Den rättfärdighet du inte kan nå – den kan du få!

2023-02-21

Det finns bibelord som också den som vill leva som kristen ryggar till inför. Det beror inte på att man inte att förstår vad som sägs – utan just därför! Ta Jesu ord i Matteusevangeliet femte kapitel den 20 versen som ett exempel: ”Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket”… Så kommer ni inte in i himmelriket! Också den kristne, som vill följa Gud, kan då frestas att tänka uppgivet: Då kommer i alla fall jag aldrig jag in i himmelriket – jag som ständigt misslyckas i min efterföljelse.

Men det Jesus säger, säger han faktiskt för att hjälpa oss och fördjupa vår tro. Med sin stränghet vill han ”trösta, förmana och hjälpa oss” på trons väg. Han vill leda oss att se at det finns en annan rättfärdighet som överträffar fariséernas. Det är den han vill visa på och ge oss. Den rättfärdighet vi inte kan nå – den kan vi få!

Fariséerna var israeliska mästare i grenen mänsklig rättfärdighet. De var så angelägna att försöka lyda Gud och hans lag så för att inget skulle bli fel hade de lagt till en massa extra bud och tillämpningsföreskrifter till exempel att ge tionde av sånt som lagen inte föreskrev, att matreglerna som gällde för prästerna i templet gällde alla. Guds ord och bud, ifrågasattes aldrig, inte heller Skriftens sanning!

Men ändå blev det fel. Lägg märke till att Jesus inte säger att vi ska bli som fariséerna, nej, han säger att det krävs en rättfärdighet som överträffar fariséernas för att komma in i himmelriket.

Ofta har fariséernas misstag upprepats gång på gång i kyrkans historia. En lagiskhet och hårdhet har skrämt bort människor från tron Därför är detta så viktigt att förstå vad Jesus faktiskt säger när han undervisar om rättfärdighet. Att sätta upp en massa regler, hur väl man än menar, hjälper oss inte förklarar han. Jesus förkastade inte Guds universella lag – som den uttrycks till exempel i det dubbla kärleksbudet: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela ditt förstånd, och din nästa såsom dig själv” eller som den uttrycks i Tio Guds bud. Nej, han visade hur fullständigt buden avslöjar oss.

Guds lag och bud avslöjar oss

De exempel han ger efter att ha förklarat att vår rättfärdighet måste överträffa fariséernas avslöjar oss brutalt: Hur svårt det kan vara med gammalt groll, oviljan att försonas, hur detta driver oss allt längre bort ifrån Gud, hur illa ställt det är med vår helgelse och helighet, hur vackert det än kan se ut på ytan Exemplen avslöjar oss och visar hur långt bort vi kommit från Guds goda vilja.

En rättfärdighet som överträffar fariséernas

Men vart vill då Jesus leda oss? Finns det någon rättfärdighet som överträffar fariséernas? Hur når man den?

Det underbara svaret på den frågan är att vi aldrig kan nå den men vi kan få den! Den rättfärdighet vi aldrig kan nå – den kan vi få. Det finns en rättfärdighet och den rättfärdigheten är en gåva. Aposteln Paulus förklarar i Romarbrevets 3 kapitel: ”Gud gör den rättfärdig som tror på Jesus.” Vilket fantastiskt, underbart budskap till alla som vet att de misslyckas och som vet att de bryter mot Guds vilja med tankar, ord och försummelser och gärningar och som blir avslöjade av Guds goda lag, som visar hur vi ska vara på djupet.

Det finns något som kan läggas i den andra vågskålen som fullständigt väger upp, alla våra synder, felsteg, misslyckanden och försummelser: Jesu rättfärdighet. Tron på Jesus, som vår Herre och Frälsare. ”Gud gör den rättfärdig som tror på Jesus Kristus.” ”Gud har uppenbarat en rättfärdighet, som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna vittnat om, en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror” (Rom 3:21)

Tron gör oss rättfärdiga

Gud lovar, att när vi sätter vår tro honom så innebär det att våra överträdelser är försonade – inte p.g.a. något vi gör eller presterar, inte p.g.a. att vi förtjänar det, utan för att Jesus Kristus intill döden burit våra synder och misslyckanden. Tron gör oss rättfärdiga! Vilket underbart evangelium! Det överträffar fariséernas rättfärdighet med råge!

När vi vänder oss till Gud och kommer i tro blir vi rättfärdiggjorda av Gud själv. Synden tillräknas oss inte. Detta är Skaparens svar på mänsklighetens gåta och situation, ”där alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud.” (Rom 3:23) Herren Gud säger till var och en: När jag ser på dig som sätter din tro till Jesus så ser jag min älskade Sons rättfärdighet och hans lidande och död för dig. Jag ser inte dina överträdelser och synder, jag ser din broder som dog för dig. Du som är född utanför paradiset får ett erbjudande att leva i det rättfärdighetens paradis jag skall skapa.

Det gamla som slutade i synd och uppror skall förgå, men det ny som skall komma skall bestå i evighet. Och du är inbjuden – du får vara med. ”Gud gör den rättfärdig som tror på Jesus” Det är egentligen för stort för att vi ska kunna ta till oss det. Hur svarar man på en sådan kärleksförklaring? Jo, med tro och förundran. Men så är det, skriver Paulus. Så säger Gud själv genom sin apostel: Vi har blivit rättfärdiggjorda genom Jesus försoningsoffer.

Att våga tro det

Många människor har svårt att ta emot detta underbara budskap från Gud. Kan Guds förlåtelse verkligen vara så total ”bara för att vi tror på Jesus.” att våra misstag, våra överträdelser och försummelser så fullständigt är utplånade som om det aldrig hade hänt. Vi kan ju komma ihåg våra synder. Ja, vi kommer ofta ihåg dem. Vi ser att vi ständigt misslyckas i vår efterföljelse. Många plågas i åratal och ältar sina felsteg och bekänner dem gång på gång och faller så in på lagens väg.

Men för att fatta vidden av Guds löfte och detta underbara evangelium tror jag att vi ofta måste vara mycket, mycket konkreta. Tänk på något, som du djupt ångrar, något i ditt liv du skulle ha velat ha ogjort eller något du försummat. Tänk på tillfällen då du brusat upp, och varit ovillig att räcka ut handen till försoning. Tänk sen, så här. Det är borta. Det finns inte mer. Det är som om det aldrig hade hänt. Gud har strukit ett kors över det. Då är det borta i Jesu Kristi namn. Det är sant att du är syndare, det är sant att din rättfärdighet, inte är något att skryta med.

Vill du höra det sägas till dig tydligt och konkret, så tveka inte och tala med en präst. En präst har fått fullmakt av Jesus, att i hans namn uttala de underbara förlåtelseorden också i biktens sammanhang. ”Gud gör den rättfärdig som tror på Jesus.” Det finns en rättfärdighet som övergår fariséernas! En hjälp för många att ta emot förlåtelsen och rättfärdigheten från Gud också vid församlingens gemensamma syndabekännelse är, som allt fler upptäckt, att när förlåtelseorden uttalas teckna sig med korsets tecken. Detta förtjänar att påminnas om gång på gång. Det är ju Jesu lidande och död på korset som utplånar all synd. Att göra korset är utvärtes gest som avslöjar en invärtes hållning. Det är bekännelse i tro, att Guds förlåtelse är mottagen. Det är en välsignad gest som uttrycker så mycket.

Guds förlåtelse är fullständig

Så fullständig är Guds förlåtelse, ”att han rättfärdiggör den som tror”. Även om vi i mänskliga termer kan få bära konsekvenserna av vad vi gjort eller inte gjort, så behöver vi aldrig tvivla på Guds förlåtelse och den som tror är förklarad rättfärdig. Inte så att Gud struntar i synden. Han vet vad den har ställt och ställer till med i hans goda skapelse. Behåller vi våra synder kommer vi att gå under med dem och i dem. Synden leder till döden om inte utvecklingen bryts och något nytt kommer in genom tron. Men det var ju därför sände Gud sin Son i världen ”för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan få evigt liv.”

Synd är att vandra sin egen väg utan Gud ”och missa målet”. Synd är att ta för sig, sätta sig själv i främsta rummet. Synd är bryta mot Guds bud i tankar, ord och gärningar. Och synden börjar i hjärtat – i upproret mot Gud. Gud sände sin Son i världen för att vi skulle leva genom honom. Hans rättfärdighet blir vår genom tron. Allt blir förändrat när vi kommer till Gud sådana vi är utan att försöka dölja något.

Att omvända sig betyder att komma till Gud sådan man är, för att man ska bli förvandlad, förnyad och omskapad efter hans vilja, söka dö bort från synden och leva för Gud och ta hans ord på allvar. Det betyder att leva i tacksamheten över att få leva i nåden och i vårt liv alltid sträva efter att lyda honom ”och arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning” – Guds gåva är det (Fil 2:12 ff)

Då är vi sådana som Gud vill ha oss, på väg till den eviga friden, förlåtna upprättade syndare som vänt oss till Gud. Då dog inte Jesus förgäves – för den rättfärdighet som inte fanns eller finns hos dig och mig och alla fariséer och skriftlärda i gammal eller modern tappning – den finns hos honom och den vill han räcka oss.

Så tröstar oss Gud: Omvänd dig och tro evangelium. Allt är insvept i Guds nåd. Den rättfärdighet Jesus vann blir din rättfärdighet. Genom tro kan du se framåt – mot allt det som Gud har i beredskap för dig: frid, salighet och mening.

Annan övrig undervisning

Bara ord är inte bara ord

2021-10-08

Vi är ständigt omgivna av ord. Goda ord, tomma ord, mäktiga ord och meningslösa ord. Vi drunknar i flöden av ord från människor, i sociala medier, från poddar, tidskrift...

Guds förlåtelse är total

2022-02-08

Det finns flera aspekter som är viktiga att lyfta fram när man skall bena upp det centralt bibliska begreppet förlåtelse. Att få förlåtelse och att ge förlåtelse men oc...

Vad ska man ha en präst till?

2023

Predikan i Hyssna 2023 (video)

Hur kan vi tro på en god Gud när så mycket ont händer?

Januari 2024

Låt mig först slå fast: Det är ett svårt ämne, ohyggligt svårt eftersom det rör vid djupa personliga erfarenheter i mötet med ondska, lidande och död. Vi är ömtålig...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design