Den helige Mikaels dag

Årg 1
Upp 12:7-12
1994

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Den helige Mikaels dag, som vi firar i dag, öppnar ett fönster mot en verklighet och realiteter som för många är en okänd och svåråtkomlig värld. Jag talar om den andliga världen, som vi som kristna emellertid vet är lik verklig och påtaglig och som påverkar det som händer lika mycket som det som vi med våra vanliga sinnen kan höra och se.

Men det är svåråtkomlig verklighet. Vi är därför helt beroende av böcker som Uppenbarelseboken i vår Bibel, som låter oss snegla in och ana dess sammanhang. Hela boken är en uppenbarelse eller vision som den gamle aposteln Johannes hade. Han fick skåda och se och höra det som för de allra flesta är dolt – och Johannes har fantastiska saker att berätta för oss.

I dag har vi läst hans syn av den helige Mikael och hans änglar strid i himmelen mot Guds fiende, den gamle draken, ormen, eller Djävulen eller Satan. Alla dessa namn som i Bibeln används om Guds fiende, fördärvaren, upphovet till allt ont, frestaren och olycksbringaren.

Johannes har i mänskliga ord och bilder fångat en oerhörd verklighet och ett oerhört sammanhang. Med hjälp av detta ökar vår kunskap och det hjälper oss också att tolka och förstå vad som äger rum i vår värld. För det är Bibelns entydiga förklaring, att det som händer i den andliga världen i hösta grad påverkar våra villkor.Paulus understryker t ex detta i brevet till Efesierna: ”Det är inte gentemot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymnderna.”

Johannes berättar för oss om striden i himmelen. Ärkeängeln Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, den gamle ormen, även han en Guds ängel, men avfallen och upprorisk. Striden slutar med att Satan kastas ut ur himmelen. Upproret i himmelen är nedkämpat och så skriver Johannes att Mikael, vann sin seger ”genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord.”

I andliga strider vinnes krigen med andliga vapen. Paulus nämner i Efesierbrevet flera av dem: Sanning, rättfärdighet, villighet, tro, bön och liknande.

I andliga slag kan ingen vinna seger med egna vapen, vi måste utrustas av Gud. För djävulen har ännu inte kapitulerat. Han fortsätter sin kamp på vår jord och ”hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

Vi skulle inte ha vetat om striden i himlen om det inte hade varit för Johannes uppenbarelse, men striden som utkämpas i denna värld kan ingen tänkande människa undgå att se.

Det hjälper oss att tolka och förstå den bakgrunden till mycket av det fasansfulla och fruktansvärda som utspelar sig i vår sargade, slagna värld.

Men det är viktigt att komma i håg. I denna strid mellan det onda och goda som utkämpas i vår värld är ingen av oss åskådare. Vi är alla i högsta grad inblandade. För striden gäller oss. Ingen kan vara neutral.

Djävulens taktik är sabotage mot Guds heliga vilja. Han sprider terror, han fördärvar och bryter ned. Han sprider ut sitt gift, han söndrar, han startar krig, han sänder olyckor och skapar hat. Han njuter när människors svordomar stiger upp som bönerop och sänder med tacksamhet de förbannelser de ber om.

När Guds vilja trampas under fötterna genom synden, när människorna tror sig kunna regera och styra utan sin Skapare, då är Djävulen tillfreds.

Men den helige Mikael stred mot den gamle draken och vann seger. Han övervann honom ”genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord.” Det är Lammet som är Djävulens överman. Guds Son, som blev offerlammet, som försonade världens synd och skuld.

Ormen besegrades i sitt eget spel. Han trodde han hade vunnit sin slutliga och avgörande seger när han slog Guds egen Son och han blev dödad. Men han kunde inte behålla honom i sitt grepp. Den rättfärdige bröt sig ur dödens käftar. Ingenting kunde kan anklagas för, ingenting behålla honom. Därför är Lammets blod, som utgöts segervapnet på Djävulens och dödens makt.

Det är därför som nattvarden är så viktig för oss som vill vara kristna och bli utrustade av Gud.

Vi talar inte bara och segern i Lammets blod. I nattvardens mysterium får vi del Lammets förhärligade kropp och blod, som löser oss och gör oss fria. Så kan vi bli skyddade för ”alla Djävulens lömska angrepp”, för att tala med Paulus igen.

Kampen kommer vi inte undan, men Gud har rustat oss för striden. Vi är rustade som Mikael och hans änglar. När striden är över bli vi bevarade. När Satans tid definitivt är slut samlas segerskaran – de som tvått sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.”

För Herren Jesus Kristus, vilkens lekamen och blod vi har undfått bevarar oss till evigt liv.Så för att sluta med Paulus med orden: ”Hämta nu styrka hos Herren och hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen. Det var så Mikael och hans änglar segrade. Och det är så vi kan vinna seger.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Den helige Mikaels dag

Alla årg
2006

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är dramatik i Bibelläsningarna i dag. Det handlar om strid på liv och död, om uppror mot Gud om...

Den helige Mikaels dag

Årg 3
2002

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. När man läser den gamla berättelsen om Jakob och hans himlastege kan man lätt tänka sig så här: ...

Den helige Mikaels dag

Årg 3
2002

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nu för tiden är det många som heter Jakob igen. Det är ett gammalt, gammalt namn och den förste vi...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design