Bönsöndagen

Alla årg
Alla texter
2017

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Alla vår läsningar i dag handlar om bön, bönens möjligheter och resurser. Vi behöver inte läsa mycket i Bibeln för att se att alla de löften som är knutna till bönen inför vår underbare Gud och Skapare.

Ja, vi behöver verkligen en dag som denna i kyrkans år då vi särskilt påminns om vilken rikedom som ligger i bönen – för tyvärr är det nog så för att många i vår hektiska tid har märkt att tiden för bön och stillheten inför Guds ansikte För min vänner. Bön gör skillnad. Genom bön kan allt förvandlas. Att vi har en möjlighet att bedja och komma inför vår himmelske Skapares ansikte med allt, som ett barn till sin pappa eller mamma, är en förmån som vi inte nog kan påminnas om.

Jesus har lovat oss att vi får komma med allt till vår himmelske Fader: våra glädjeämnen, vår tacksägelse, våra bekymmer och sorger. Genom bönen får vi lämna allt i den gode Gudens händer. Och Gud ger oss det som vi bett om i rätt tid, eller det som är bättre och nyttigare för oss. Aposteln Paulus skriver att vi får göra alla vår önskningar kända inför honom och Petrus går ett steg längre och säger att vi får ”kasta alla våra bekymmer på honom. Han har omsorg om er, skriver Petrus.

Ofta blir många människors bön kraftlös och försagd för att de har svårt att fatta vilka löften som är knutna till bönen. Konstigt nog skulle man kunna uttrycka det så: att vi har ofta för små anspråk. Vi låter oss nöja med mindre än vad Gud faktiskt har lovat oss. Räknar vi inte med att Gud vill uppfylla sina löften och ber vi honom inte att han skall uppfylla dem här och nu ibland oss, så skall vi naturligtvis inte vara förvånade över att det inte händer.

Men ber vi efter hans vilja kan vi vara säkra på ”att hans rike kommer också till oss,” står det i katekesutvecklingen. Då får vi uppleva den underbara böneuppfyllelsen också i våra liv och i vår vardag och i vår omgivning.

Gud behöver naturligtvis inte våra böner. ”Er Fader vet vad ni behöver innan ni har bett honom om det.” Han driver sin vilja igenom på sina vägar, med eller utan oss. ”Guds vilja sker vår bön förutan, men när vi ber så ber vi att det må ske även hos oss,” som det också står i katekesen.” Gud vill att vi människor dras in i hans rike, han vill alltid rädda oss och visa oss vägen inom de svårigheter och utmaningar vi ställs inför. ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ger en framtid och ett hopp.” Han vill se sin vilja uppfylld här i Hyssna/Ubbhult. Hans kärlek erbjuder samma förmåner till alla. Men han vill höra oss tala. Han erbjuder oss frälsning, nåd, hjälp och ledning. Han erbjuder oss ett nytt liv i frid genom honom.

På samma sätt är det med bönens löften. Han säger: Ber du, skall jag var med dig. Du kan välja att försöka leva till liv på egen hand med dina egna resurser utan mig, du ge dig ut på en resa utan mig, du kan uppfostra dina barn utan mig, ja du väljer själv, – men klandra då inte mig när sjukdomen kommer utan mig, när motgången drabbar utan mig, när olyckan kommer utan mig och du dör utan mig…

Hur vi ber avslöjar vår tro. Blir bönen bara en ”nödsignal” som bara används när bekymren hopar sig i vårt liv så visar det att Gud är inte Herre i vårt liv. I gudstjänstens liturgi finns allt med i Kyriets ”Herre förbarma dig” och Gloriats lovsångsrop ”Ära åt Gud i höjden…” Bön och förbön är så oändligt mycket. Det är att gå in i sin kammare och bli ensam med sin Fader, eller i gemenskap med andra som vi gör i gudstjänsten öppna våra hjärtan för Gud. När vi ber i tro och med uthållighet, kommer Anden oss till hjälp i vår svaghet, och det börjar saker hända runt omkring oss som övergår till och med vad vi kan bedja och tänka: sjuka blir friska, ovänner försonas, bitterhet försvinner, nya möjligheter öppnar sig, människor vaknar upp och kommer till besinning, kyrkorna börjar fyllas. Gud helar och ställer till rätta – ”hans rike kommer sannerligen till oss.”

Den människa som börjar bedja för andra växer i sin egen gudsrelation. Hon finner allt fler att be för, flera viktiga saker att be för, för dem som har det svårt, de som är sjuka, de som sörjer någon anhörig, men också att Gud ska välsigna alla i deras arbete. Hon ber för barnen, för skolan för familjerna. Hon finner alltfler att bedja för, allt fler förbönsämnen. Och när hon gör det, så står hon själv i ljuset från Guds ansikte, hans vilja sker med och omkring henne. Ja, vi är också skyldiga dem som tagit på sig ett särskilt ansvar i samhället bönens hjälp likväl som vi är skyldiga att med Guds ord vägleda dem och profetiskt förklara vad som är Guds vilja.

En församling ska verkligen vara en bönekammare. Gudstjänsten ska vara vad ordet betyder. En tjänst inför Gud, där vi alla tar ansvar för varandra, alla som lever här i vårt sammanhang. Vi ska anropa Gud om hjälp och välsignelse. Genom bön lever Guds församling. Inte bara en gång i veckan genom kyrkans allmänna förbön. Bönen för varandra ska vi bära med oss genom veckan. Att fira gudstjänst är att tjäna Gud – att göra tjänst inför Honom. Vi har en stor och välsignad uppgift när vi gör kallelsen konkret och ber för vår familjer, våra släktingar, vänner och grannar, vår församling, för all sjuka ensamma och bedrövade men också för dem som kan stå oss emot.

Och det förunderliga är, att när vi ber för varandra sker stora ting också på det mänskliga planet. Man börjar tala väl om varandra, men börjar tänka och tyda allt till det bästa. Vi ser på varandra på ett nytt sätt, och vi börjar tacka Gud för varandra och församlingen fylls med liv. Genom bönen uppfyller vi Guds vilja. Välsignelsen uteblir inte när vi ber i tro. Böneämnena finns där och liksom Gud löften. Det ligger i våra händer hur mycket vi tar emot av dem.

Det är Gud som Gud förkunnade redan genom Jeremia på ett annat ställe och som vi kan läsa som ett löfte till oss alla – denna välsignade Bönsöndag: ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner.”

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Bönsöndagen

Årg 1
2006

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det kan vara svårt att förstå vår gammaltestamentliga läsning i dag om man inte känner till samma...

Bönsöndagen

Årg 2
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I dag på Bönsöndagen möter oss ett av Bibelns största löften. Vår Gud lyssnar på oss och han ha...

Bönsöndagen

Årg 3
2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Att ha och skaffa sig en öppen kanal till vår käre himmelske Fader, som gav oss detta livet, är ett...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design