Septuagesima

Årg 1
Jer 9:23-24
2006

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det är för det mesta så – men i dagens läsningar är det alldeles särskilt tydligt. Bibelordet, som det står skrivet, upphör aldrig att utmana oss och ställa saker på sin spets.

Vad vi får höra ur Bibeln skiljer sig så påtagligt från vad vi människor vanligtvis skulle hävda, tycka eller fundera ut.

Någon, har till och med påpekat, att detta är det bästa beviset att Bibeln inte bara är en vanlig bok, men mänskliga idéer och tankar. Ingen mänsklig hjärna skulle hitta på en sådan religion. Den är tvärt emot våra instinkter, idéer och förhållningssätt.

Hör på profeten i vår gammaltestamentliga läsning:

Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje , säger Herren.

Vi blir utmanade och måste tänka till. Det här är något annorlunda än det vi vanligtvis hör.

Det finns något som är viktigare än allt annat. Det som vi kan tycka vara viktigt och eftersträvansvärt förklarar ofta profeterna eller evangelisterna, eller Jesus själv, som något oviktigt eller rent av likgiltigt.

Det som går utöver allt annat är att lära känna och få insikt i Guds vägar. När vi talar om och beundrar människor med makt talar Bibeln om att inte missbruka makt, eller avstå från makt. När vi talar om belöning, talar Bibeln om nåd. När vi talar om goda gärningar spetsar Bibeln till det och talar också om tro

När vi tänker ”att det viktigaste är att göra så gott man kan”, så talar Bibeln om rätt, och rättvisa och rättfärdighet utan kompromiss, när vi talar om intelligens, bildning och mänskliga framsteg talar Bibeln om att den verkliga kunskapen är att veta att Herren och ingen annan är Gud.

Såsom världen vänder upp och ned på Guds ting, så vänder Gud upp och ned på världens ting, lyder ett känt citat av Luther.

När vi beundrar rikedom och prakt, talar Bibeln om de fattigas företräde, och rikedomens risker. Eller när vi frestas att kräva hämnd och ge tillbaka så förkunnar Bibeln kärlek, förlåtelse och nåd.

Vi har våra värdeskalor, Bibeln utmanar oss med sina egna. När vi t ex bedömer människor efter titlar och ställning i samhället utmanar den oss och säger ”att vi inte ska ha anseende till personen” och skilja folk från folk.

Ja, Guds ord utmanar oss. Dess syfte är att korrigera oss – att driva oss att ställa de rätta frågorna om livets mål och mening – med Guds syften. När vi skall ställa och styra och bedöma blir allt så lätt fel, då segrar lätt makten och egenintresset

När Jesu lärjungar en gång grälade om vem som var den störste och märkvärdigaste ställde han fram ett barn mitt ibland av den och sa, att om de inte omvände sig och blev som detta barn skulle de inte se himmelriket.

Vi behöver ständigt bli påminda om detta. Det är oerhört lätt att urvattna vad Bibeln egentligen säger och läsa bara det som vi tycker om, eller ta åt oss trösten av det goda budskapet, evangeliet, utan att vilja ändra eller bättra oss. Det är först när vi tar Guds ord på allvar som välsignelserna kommer.

Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje , säger Herren.

Överallt ser vi det i Guds ord och varnas för det: När människor bygger sina utan Honom som skapat livet och lagt fast dess ordningar slutar det i fördärv. Sådana människor är som byggmästare som bygger utan riktningar, och för planer, utan att se Guds intentioner med livet.

Eller för att uttrycka det så här: Vem vi än är, och vad vi än uträttat och vilken framgång vi än har haft, vilka egna mål vi till synes har uppnått. En människa må verka vara stark eller framgångsrik – allt detta är bortkastat om hon inte använt sitt förstånd att söka Herren och sökt hjälp från honom hur vi skall använda hans gåvor.

Det gamla ordspråket ur Ordspråksboken, som förr ofta citerades, gäller alltjämt: ”Herrens fruktan är vishetens begynnelse.”

Och vi känner alla ordet från Jesus: ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ.”

Guds ord utmanar oss, att i allt söka Gud – att avstå från maktbegär, att inte ta för oss – för den som tar för sig han mister, men den som får, han får behålla. Den sanna visheten är att söka Skaparens avsikt livet. Vi är inte skapade för konkurrens och hetsjakt, inte för att tjäna på varandra utan tjäna varandra.

Vi har blivit fördärvade, förblindade av denna värld, men Gud har inte övergett oss. Han har inte förkastat oss – han erbjuder oss en ny chans. Han gav oss sin Son, som levde vårt liv och dog vår död. Han visade sin makt genom avstå från den. Han gick till bottnen av mänskligt lidande och blev delaktig i all vår bedrövelse. Han identifierade sig med de slagna och små, de marginaliserade. Han möter oss i nöden och smärtan, i svårigheten och hopplösheten.

Därför finns det hopp också för dig och mig. Han vann seger för oss, han sonade vår synd, våra misslyckanden det vi inte förmådde – det förmådde han. Vi fick en Frälsare, den fullkomliga människan i vår mitt, som vann livet tillbaka.

Han visade på kärlekens och offrets väg. Så uppenbarade han Faderns intentioner, han visade vad livet handlar om. Det är på den vägen han vill att vi ska vandra, upplysta av hans eget Ord.

Han kallar oss att följa honom efter i tro och lydnad. Han kallar oss att söka vår vishet, vår klokhet och styrka hos Gud, att börja hos Gud, att sluta hos honom och vandra i hans kraft.

Människor jagar framgång och makt i denna värd, de söker ära och positioner – men hos Gud får vi gratis det som människor jagar efter. Där har vi vår trygghet, där öppnar sig nya möjligheter. Hos Gud finns förlåtelsen, framtiden och utmaningarna.

Vi behöver inte lyckas, vi behöver inte bli framgångsrika – vad vi behöver är Gud. Alltid och i allt vad vi företar oss.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Septuagesima

Årg 2
2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Profeten Jona är det väl många som förundrats och undrat över? Jag tror att de allra flesta har h...

Septuagesima

Årg 3
2008

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Den lärde aposteln Paulus, som betydde så oerhört mycket för den tidiga kyrkan när han blev Guds r...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design