2 i fastan

Årg 1
Matt 15:21-28
2003 (Familjegudstjänst)

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

I dag hörde vi berättas i evangeliet om en mamma som tillhörde ett annat folk som när Jesus gick förbi hennes hem rusade ut för att be att Jesus skulle hjälpa henne. Hon hade en dotter som var svårt sjuk och hon ville att Jesus skulle bota henne. Men det konstiga är att Jesus inte verkade bry som om henne. Han stannar inte ens, men hon springer efter och trots att lärjungarna försöker stoppa hennes böjer hon knä framför Jesus och ber och ber. Då stannar Jesus upp och säger så att alla hör det, att först och främst är han sänd för rädda Israels folk. Men kvinnan ger sig inte och säger att hon nöjer sig bara med en smula av det som Israels barn skulle få.Då märkte Jesus vilken stark och underbar tro hon hade och hennes dotter blev frisk från den stunden.

Hör ni, vi har mycket att lära oss i dag om vad tro är. Och den här kvinnan är vår lärare.

Först gör vi så här allesammans: (framsträckta armar och öppna händer)

1. Tron sträcker sig mot Jesus.
Kvinnan sträcker sig mot honom. Hon vill att han ska hjälpa. ”Jesus hör mig. Jag ropar på dig.” Jag vill att du kommer till mig. Sån är tron. Även när vi inte förstår, även när det är svårt det vi får höra. Vi sträcker oss efter Jesus.

2. Tron väntar på Jesus (handflatorna mot varandra på bröstet)
Nu prövar vi det allesammans. Tron väntar på Jesus.Även när vi sträcker oss efter Jesus måste vi lära oss vänta. Kvinnan fick inte besked med en gång. Hon fick vänta. Hennes tur (tid) var inte kommen. Det är något jätteviktigt. Vi måste lära oss vänta på Jesus. Han har hört oss – men tiden är inte inne. Vi måste vänta på Jesus. Även om det känns som att Gud är tyst och vi inte hör någonting från honom. Ibland måste vi vänta – ibland hör Guds bums – som när vi ber om förlåtelse – men vi måste lära oss vänta.
Nu tar vi det igen – ni kommer ihåg rörelsen: 1. Tron sträcker sig efter Jesus. 2 Tron väntar på Jesus.

Men vi har mer att lära oss:

3. Tron håller ett stadigt grepp om Jesus. Då gör vi så här: (armar korsade i ett stadigt grepp på varje axel).
Tron håller ett stadigt grepp om Jesus. Kvinnan släppte inte taget. Ni vet när man kramar pappa eller mamma, eller pärsten, eller mormor eller farfar eller så – så vill man liksom inte släppa taget. Man känner att man vill hänga ihop. Kvinnan släppte inte i väg Jesus. Hon gav sig inte.

Tron håller fast vi Jesus och blir allt starkare (gesten upprepas) Det är en hemlighet med tron. Den vill inte släppa Jesus som hörde i läsningen ur Gamla testamentet i dag: ”Jag släpper dig inte med mindre än du välsignar mig,” sa Jakob. Så vill också vi säga.

Ni kommer ihåg: 1. Tron sträcker sig efter Jesus. 2 Tron väntar på Jesus. 3. Tron håller ett stadigt grepp om Jesus. Nu kommer det sista. (kupade händer framför kroppen). Vad tror ni det betyder?

Jo, 4. Tron tar emot vad Jesus har att ge
Jesus ville hjälpa i den rätta stunden. Kvinnan visade med hela sin varelse att hon vill ta emot allt från Jesus. Hon liksom öppnade sina händer, vi kallar det kupade dem, och tog emot från Jesus. Det blev inte smulor det blev räddningen för henne och hennes dotter.

Det bröd Jesus talade om är säkert Livets bröd, som han själv är, och det räcker till för oss alla. Ofta firar vi nattvard här i kyrkan och då kupar många liksom sina händer så här och tar emot det lilla brödstycket, som är Jesus själv när han kommer till oss. För tron vill ta emot allt vad Jesus har att ge.

Ja, vi lärde oss mycket i dag av denna kvinna – hon som kom utifrån men hamnade i mitten. Hon blev vår lärarinna i dag. Nu kommer vi håg vad hon gjorde (rörelserna upprepas)
1. Tron sträcker sig efter Jesus.
2. Tron väntar på Jesus.
3. Tron håller ett stadigt grepp om Jesus
4. Tron tar emot vad Jesus har att ge

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

2 i fastan

Årg 1
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Kring de orden kretsar hela den här be...

2 i fastan

Årg 1
1997

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Någon har liknat den kananeiska kvinnan vi läste om i dag med kyrkan i vår tid. Jag tror det kan var...

2 i fastan

Årg 2
1998

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Ibland får vi för oss, att vi som kristna inte får visa oss svaga. Ja, det finns faktiskt de som pre...

2 i fastan

2008

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I fastetidens evangelieläsningar följer vi Jesus på hans väg upp till Jerusalem. Han vet vad som v...

2 i fastan

Årg 3
2017

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. När prövningar och motgångar möter oss på olika sätt är det lätt att frestas att tänka att Gud...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design