22 efter Trefaldighet

Årg 1
Matt 23:37-24:2
1999

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Den finns bibelavsnitt som är omskakande. De skär ända in i märgen när man riktigt tänker efter vad som sägs. Vi läste i dag att Jesus uttrycker sin sorg och smärta över Jerusalem och domen och hotet som vilar över stan. Staden kommer att förstöras och Jesus förklarar varför det måste hända. ”Ni ville inte.” ´Ni tog inte vara på tillfället, då Guds ord förkunnades och Guds Son besökte er.´ ”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna.”

Märk väl att Jesus säger inte att Jerusalem skall förstöras för att synden på något sätt var större där än på andra håll.

Nej, Jerusalems skulle förstöras eftersom dess invånare inte brydde sig om att ta vara på erbjudandet om frälsning, man avvisade de tillfällen då Gud på ett särskilt sätt sökte dem. Man missade chansen att försonas med Gud, man tackade nej till Guds erbjudande om räddning. Nu är Guds tålamod slut och staden går sin undergång till mötes. Vi ser Jesu förtvivlan över vad som håller på att hända. På ett annat ställe står det att Jesus gråter över staden, över det förspillda tillfället.

Guds ord hade varit tillgängligt. Gud hade sökt dem tydligt och uppenbart, han hade sänt sina profeter och sändebud och nu sin egen Son. Stadens invånare hade fått många chanser att omvända sig och börja om, men man griper inte tillfällena.

Låt oss tänka oss in i vår egen situation. Det är lätt att ta det för självklart att det ska finnas en kyrka i vår mitt – så har det ju alltid varit. Vi tar det för självklart att gudstjänster skall hållas och att Guds ord skall predikas och förklaras. Dop skall förrättas, vigslar ska ingås, nattvardsbordet skall dukas och vid livet slut skall hoppets evangelium följa oss vid begravningsgudstjänsten på vår sista färd. Men är det så självklart?

Bibeln lär oss att Gud ger oss särskilda sökningstider, då han på ett närgånget och påtagligt sätt närmar sig oss. Gud ger oss tillfällen i livet då allt kan förändras. ”Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig, drar honom”, säger Jesus själv på ett ställe. Vi bestämmer inte tillfällena. Vi får dem och vi vet inte hur länge de varar.

Med detta vill Guds ord lära oss alla hur viktigt det är att ta vara på tillfällen som Gud ger oss och kommer oss nära och ställer oss inför ett avgörande. Då gäller det att förstå att det är vår Skapare som söker oss, för att rädda oss och befria oss. Vi vet inte när dessa tillfällen kommer, men tänk efter i ditt liv – nog har du upplevt dem …

Gud har många sätt att kalla en människa på och ställa henne inför ett avgörande. Det kan vara en ingivelse att gå till kyrkan, eller någon yttre orsak att göra det. Det kan vara en enda mening i en predikan eller vad någon människa säger som griper tag i en.

Det kan vara i samband med lyckliga tilldragelser i livet, ett barn födelse, ett dop eller annan högtid, men det kan också vara under tider av motgång och olycka. Mötet med sjukdom och död har för många varit en vändpunkt i livet.

Varje kristen har sin egen historia att berätta varför hon blivit den hon har blivit. Men på ett sätt är alla överens: Guds kallelse blev särskilt märkbar och tydlig. Ja, Gud har många sätt att söka på. En hel församling kan få en särskild besökelsetid. Det finns många exempel på hur en till synes livlös församling fått nytt liv genom att någon eller några tagit Gud på allvar genom att förnyas i bön och andakt och flitigt börjat läsa Bibeln och ofta gå till nattvarden. Deras exempel har smittat. Andra följde efter, också dem som redan trodde fick ny energi, för Gud kan ibland på det sättet liksom slösa sin nåd och gör kallelsen tydlig. Men vi lär oss också i dag, att vi inte ska tror att vi kan välja platserna och stunderna. Därför gäller det att gripa tillfället när Guds ord predikas och nåden erbjuds – inte sen, inte om ett år, inte när jag blir gammal, utan nu!

Det är inte säkert att vi får ett annat tillfälle än det vi just nu har. Varje söndag, kan vara vår eller hela världens sista, varje predikan, gudstjänst eller nattvardsgång kan vara vår sista chans. Tillfället, som nu är, kanske aldrig kommer tillbaka. Vi måste avgöra oss. ”I dag är frälsningens dag.” ”Nu är den välbehagliga tiden.” Guds tålamod och uthållighet är stor, så stor är hans kärlek och längtan efter oss, men det finns möjligheten att bli så förhärdad att ingenting hjälper.

Alla chanser går förlorade. En människa, en församling, ja en hel kyrkoprovins kan komma så långt bort ifrån Gud att ingenting verkar kunna förändra henne.

En människa kan höra en allvarlig predikan med en axelryckning, hon kan vara med om ett dop eller nattvardsgång och tycka det är ett meningslöst skådespel. Himmelens härlighet lockar inte och förtappelsens kval tror hon inte på. Men den största risken är man tror att det ska ordna sig på något sätt. En människa som ständigt stålsätter sig mot Gud får tillslut ett hjärta av sten. En sten kan sprängas i stycken, men aldrig smälta. ”Ve dem, när jag viker ifrån dem”, säger Herren.

Förhärdelsen är människolivets största risk. Från den finns ingen återvändo. Skaparen gjorde allt för att vinna oss tillbaka, men ingenting nådde fram. Nådestillfällena och sökningstiderna försvann en efter en. Därför gäller det att gripa om varje möjlighet som om vore den sista. Vi vet inte hur länge nådens tid varar. Vi tar det som självklart att möjligheterna kommer åter. Vi utgår i från att det skall finna en kyrka i vår mitt, där vi kan fira gudstjänst. Men utvecklingen går i en rasande fart. Gud förbjude att orden i dagens evangelium är en profetia också om vår tid och vårt land: ”Ni får själva ta hand om era övergivna hus.” Jag finner mina barn någon annan stans, när de sista trogna är borta! Några nya kom inte – de ville inte!

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

22 efter Trefaldighet

Årg 2
2016

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det kan egentligen inte upprepas för ofta. I dag upprepas det på nytt på ett närmast övertydligt s...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design