9 efter Trefaldighet

Årg 1
1 Petr 4:7-11
2021

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Goda förvaltare står det som överskrift för denna söndag. Den utmanar oss att reflektera över hur vi tar emot och just förvaltar, det som Petrus i vår läsning kallar Guds nåd i dess många former och vad detta får för konsekvenser i våra liv. Det vi utmanas att fundera över är hur vi använder våra, talanger och utrustning, det som i Bibeln kallas: våra nådegåvor. Då handlar det om hela vårt sätt att vara och leva, om våra attityder, hur vi möter varandra och använder det som Gud gett oss. Det är inte ofta vi talar om Guds nåd på detta sätt. Detta att den nåd vi får ska få konsekvenser i våra liv.

När vi i allmänhet talar om nåd tänker vi i första hand på hur Gud ser på oss. Hur han genom sin Son har gett oss livet tillbaka. Hur han har benådat oss. Hur han förlåter oss. Hur han ser på oss med kärlek. Allt detta är rätt och riktigt. Gud bevisar oss sin nåd, ja vi lever alla av den – men nåden syftar till något mera och det är det som Petrus undervisar oss om i dag: Förvalta nu Guds nåd, den nåd som Gud bevisar dig, gentemot dina medmänniskor.

Budskapet om Guds nåd är ju det underbaraste av alla budskap. Av kärlek förlåter Gud oss. Han kunde inte acceptera att vi skulle fördärva livet och förgöra oss själva.

”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss”, som det heter i Klagovisorna eller i Psaltaren eller ”Så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.”

Men det betyder inte att allt därmed är gott och väl. Det är det börjar men det måste få en fortsättning. Vi är benådade för att visa vad livet skulle vara och hur vi hänger ihop. Det underbara budskapet om nåd, räddning, förlåtelse och löftet om evigt liv måste få konsekvenser i vårt sätt att vara. Gud vill att vi ska förnyas och leva våra liv i tacksamhet och så ”förhärliga Kristus” i våra liv, som Petrus säger.

Den människa som en inte kämpar med att försöka utvecklas och mogna och strider mot synden förstår inte vad det betyder att vi av nåd fick en Frälsare och att Gud vill använda oss att sprida nåden på det sätt vi lever och agerar Den människa som inte inser sin belägenhet förstår egentligen inte vad nåd är.

Därför är vår Bibel full av tydliga och klara förmaningar till de kristna: Ni som har förstått vem Jesus är, ni som sätter er tro och ert hopp till honom, ta nu konsekvenserna av vem som är er Herre. Strid mot synden, mot allt som vill föra er vilse. Lev trovärdigt. Det ska synas, det ska märkas vem som är er Herre. Det ska märkas i ert sätt att tala, ert sätt att vara och leva och i förhållandet till varandra, ja till alla era medmänniskor. Var gästvänliga, var förlåtande, tjäna varandra. Använd din fantasi och dina möjligheter som en god förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Ibland är förmaningarna mycket detaljerade som i dagens brev av Petrus. Men de följer alltid samma tankegång: Du är förlåten av Gud för Jesus Kristi skull – nu måste du förlåta andra ”ty kärleken gör att många synder blir förlåtna”. Se på Jesus lär av honom: Försök övervinna det onda med det goda. Du har fått nåd, varför kräver du något annat av andra.

Förlåtelsen, upprättelsen och nåden från Gud är som luften som vi andas – den är förutsättningen för livet. Men vi kan förverka nåden och döda det nya livet från Gud om vi kräver annat av våra medmänniskor än det som Gud av nåd ger oss. Att leva i nåden är att i tankar, ord och handlingar här och nu, eller som man sa förr under nådatiden, försöka visa sin tacksamhet för vad vi har fått genom Jesus.

Vi står i skuld till Gud. Vi har brutit mot hans vilja och förfelat det liv som han gav oss. För Jesu Kristi skull förlåter han oss. Nu sänder han ut oss som nådens och det nya livets budbärare. Han sa: Följ mig, efterfölj mig och lär av mig – då skall du få se vad kärlekens makt kan utföra. Det som var brutet bli helat, nytt liv och nytt ljus kastas in i hopplösa situationer.

Egentligen är det ganska självklart. Förlåtelsen är gratis, nåden är gratis, det nya livet är gratis – löftet om himmelriket är gratis.

Allt detta vill Gud ge oss och gör det också. Därför skall vi förvalta hans nåd konkret och påtagligt i den situation vi står, gentemot de människor vi möter. Det är så vi visar vår tacksamhet – och Gud har visat hur den tacksamheten skall yttra sig. ”Som jag har älskat er skall ni älska varandra hängivet.” — ”Som jag har förlåtit er skall ni förlåta varandra, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.”

Börja hos mig, lev av min nåd, så skall jag förändra dig. När du ser vad det kostade mig, att rädda dig så förstår du, att vad jag begär av dig är mycket, mycket lite. Låt dig påverkas mig. Förbli i min kärlek. Då kommer det att märkas att du vill tillhöra mig.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

9 efter Trefaldighet

Årg 2
2019

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Aposteln Paulus undervisning som vi fått lyssna till i dag i episteln utmanar oss alla på ett närgå...

9 efter Trefaldighet

Årg 3
2005

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Paulus ord till sin lärjunge Timoteus, som blev den förste biskopen i Efesos, ger oss anledning att i...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design