Juldagen

Alla årg
Alla texter
2009

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det är egentligen omöjligt att riktigt fatta det oerhörda vi firar denna natt. Gud den evige, alltings ursprung och mål blev människa för att rädda oss människors barn från det onda. Jesus – Guds son – föddes mitt ibland oss av den saliga jungfrun Maria. Så visade Gud sin kärlek till den mänsklighet som vänt sig bort ifrån honom.

Kan vi nånsin förstå det oerhörda i detta?

Den Gud, som är alltings ursprung och mål, som inte kan begränsas av mänskliga tankar blir ett människobarn, som vi både kan fatta och förstå och gripa om, men som samtidigt är det hemlighetsfullaste och märkligaste av alla barn, som någonsin fötts på vår jord.

Gud, den väldige och mäktige, ofattbare eller som man säger i södra Afrika Nkulunkhulu, ”Den Storestore, ” kan inte fångas av mänskliga tankar och idéer. Han är inte som vi, handlar inte som vi. Han tänker inte som vi. Han är Gud. Men han är Gud och han söker oss och för att vinna oss tillbaka. Det är julens stora hemlighet. Gud avstår från sin makt för att visa sin makt att frälsa och befria, han söker det som var förlorat. Han söker sin förlorade mänsklighet. Den allsmäktige blir ett värnlöst barn, som föds i vår mitt.

Vi kan ana Guds väldiga makt och storhet, men denna makt och storhet använder han till att bli mycket liten. Himlarnas och härskarornas Gud, den outgrundlige – Han som heter ”Jag är” – låter sig födas i världen för att rädda och befria oss. Vi kan förundras över Guds väg eller plan att vinna oss tillbaka, vi kan förundras och fascineras. Gud kommer till oss som en av oss som ett hjälplöst människobarn bland de små och marginaliserade i småstad i Juda land. Han kom för att leva vårt liv och dö vår död. Den nya människan i vår mitt. Det som inte kunde tvingas fram skulle besegras med kärlekens makt.

Sådan var Guds plan. Det är det budskapet som skall förunnas för alla till tidens slut: så påtagligt och konkret att vem som helst kan förstå det, men samtidigt så djupt och fullkomligt att en människa kan använda ett helt liv att meditera och förundras över det. Guds plan betydde att han blev en av oss. Han vet vad det betyder att trampa denna jord, han känner den som vi, ja han känner den djupare. Han vet våra begränsningar, han vet vad som plågar oss och skiljer oss, han känner dess smärta och mörker. Han vet vad som fördärvar han vet vad som dödar oss men han har visat vägen i genom, ja han har öppnat den. Han segrade, där vi förlorade, han övervann där vi går under. ”För Gud sände sin Son i världen… för att världen skulle räddas genom honom.”

Sådan var Guds plan. Han gav oss Jesus Kristus, sin egen Son, den nya människan för han visste att detta var enda utvägen ur världens dilemma. Så skulle syndens tyranni brytas. Upproret mot Gud har skapat kaos av det goda som Gud gav oss att vårda och bruka. Vi är fångar och offer men är samtidigt medskyldiga.

För vem kan befria sig från ondskan, som har en bundsförvant till och med i mitt eget bröst, vem kan trassla sig ur skulden eller det dåliga samvetet, vem kan göra ogjort det som redan är gjort, vem kan stilla ångest och vem, ja vem kan besegra döden? Sådant var och sådant är vårt läge utan honom som föddes denna natt.

Vi var och vi är utlämnade till vad vi själva förmår och inte förmår. Vi är förlorare, utan chans – ondskan kommer att segra, den hinner upp oss till slut. Men Gud gav oss sin Son. Han kunde och han kan rädda oss. Han var Guds erbjudande till alla om en ny början och en evig fortsättning. Han bröt vägen genom ondskan och han vann seger.

Vi kan följa hans väg. Hur ondskans alla makter ansätter honom, hans barndomsflykt till Egypten, frestelserna, hoten, de makthungriga omkring honom, sammansvärjningar, intriger, oförståelse, lidande och tortyr och till slut dödsstraffet och avrättningen bland förbrytare.

Men – vad ingen då förstod och begrep. Detta var vägen till segern. Ingenting kunde förgöra honom. Frestelserna hade inget att erbjuda, hoten blev verkningslösa, de makthungriga fick stå där med sin skam och de sammansvurna förgjorde sig själva. Döden stod där maktlös: Guds Son gick levande ur sin grav. Han vann seger överallt där misslyckas och den segern vill han räcka oss.

Sådan var Guds plan. Han delade allt med oss. Han gjorde det för din och min skull och hela världens. Vi har en Frälsare, vi har en Befriare och Räddare. Det är julens underbara hemlighet. Varje år firar vi det på nytt och tar emot det i tro och förundran.Vi är ansvariga att föra detta budskap om hopp vidare i en hopplös värld. Vi är kallade att visa på Jesus och minska nöd och lidande och berätta om vår store Gud, som valde denna underbara väg av delaktighet i våra liv för att förändra allas liv.

Gud blev en av oss för världens skull. Genom Guds val är allt förändrat. Vi är inte längre fångar under mörkret. Det har tänts ett ljus i dödskuggans dal. Det ljuset kan bränna bort vår synd, tända oss på nytt och lysa oss hela vägen hem.Gud fann vägen att rädda oss människors barn. En gudason i vår mitt, sann Gud och sann människa. Där smälte tillvaron ihop. Gud styrka bestod i att avstå från makt och inte hävda den. Den kraften är den starkaste världen har skådat. Den heter kärlek och offer. Livet vann dess namn är Jesus, sjunger vi i påsktid. Men det började denna natt när himmelen öppnades över jorden och Gud föddes i vår mitt. Det är jul på jorden.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Juldagen

Årg 1
2008

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. När man lyssnar till julevangeliets finns en stor risk att man glömmer bort den verkliga situationen ...

Juldagen

Årg 2
1997

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. ”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har hänt och som Herren har låtit oss veta.&...

Juldagen

Årg 3
2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det finns få ord, som rymmer så mycket hopp, som alla de mäktiga ord profetorden, som förutsade det...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design