Sexagesima

Årg 2
Joh 7:40-52
2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Ibland hör man människor säga att det skulle ha varit mycket lättare att tro på Jesus och följa honom om fått möta honom när han verkade här på jorden. Tänk, om man hade fått vara med då och se allt han gjorde och höra honom tala, precis som lärljungarna och alla andra fick göra.

Men när vi läser vår Bibel några ser vi att det inte var på det sättet. Jesus var redan från början omstridd, lika mycket då som nu. Uppfattningarna om honom varierade – men kanske man kan säga, att han lämnade sannerligen ingen oberörd där han gick fram. Vi märker det i dagens evangelieläsning. Jesus hade hållit en mäktig predikan och slutat med ett fantastiskt erbjudande:

Är någon törstig så kom till mig och drick!” Jag kan stilla den längtan, jag kan släcka din törst. Kom och följ mig, den som vill göra min Faders vilja han skall förstå vem jag är och varifrån jag kommit.

Och människorna lyssnade med förundran. Man förstod att det måste vara något särskilt med denne mäktige förkunnare. Han måste vara en profet, eller till och med den specielle mäktige profeten som man trodde skulle komma innan Messias. Eller, tänk, kunde han vara den utlovade Messias själv.

Men, nej, andra visste besked. Nej, så skulle inte Messias bete sig. Det stämde inte med Skriften, och så avfärdade man honom med några Skriftord, utan att närmare reflektera, eller om vi så vill kontrollera om dessa ord verkligen inte stämde på Jesus.

Ja, folket visste varken ut eller in, medan de mäktiga i landet var mest irriterade. Jesus hotade ordningen i landet och det religiösa etablissemangets makt. De skickade ut spioner för att få något att anklaga honom för och för att få bort honom. Men det utsända kommer tillbaka med ett märkligt vittnesbörd: ”Aldrig har någon människa talat som han.” Men rådet låter sig inte påverkas. Vi får läsa om deras interna överläggningar och hur de med förakt talar om den okunniga hopen, som så lätt lät sig förledas av Jesus och hans ord.

Och när Nikodemus, en i rådet, försöker mana till besinning börjar man håna honom. Är du också så lättlurad?

Intressant är att man inte heller drog sig för att förvränga Skriftens eget ord. Profeten Jona var faktiskt från Galilén. Vilket argument som helst fick duga, bara man kunde misskreditera Jesus.

Av det vi fått höra i dag framgår det med all tydlighet hur omstridd Jesus var i sin samtid. Ibland var han omåttligt populär, som när han mättade de hungriga i öknen eller botade sjuka eller till och med uppväckte döda. I nästa stund kunde människor vända sig bort ifrån honom med ord som ”detta är outhärdligt tal, vem står ut med att höra honom?” Men en liten skara följde honom troget, de lyssnade och begrundade, vi skulle kunna säga, att det tog honom på orden.

Hur är det då i dag? Ja, egentligen har inte mycket förändrats. Människors uppfattningar om Jesus varierar lika mycket i dag som då. Och detta trots att vi vet så mycket mer om Jesus, vi som lever i dag. Vi har fyra evangelisters vittnesbörd, vi har apostlarnas undervisning och skrifter, vi har generationers reflektioner över dessa skrifters vittnesbörd att falla tillbaka på.

Vi vet vad som hände efter de händelser vi läste om i dag. Vi vet hur han gick upp till Jerusalem, hur han greps hur han spikades upp på ett kors och avrättades – och att han på tredje dagen uppstod igen i från de döda. Vi vet hur han uppenbarade sig för sina lärjungar, och många, många fler, och hur de fick upprepade bevis på att Gud hade uppväckt honom från de döda.

Vi kan läsa hans ord, vi kan få höra om allt hand gjorde och sa och vi har fått Skriften förklarad och sett hur alla profetiorna stämde in på Jesus av Nasaret som föddes i Betlehem.

Vi, till skillnad från många på Jesu tid har fått de stora sammanhangen förklarade för oss.: Hur han ledde de som tog honom på orden fram till sanningen och utrustade sina lärjungar med Andens kraft, och sände dem och deras efterföljare ut i hela världen att förkunna vem han är och hans uppdrag i världen.

Det borde vara lättare att tro i dag, när vi ser vad som hände sen och när vi ser hans makt och hans kraft i dag i de ord som utgick från hans mun. Men ändå är Jesus lika omstridd. Ändå är han lika ifrågasatt.

Det är som man hör orden i dagens evangelium upprepas. Jo, Jesus var nog en märklig man och profet. Messias, nej, det är ju någonting som bara judarna väntade på. Och Bibelns vittnesbörd de kan vi ju inte lita på. Vad är det som säger att lärjungarna inte hittat på alltsammans eller förvrängt historien. På det temat skriver t.ex. den kända författarinnan Marianne Fredriksson romaner i dag och vinner allmänt erkännande.

På det sättet kan Jesus bli vem som helst, man väljer de bibelord som passar, om nämner aldrig den helige Ande, honom som Jesus utlovade och som skall lära oss och påminna oss om allt han har sagt. Och gång på gång, efter varje förnekelse av Bibelns vittnesbörd kommer nya fakta i dagen som visar hur tillförlitlig den är.

Utan att man vet om det uppfyller man precis det som Jesus och ans apostlar förutsade. Denna världens mäktiga kommer alltid att ställa sig kallsinniga.

Men vilka var då Jesu efterföljare? Jo, det var då precis som det är nu. Människor som i hans person såg Guds uträckta hand. Människor som tog honom på orden och i ödmjukhet försökte leva efter hans vilja

”Den som är törstig han skall komma till mig och dricka”, sa Jesus. Kom med din längtan, kom med sina synder, med sina bekymmer, med din oro, skall jag uppfylla dig med ny kraft från himmelen. Jag skall ge dig min Ande som skall vara med dig och vägleda dig och föra dig fram till sanningen. Han skall förvandla och omskapa dig.

Vi kan aldrig diskutera oss in i Guds rike, men den som söker göra Faderns vilja skall förstå, vem Jesus är och varifrån han har kommit. Läs och begrunda, lyssna på Jesus, ta honom på orden. Det rådet är lika giltigt i alla tider.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Sexagesima

Årg 1
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Ett rätt ord i en god jord. Ja, så enkelt skulle man kunna sammanfatta den målande och talande likne...

Sexagesima

Årg 3
2014

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Var helst Jesus gick fram utmanades människor och tvingades att ställa frågan. Vem är han egentlige...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design