Kategori: Sexagesima

Sexagesima

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Ett rätt ord i en god jord. Ja, så enkelt skulle man kunna sammanfatta den målande [...]
Read more

Sexagesima

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Ibland hör man människor säga att det skulle ha varit mycket lättare att tro på Jesus [...]
Read more

Sexagesima

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Var helst Jesus gick fram utmanades människor och tvingades att ställa frågan. Vem är han egentligen, [...]
Read more
© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design