2 i advent

Årg 3
Mark 1:14-15
1997

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Under hela adventstiden påminns vi på olika sätt att Guds rike är nära. Det är alla adventssöndagarnas budskap. I dag hör vi Jesus förkunna: ” Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet”

Adventssöndagarna vill på olika sätt påminna oss om att frälsningen inte är långt borta, utan att Gud kommit oss när genom sin son som Gud sände för att rädda och befria oss från det onda.

För Guds Son kom i världen med denna enda uppgift, att söka upp och rädda det som var förlorat. Han kommer nu i sin kyrka och han skall komma tillbaka vid tidens slut. Därför sjunger vi advent: Välsignad vare han som kom, han som kommer och som skall komma. Hosianna i höjden

Skriften lär oss att Guds Son kom till vår jord och blev en av oss, och led och dog för vår skull, för att besegra syndens och dödens makt och befria oss från det ondas makt. Gud valde att ge sin förlorade mänsklighet en ny chans.

Han kommer fortfarande till oss, han möter oss för att du och jag skall få del av hans seger och frimodigt kunna se framåt mot den dag då han skall komma vid tidens slut, då Gud skall skapa allting nytt, då Guds rike bryter fram i all sin glans och härlighet. Då kommer Frälsaren för att hämta sitt folk, framtidsfolket, de människor som tog vara på tillfället och satte sin tro och sitt hopp till honom, och överlämnade sig och sitt liv till honom.

Ja, välsignad är han som kom, han som kommer och skall komma i Herrens namn. Välsignad är han Välsignad är han som ger oss en framtid och ett hopp och tillförsikt att leva.

Att vi människor känner vår Skapare, varifrån vi kommit och vad som är meningen med livet, är ett under som vi ofta inte nog förstår vidden av. Vi känner vår Gud, och vem han är, och vad han vill. Och allt detta beror på ”honom som kom i Herrens namn.

Visst hade Gud gjort sig känd och uppenbarat sig också innan Jesus kom, men det är först genom honom som vi fått den fulla uppenbarelsen. Gud sände sin Son i världen för att frälsa och uppsöka det som var förlorat. Genom honom har allt förändrats för oss människor. Vi behöver inte längre famla oss fram i okunnighet och söka vårt ursprung. Gud sände sin Son i världen för att vi skulle få livet tillbaka genom honom.

Vi vet nu att vi har en himmelsk Fader, som förlåter och återupprättar, och som har lovat dem som vänder om till honom en evighet i hans rike, när han skall skapa allting nytt. Ja, välsignad var han som kom i Herrens namn för att förkunna detta glada budskap.

Men vi behöver inte stanna vid detta, vi kan också med frimodighet säga och sjunga: Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Så sjunger vi ju i några av adventspsalmerna. Ja, man kan faktiskt säga att vi som lever i kyrkans tid lever i ett ständigt advent. Advent betyder ju ankomst. ”Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid.”

Han kommer till oss genom sitt ord och de heliga handlingarna, sakramenten som är mötesplatser där vi nu möter densamme som en gång kom i Herrens namn. Det som vi läser om i Bibeln är inte bara någonting som hände då. Jesus från Nasaret går här fram. Han kommer till oss genom sin kyrka för att möta också dig och mig. Det sker när han talar genom sitt ord eller när vi lyssnar till en predikan i kraft av det ordet. Det är hans budskap till dig, i din situation, just nu.

Och det sker särskilt påtagligt när vi firar nattvard. När vi i nattvardsmässan sjunger: Välsignad vare han som kommer i Herrens man är det inte en minnesång över någonting som hände bara för länge sedan. Det är någonting som händer här i vår kyrka i nattvardens mysterium. Herren kommer till oss i nattvardens bröd och vin, för att ge oss vad han vann för oss.

Guds rike är inte på ett sådant sätt att man kan se det med ögonen, säger Jesus i en annan av denna söndags texter. Men när vi äter av brödet och dricker av kalken får vi del av det liv som aldrig kan slockna. Så kan vi bära Guds rike invärtes – fröet till det som skall komma vid tiden slut i all sin glans och härlighet.

För det är viktigt att vi också kommer ihåg, att han som kom, och han som kommer och skall komma vid tidens slut för att hämta sitt folk. Det är Kristi sista advent.

Då är denna världens tid slut. Då skall ondskan plånas ut och rättvisan och rättfärdigheten segra. Då skall Guds tålamod med sin upproriska mänsklighet vara slut. Då kan inte domen dröja längre, då skall inte själviskheten och självsvåldet få regera mer – då skall inte ondskan skörda fler triumfer.

Kristus måste komma för att triumfera över ondskan, för att bevisa att Gud är trovärdig, och för att ondskan och upproret inte skall se ut att löna sig och gå segrade ur kampen. Det är världens sista advent. När allting ser ut att vara ”som vanligt” händer det. Plötsligt och oväntat. Herrens kommer. Gud vet stunden när den världs lidandesmått är fyllt. Då kommer, han, oväntad för många, men väntad och efterlängtad av andra.

Då skall det nya komma, då skall det gamla inte längre plåga oss. Då skall allt förklaras. Vem kan säga så, utan att bäva. Jo, den som känner honom som skall komma den som omvände sig och trodde på budskapet.

Den som tagit emot honom när han nu kommer i sin kyrka. Den som satt sin tro till vad han gjorde när han levde hos oss som en av oss och vårt ställe försonade vår synd och skuld. Den som så känner Advents konung och satt sin tro och litar på honom – den människan finner att Han som kommer, han som skipa rätt är densamme som man mött i hans kyrka. Den som man talat med i bön, den vännen som burit i livets svåra dagar, den vännen som man delat glädjen i livet med – det är han som kommer för att hämta de sina

Så fullkomnas allt. Adventets lovsång: Välsignad är du min Herre och Kung, välsignad du min Frälsare, välsignad är du när kommer och hämtar ditt folk. Nu i advent vill jag lämna mitt liv på nytt till dig. Ja, välsignad är du som kom, och som kommer, och som skall komma i Herrens namn. Hosianna i höjden.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

2 i advent

Årg 1
1999

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det särskilda med andra söndagen i advent är att denna dag talar så stark om andra advent, Herrens ...

2 i advent

Årg 2
2021

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det särskilda med andra söndagen i advent är att den talar så starkt om Jesu andra ankomst till jor...

2 i advent

Årg 3
2013

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det finns många som undrar vart Svenska kyrkan är på väg och hur det blir med framtiden för kriste...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design