8 efter Trefaldighet

Årg 2
Matt 7:22-29
2022

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det är naturligtvis inte om vanlig husbyggnadskonst som Jesus undervisar i den här kända liknelsen. Han talar om vad du och jag bygger våra liv på och vad grundar vi vårt hopp på när vårt liv en gång är slut.

Är vi välgrundade och reflekterande och har tänkt på var vi har vår förankring och vårt hopp? Är vi så rejält förankrade att när ovädret kommer så står vi pall och kan rida ut stormen och hur ska vi möta evigheten?

Om ett hus står pall förstår vi att det handlar om grunden. Är grunden stabil och väl lagd kan ovädren komma – det klarar sig till och med om det regnar in och läcker. Det kan se kritiskt ut för ett slag – men tack gode Gud grunden höll.

Vad Jesus naturligtvis vill säga med det här utmynnar till en rannsakande fråga till oss alla: Vad bygger vi våra liv på? Kommer det som du och jag sätter vår tro och vårt hopp till att hålla i livets stormar? För som det heter i Predikarens bok: ”Allt kan hända alla.”

Många bygger luftslott. Bara det går fort är det bra. Det får gärna vara grant och pråligt. Hur länge det varar spelar mindre roll. Den som inte har en evighet måste hinna med allt här i livet.

Men vanligare ändå vår drift att själva försöka säkra vårt liv. Det viktigaste i livet är att skapa sig en ekonomisk trygghet. Har man bara materiella resurser klarar man sig alltid! Bo Giertz översätter ett känt bibelord så här: ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen – men tar skada till sin själ.”

På många ställen i Bibeln varnas vi för den livsfilosofin. Brutalast tar Jesus upp det liknelsen om den självgode, självtillräcklige bonden som i sin skrytsamhet tänker bygga ut och sätta upp några väldiga lador. Det var allt han levde för. Det blev inget av det. Han dog samma natt!!!

Och hälsan är ju också viktig. Det vet alla. Det gäller att hålla sig i form – i alla fall efter 40!

Men ingen av oss kan säkra sitt liv på det sättet. Vi lever i en fördärvad värld där våra sätt att planera, räkna och kalkylera så ofta slår slint.

Ja, hur ska vi kunna stå emot ”på den onda dagen” för att tala bibliska igen? Hur ser den grund ut som står pall i livets alla skiften? ”Den som hör mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund.”

Vad Jesus menar är uppenbart. Hans ord är en säker grund att bygga på. Det är fascinerande att i världens mest sekulariserade land alltmer talar om nödvändigheten av en gemensam värdegrund. Förr kallades det 10 Guds bud – men dom blev omoderna. De tre första i alla fall – för de handlar ju om Gud!

Men att försöka bygga sitt liv utan Gud är som att försöka begripa sig på eller sköta en maskin utan instruktionsbok. Om något går fel, eller inte fungerar, tar man reda på det i tillverkarens instruktioner. Vår Skapare vet vad vi behöver.

Gud vill vara med oss och styra oss i allt, han vill välsigna oss, han vill leda oss. Det är vad Jesus vill säga till var och en av oss i dag. Lyssna på mitt ord. Där får du tolkningen – där får du uttydningen vad livet handlar om. Skena inte iväg på egen hand. Du klarar det inte. Du måste ha din förankring hos din Skapare, ditt Ursprung, då är ditt liv förankrat i verkligheten.

Att bygga sitt liv på människovisdom och mänsklig förmåga är fåfängt – vi lever i en fördärvad värld. Vi lever i en märklig tid där orden förlorat sin mening. Det heter vi måste rädda skapelsen men man tror ju inte på en Skapare utan Big Bang! Och vi måste vårda mångfalden – men i skolan lär sig barnen ”darwinismen” och ”the survival of the fittest” – de starkaste och mest anpassningsbra överlever! Det är så långt bort man kan komma från den kristna förvaltarskapstanken och tron på en Skapare och Herre.

Naturligtvis känner vi inte alla sammanhang, vårt synfält och kunskap är begränsad. Vi kan inte planera för alla eventualiteter – vi vet bara att vi lever i en fördärvad värld där allt kan hända alla och att vi har ansvar och bygga våra liv på det som har uppenbarats för oss genom Jesus och hans ord.

Det handlar om att vara förankrad i Gud och veta att han vill skydda och bevara oss och förankra våra liv hos honom. Han har förbarmat sig över sin skapelse som upprorets förbannelse vilar över. Han har inte övergett oss ”han låter fortfarande sin sol gå upp över ond och god.” Han lär, förmanar och varnar oss genom sitt ord. Han kallar på oss, ja han söker oss för att rädda os och på vad vi ska grunda våra liv.

För när vi lever med honom, och hos honom hämtar vår styrka och kraft blir allt förändrat. Vi vet att våra liv vilar i Guds händer vad som än händer. Vi vet varifrån vi kommit och vi vet vart vi är på väg.” Vi bygger våra liv i gemenskap med vår Skapare. Som gav oss livet och i tron på hans Son, som kom för att rädda oss tillbaka.

Detta är klokhet säger Jesus. För eller senare störtar alla människobyggen samman. Döden, konsekvensen av mänsklighetens uppror och självsvåld mot Gud, bryter ned och fördärvar och ”jorden slits ut som en klädnad,” som profeten skriver.

Därför bli kanske den viktigaste lärdomen att när våra liv ska sammanfattas vad har vi byggt vårt hopp på.

Jag brukar inte tycka om historierna om människor som står vid himmelens port och möts av Sankte Per. Men en av historierna är faktiskt ”dagsens sanning,” som gubbarna sa i min första församling i Småland.

Ni vet att det handlar om Petrus, som har nycklarna till himmelens port!
En man knackar på dörren och Petrus öppnar och förklarar att det krävs 100 poäng för att komma in! Mannen blir bekymrad men gör ett försök.
-Jag har i hela mitt liv jobbat för miljön och varit noga med sopsorteringen. -Bra, sa Petrus: 1 poäng!
-Jag bojkottade Israel och köpte inga apelsiner därifrån. Oj, sa Petrus: Minus 1 poäng!
-Och så har jag försökt vara en god medmänniska och hjälpa dem som behöver hjälp: -Bra sa Petrus, 2 poäng!
Mannen började förtvivla men gör ett nytt försök.
-Och så har jag gått i kyrkan i hela mitt liv, gett rejält i kollekt och sjungit i kyrkokören. -Bra, sa Petrus. 2 poäng till!
-Och så skrev jag en doktorsavhandling och blev docent i teologi, om att leva av tro allena. -Utmärkt sa Petrus: En halv poäng. Mannen bli förtvivlad och säger förtvivlad: -Och så är jag döpt i Jesu namn och tror på honom som min Herre och Frälsare.
Petrus sken upp, omfamnar honom, öppnar porten och säger. -Bra 100 poäng! Välkommen in!

Det finns, mina vänner, en byggnad som inte är gjord med händer, en byggnad som kommer från Gud. Den vilar på klippan Kristus. Dödsrikets portar kan inte bli den övermäktiga.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

8 efter Trefaldighet

Årg 1
1997

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jesus talar i dagens evangelium om att ett gott träd bär bra frukt och att ett dåligt träd bär då...

8 efter Trefaldighet

Årg 3
1999

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är naturligtvis inga tillfälligheter vilka bilder Jesus använde sig av. De valdes för att du oc...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design