägger ”att den hemlighet som ligger i detta är stor.” Sexualiteten är helig – därför skall den inte förråas och fördärvas.

Jesus räddade vigseln i Kana. När man gifte sig på den tiden skulle man dricka ett vist antal bägare vin som skulle gå runt, ungefär som vi vår nattvardsgång. Om inte det skedde var det ungefär som att man tappat bort ringen eller ringarna i dag! Jesus såg till att brudparet blev ordentligt gifta! Jesus sparade det bästa till sist. Hans vin var det bästa. Så är det alltid. Den töntiga glädjen berättar tjänaren om. Vid andra kalas brukade man först ge gästerna lite finare vin och sedan när de var fulla – ge dem vad som helst.

Det är egentligen är träffande bild av all självisk njutning. När människor dricker sig berusade så är det första steget – sen följer resten. Tänk på allt som sker under alkoholpåverkan, alla onda ord som uttals, all råhet, alla slagsmål, all misshandel. I spåren kommer äktenskapsbrotten, själviskheten och otroheten. När spriten går in – går vettet ut!

Vi människor är lätt mästare i att fördärva den äkta glädjens vin till slaskvatten och fördärva det som är rätt och riktigt, som det uttrycks i Predikarens bok: ”Drick ditt vin med glatt hjärta, ty Gud har redan i förväg gett sitt bifall därtill, och njut livet med den kvinna du älskar, ty det är den lön Gud förunnar dig under solen.” Det är naturligtvis ett ord till kvinnan också i omvänd mening.

Där Jesus är med blir glädjen bara större, det är som med vinet – det blir bara bättre och bättre ju äldre det är. Där Jesus är med och får välsigna, där han allt växa och mogna – också äktenskap och familjeliv. Där Jesus är med öppnar nya möjligheter också i svårigheter och nöden.

I allt sparar Jesus det bästa till sist, för gifta eller ogifta, dem med bittra erfarenheter och som blivit offer och dem med goda av tillgivenhet och gemensamt växande.

Vi är alla bjudna till den himmelska bröllopsfesten. Där är han brudgummen, som möter sin församling, sin kyrka för att förenas med dem för evigt. Det bästa – det sparar han till sist. Det är precis som det stod i ett gammalt rim, som förr kunde hänga under en tavla av bröllopet i Kana:

DET SÄTTET HÅLLER VÅR HERRE JESU KRIST:
DET BÄSTA VIN HAN SPAR TILL SIST.

Han vill vara med oss i allt – först här och sedan i evighet.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

2 efter Trettondedagen

Årg 2
2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I dag får vi en lektion i hur en människa leds till tro och hur hela hennes liv blir förvandlat. Det...

2 efter Trettondedagen

Årg 3
1999

Ibland hör man människor säga att man nog skulle tro på Jesus om man bara fick bevis på att det han sa var sant. Det kan verka vara ett modernt sätt att närma sig Jesus &...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design