20 efter Trefaldighet

Årg 3
Tobit 10:7-13
2017

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

I dag skall jag göra något jag aldrig gjort förut – predika över en s.k. apokryfisk eller deutrokanonisk bok. Vår första läsning i dag var hämtad ur en sådan bok nämligen Tobits bok – och det kräver sin förklaring. Vad är det för en berättelse och hur har den hamnat i evangelieboken?

Det ligger till så här: De första kristna, som inte var av judisk härkomst läste det som vi nu kallar Gamla testamentet i en grekisk översättning av de hebreiska skrifterna. Den kallades Septuaginta och innehöll ytterligare några böcker. I ortodoxa och katolska kyrkan har de alltid räknats med bland Gamla Testamentets böcker – men efter reformationen ifrågasattes detta. Ibland fanns de med och ibland inte. I vår senaste bibelöversättning från år 2000 finns de med. Luther kallade dem bibelböcker och god och nyttig läsning, men av inte böcker som kunde ligga till grund för ”kyrkoläran.”

Och lästes gjorde de, framförallt en bok som hette Jesu Syraks bok och den vi hörde ett avsnitt av i dag: Tobits bok. Ibland predikades det över dem och de framhölls som nytiga och viktiga genom sin moraliska halt och de förebilder bland människor som det berättades om. Läs dem! Ta fram dem och läs, en efter en, i det som nu kallas Tillägg till Gamla testamentet. Många dråpliga detaljer finns och man förstår att människor i det traditionella bondesamhället kände igen sig och hämtade lärdom!

Vi läste ur senare delen av Tobits bok och man slås av de varma relationerna bland människorna som det berättas. Hur man behandlar varandra med respekt och vänlighet. Ja, det som skildras är ett traditionellt patriarkaliskt samhälle, men också kvinnorna lyfts fram och spelar en viktig roll. Edna förmanar med kärlek sin svärson Tobias och förklarar att hans hustru ska se på med respekt och aldrig vålla henne någon skada. Och Tobias visar sin svärföräldrar respekt och tackar dem för deras godhet.

Det går inte att undgå att tänka hur detta är viktigt ända in i vår tid, ja kanske särskilt i vårt postmoderna samhälle, där normer och god moral ifrågasätts De senaste veckornas avslöjanden och öppna diskussion om sexuella trakasserier av män är ett vittnesbörd om ett stort samhällsproblem – där makt och inflytande tas som intäkt och ursäktar vilka beteenden som helst.

Men Tobits bok rymmer så mycket mer. Vi läste som sagt var bara en liten del. I kanske 2500 år har människor fascinerats av berättelsen och tagit lärdom.

Tobias far hette Tobit och det är hans namn som används om boken. Det berättas att han och hans hustru Hanna levde i en tid då hela Naftalis hus hade slutat att gå upp till Guds hus i Jerusalem och offrade åt en tjurkalv i Dan och på alla berg i Galiléen men Tobit fortsatte att resa till Jerusalem enligt skriftens eviga påbud.

Han gjorde som han alltid gjort, han hade inget behov av nytolkningar och nyordningar i religionsutövningen. Att tjäna Gud var detsamma som att hålla fast vid Guds ord, fira gudstjänst som han hade påbjudit, och visa barmhärtighet och generositet ”som farmor Deborah lärt honom!

När landet blir ockuperat förs han till Nineve med sin Hanna och sonen Tobias. Han utmärker sig när han vågar trotsa makthavarna och kungen genom att begrava sina döda landsmän på det sätt Skriften bjuder i opposition mot makthavarna.

Han kämpar i motvind men bli alltmer orkeslös och deprimerad och till slut blir han blind när det faller för mycket skit på honom. Ja, det står faktiskt så: fåglarna släppte sin spillning på honom när han låg utmattad vid en mur. Han blir blind och gråter när han läser i profetens Amos bok: ”Era fester skall vändas i sorg och alla era sånger i klagan.

Tobits goda hustru har mycket besvär med sin trötte missmodige man, som börjar klaga på vad hon gör och alltid är missmodig. Men han får sig en ordentlig avhyvling av henne: ”Nu är det uppenbart hurdan du är i grunden!” Sitt inte här och klaga! Litar du inte på Herren! Och Tobit skäms och ropar ut sin nöd för Herren.

Men hur skall det gå för dem, de ville bara tjäna Gud, och hur skall det går för sonen Tobias? Kommer han i framtiden att finna någon plats att kunna tjäna Herren när förfallet har gått så långt och fler och fler vänder Gud ryggen?

Då får vi läsa att ängeln Rafael sänds till Tobit och Tobias samtidigt som släktingen Sara, som råkat i svår nöd och vanära bönfallit Herren om hjälp. Tobias ska resa och till släktingarna, som bodde på annan ort och be om hennes hand. Ännu vet han inte att det verkligen är en ärkeängel från Gud som sänts till honom – men följer hans anvisningar.

Tobias ställs inför ett enormt trosprov. Skulle han våga gifta sig med Sara. Varför ville Gud det? Han förstår inte att det ska bli hans egen och Saras familjs räddning! Hennes situation verkade fullständiht hopplös. Det står att sju gånger hade hon blivit bortgift, men alla brudgummarna hade dött på bröllopsnatten innan de kommit henne nära!

Men Rafael säger att han ingenting har att frukta och manar på honom.

Tobias vågade till slut gifta sig med Sara, och de ber länge tillsammans och påminner Gud om hans löften och utrustad med galla, lever och hjärtat av en stor fisk driver han ut en demon som förpestat Saras tillvaro, trots att Saras far Raguel inte vågade hoppas och redan börjat gräva hans grav.

Allt förändrades alltså, när Tobias vågade följa ängeln Rafaels ord till punkt och pricka och Tobits ljuvliga lovsång, eller glädjebön som återfinns i slutet av boken sammanfattar allt: ”Herren slår men förbarmar sig också, han för oss till dödsriket, längst ner i jorden, han för oss också upp ur förintelsen … Gläd er och jubla med de rättfärdiga, ty de skall alla samlas och prisa evighetens Herre.”

Det fanns en framtid för Sara och Tobias. Tobit fick ett långt liv och lyckligt liv står det uttryckligen och gladdes över de sju barn som Sara och Tobias fick. Hanna överlevde honom och begravdes vid hans sida. Tobias och Sara flyttar tillbaka till Edna och Reguel sörjer för dem till deras död!

Dessa personer, deras ansvarstagande för varandra har genom årtusendena inspirerat människor. Av dem lärde man sig gudsfruktan och att lydnad för Guds ord innebär välsignelser.

Så fick man människor att identifiera sig med och lära av. det inte är någon tillfällighet att berättelsen om Tobit och Hanna, Tobias och Sara och liknande skildringar finns bevarade.

Innan Tobias dog fick han uppleva budet om en ny tid. Gud hade talat och handlat och förbarmat sig Den åttonde brudgummen var den som räddade arvet från fädernas tid.

Jag har bara kunnat berätta brottstycken ur denna fantastiska bok. Tag fram den och läs och lär – ”För dem som fruktar Gud samverkar allt till det bästa!”

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

20 efter Trefaldighet

Årg 2
2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tänkte vi skulle fördjupa oss i den gammaltestamentliga läsningen i dag. Den för oss tillbaka g...

20 efter Trefaldighet

Årg 3
2020

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Aposteln Paulus uppmuntrande ord till den unge Timotheos som vi i dag läser i vår episteltext ger anl...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design