6 efter Trefaldighet

Årg 2
Matt 16:24-27
2019

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Mina vänner, Jesu undervisning i dag kan upplevas sträng och hård. Men den är en uppmaning att se realistiskt på tillvaron och varna oss i tid. Jesus vill hjälpa oss så att vi inte blir bedragna.

Bo Giertz översätter den centrala meningen i vårt textavsnitt på det här sättet: ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ?” Vi människor måste lära oss att blir klarsynta och se livets realiteter Även om vi staplar aldrig så många sedelbuntar och jordiska ägodelar ovanpå varandra, så når vi inte upp till himmelen.

Jesus vet att det är lätt att bli förblindad och se på världen och alla dess härligheter och rikedomar i ett felaktigt ljus. Inte så att Bibeln idealiserar fattigdom och elände. Långt därifrån. Bibeln förkunnar, att jorden är Herrens, och att allt är ett lån från vår Gud och Skapare. Men just därför skall vi bruka allt som just detta, och inte som livets mål och mening. Då lurar vi oss själva och missar meningen med livet.

Vi vet det egentligen allesammans: En hög materiell levnadsstandard är ingen garanti för välbefinnande och än mindre för lycka. ”Allt kan köpas för pengar” heter det i en utstuderad lögn vi matas med.

Vi vet ju att det är lögn – men ändå påverkas vi lätt av den. Man kan ju köpa de utsöktaste matvaror – men inte aptit. Mjuka härliga sängar – men ingen sömn. Lärdom – men inte visdom. Praktfulla möbler – men inte hemtrevnad. Bekanta – men inte vänner o.s.v. o.s.v.

Nej, rikedomar och pengar är sannerligen inget trollmedel som kan trolla fram en bestående mening och lycka. Vi är skapade för något annat, vi är skapade för gemenskap med Honom som gav oss livet och med varandra. Det blir fel när vi handlar som om att livet handlar om att tjäna på varandra i stället för att tjäna och betjäna varandra.

Vi är skapade för att leva för evigt, därför blir fastklamrandet vid det jordiska något som sviker oss till sist. ”Tomhänta kom vi till världen – och tomhänta skall vi gå ur den.” Tydligare kan det inte sägas.

Eller på ett ännu djupare plan. Vi kan aldrig mättas av denna värld, ”våra hjärtan är oroliga till dess se finner vila i Gud”. Därför är det så tragiskt hur lätt det är att bli förblindad och ryckas med i ekorrhjulet efter mer och mer, i stället för att stanna upp och ställa sig frågan. Vart är jag på väg, håller livet på att gå ifrån mig medan jag samlar på hög – eller tvärbromsar jag och säger. Nej, nu får det vara nog innan jag bränns ut och kraschar vid helvetets port.

Visst är det märkligt att vi faktiskt ofta har det bättre än vi mår. Det visar att det blivit något fel i vårt sätt att leva livet. Vi lyder inte Guds ord tydliga maningar.

Kanske kan vi också kunna lära något av den vise grekiske tänkaren Sokrates, fastän han levde århundraden före Kristus och aldrig hört Jesu mäktiga undervisning. När han gick genom basarerna i Aten sa han: ”Det är en fröjd att se att det finns så många härliga ting på jorden som jag inte behöver.”

På ett annat ställe säger Jesus: ”Samla inte skatter här på jorden, där börsras och översvämningar förstör och räntefall och fastighetskatter stjäl pensionen.” Ja, det var väl inte riktigt så han sa – men nästan. Fortsättningen ska jag citera rätt: Samla er skatter i himmelen … ty där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara.”

Vad Jesus vill lära oss är klarsynthet. Det gäller att ha en helhetssyn på livet så att allt får sitt rätta mått och värde och vi gör de rätta prioriteringarna. Den rätta synen på livet får man från det himmelska perspektivet. Det liv vi lever här är bara början, lär oss Bibeln. Men den som inte räknar med en evighet försöker hinna med och pröva allt här i livet.

Jesus vill befria oss och lära oss ett nytt sätt att leva. Vi har tappat balansen i tillvaron. Vi måste öppna våra ögon och se på livet på ett annat sätt.

Vi behöver upplysning från Guds eget ord. Där får vi höra något annat. Vi är skapade för gemenskap med Gud och varandra. Vi är skapade för ett paradis, där Gud är allt i alla. Det paradiset förlorade vi när vi vände Gud ryggen och satte oss själva i centrum. Vi är alla smittade och drivs av att säkra vår egen tillvaro. Men vi är förlorare. ”Vi kan ingenting ta med oss dit vi går.” Då visar det sig vad vi har satsat på. Vi tar skada till vår själ om vi har fel prioriteringar. Det är ett allvarsord till oss som lever i ett av världen rikaste och tryggaste länder. Jesus kom för att lära oss vad livet egentligen handlar om och han kom från Gud för att befria oss. Till slut hjälper det oss inte om vi så vinner allt i världen. Evigheten kan inte köpas för pengar, den kan inte ens betalas av vårt liv. Det löftet har köpts av Jesus själv. Det får vi gratis Han är Befriaren, Frälsaren från synden som blommar ut i egoism och självupptagenhet.

Förstår vi detta börjar vi också se på varandra i ett nytt ljus. Genom Jesus är det förlorade paradiset inom räckhåll. Sätter vi vår tro på honom skall han föra oss dit – till sitt nya rike, när Gud skapar allting nytt. Har vi slagit in på den vägen ser vi tillvaron ett nytt ljus.

Det himmelska ljuset bryter in i vår tillvaro, som ett hopp om det som skall komma. Och här får vi öva oss för himmelen, öva oss i kärlek och goda gärningar. Öva oss att inte tänka bara på oss själva utan också på andra. Här får vi öva oss att avstå både tid och pengar och resurser för andra. Oavsett om vi fått ansvar för lite eller mycket – alla kan vi visa vem vi vill tillhöra. Vi behöver inte säkra vår tillvaro här på jorden – vi är på väg – för Jesu Kristi skull vågar vi hoppas på våra synders förlåtelse och det paradis vi skapades till – ett evigt liv med vår Gud och Skapare. Då blir livet en utmaning, då upptäcker vi att det som människor med all sin möda strävar efter och vill uppnå – det finns där, ja faktiskt redan här, som en gåva från den gode Guden.

Öppna dina ögon och upptäck Jesus – så får hela din kropp och hela ditt liv ljus. I hans efterföljd är allt förvandlat. Denna värld kan förblinda oss – därför talar Jesus klartext i dag

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

6 efter Trefaldighet

Årg 1
2021

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi kan rygga till när vi hör Jesu stränga ord i dagens evangelium:” Jag säger er att om inte ...

6 efter Trefaldighet

Årg 3
2011

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är inte ofta som vi får höra Jesus tala på detta stränga sätt till synes vanliga människor s...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design