Söndagen efter jul

Årg 3
Mark 10:13-16
2009

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det finns få bibelord som är så kända, som det som vi läser som vårt evangelium i dag. Vi hör det ju varje gång vi är med om ett barndop. Det är lätt att slappna av och inte lyssna så uppmärksamt som vi borde när vi hör sådana här välbekanta ord. För Jesus säger faktiskt väldigt mycket mer än att barn är välkomna till honom och att vi har ett stort ansvar att våra barn får komma till Jesus.

I dag på söndagen efter jul, som har rubriken Guds barn, ska vi därför framförallt koncentrera oss på det andra som Jesus också säger och som är lika viktigt och närgånget, för det utmanar vår självbild. Jesu ord innehåller ju också en allvarlig uppamning, som borde beröra oss alldeles utomordentligt mycket. ”Vi, du och jag måste också bli som barnen för att komma in i Guds rike.”

Det är ju detta Jesus säger: ”Sannerligen, den som tar emot Guds rike som ett barn kommer ni aldrig in i himmelriket.” Matteus kommer ihåg att Jesus la till ett ord ”om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.” Vill vi ha en plats i Guds rike måste vi ta emot det på samma sätt och på samma villkor som barnen.

Det betyder inte att barn har tillträde till Guds rike av sig själva – de behöver också ta emot frälsningens gåva av Jesus. Det behöver också komma till honom. Men vad Jesus säger är att barnen är förebilder för alla som vill komma in i Guds rike. På samma sätt som ett litet barn förutsättningslöst tar emot frälsningens gåva när den räckes henne i det heliga dopet – på samma sätt ska vi vuxna ta emot vad Gud vill ge oss. Vi ska ”göra oss själva små” som det barn som Jesus ställde mitt i lärjungakretsen,

Om vi tänker efter nog så ser vi vilket underbart budskap ligger inte i detta. Vi behöver inte visa oss märkvärdiga och stora. Vi måste inte förtjäna Guds, vi behöver bli små och öppna oss för Gud.

Det verkar som lärjungarna hade svårt att ta till sig detta. Det stred mot allt tänkande i samtiden. Men Jesus ger dem en kraftig tillrättavisning. I hans rike gäller upp och nedvända världen. Luther lär ha sagt att precis som världen vänder upp och ner på Guds ting, så vänder Gud upp och ned på världens ting. När Jesus ställer ett barn i centrum så utmanar han lärjungarnas hela föreställningsvärld – och samtidigt blir det en illustration av vad det betyder att leva av nåd. Man skulle kunna uttrycka det så här: I Guds rike är det inte som i denna värld. Barnet är normen. Som barnen tog emot honom och han tog emot barnen vill han möta varje människa. ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.” Guds rike är öppet endast för barn och andra små.

På ett annat ställe säger Jesus att porten in i Guds rike är trång. Det blir en annan bild som säger detsamma. Den som anser sig för hög eller stor passar inte in i Guds sammanhang. Där är det Gud som är hög och stor. Guds rike är ett rike för barn och andra små. Den som menar sig någonting vara fastän han ingenting är kommer aldrig dit in.

Även om få vill erkänna det – är det en fullgod förklaring till varför många vänder erbjudandet om frälsning ryggen. Det är övermodet. Evangeliet är för banalt, kan man höra människor säga. Det går inte att tro som ett barn. Och det kan verka nog så förståndigt – men hur vår värld ser ut är facit på den räknekonsten. Hade Jesus och barnen fått styra hade mycket sett annorlunda ut!

För det går alldeles utmärkt att tro som ett barn, att lita på Jesus som ett barn. Det är den verkliga visheten. För då växer kunskapen om Gud och hans väldiga gärningar. Då växer kunskapen om Guds rike och planer. Då bli Gud stor och vi små.

Det är ingen tillfällighet att de som tror har ärenamnet Guds barn i vårt Nya Testamente. Precis som ett litet barn är fullständigt beroende av sina föräldrar så vet en kristen att hon behöver Gud i allt. Därför behöver ingen någonsin tänka, att hon eller han är för liten, oansenlig eller obetydlig för Guds rike.

När Jesus säger, att vi ska omvända oss och bli som barn menar han att vi ständigt på nytt skall vara lika öppna mot Gud som ett litet barn är mot sina föräldrar. Det är att förbli ett älskat barn hos Gud. Vilken roll vi än spelar i denna värd – inför vår himmelske Fader är och förblir vi alla barn.

Den som anser det under sin värdighet att komma till Gud som ett barn har aldrig förstått vilket underbart evangelium som ligger i detta. Detta som innebär att vi aldrig behöver förställa oss inför Gud. Vi behöver inte prestera något märkvärdigt. Vi är hans barn ”såsom en Fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Gud över dem som fruktar honom.”

Vi får vara sådana inför Gud. Vi får vara barn. Vi behöver inte förstå allt. Vi behöver inte begripa allt, vi får komma också när vi misslyckats.

Ingen är för liten att komma in i Guds rike – men den tror att vi behöver förtjäna det barnaskapet, eller håller sig för god. Den människan har mycket att lära. För här ligger evangeliets hjärtpunkt. När Gud är stor – är det underbart att få vara liten.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Söndagen efter jul

Årg 1
2014

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I hela kristenhetens historia har skildringen om morden på de oskyldiga barnen i Betlehem efter Jesus ...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design