Söndagen för Domsöndagen

Årg 2
Luk 12:35-40
2016

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Mina vänner,
den här söndagen har ett namn, som om vi tänker efter, kan ge oss insikter och hjälpa oss att reflektera över en ofrånkomlig sanning: Den heter ju ”Söndagen före Domssöndagen”…. Om man vill spetsa till det kanske den faktiskt kan vara den sista söndagen i våra eller hela världens liv.
Så är det ju egentligen alltid, varje söndag kan vara den sista, en söndag före den dag innan vi kanske stiger in i evigheten och våra liv ska sammanfattas inför Herren, vår Skapare som gett oss våra liv.

Ännu har vi chansen att överlämna oss till Gud! Jesus möter oss i dag inte som domaren, utan som Frälsaren. Ännu är det ’den välbehagliga tiden. ännu är det frälsningens dag. Ännu lever vi ”nådatiden,” som man sa för inte så länge sedan.

Denna söndags allvarsord är inte till för att skrämma oss – utan för att skärpa vår uppmärksamhet och inse livets realiteter och allvar Vi firar en dag av nåd. Kanske ”sista söndagen före…!

”Var beredda, också ni, för när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.” Jesus sammanfattar själv sin liknelse i evangelieläsningen med de uppfordrande orden och ställer allt på sin spets Han säger till oss att alltid vara beredda att när som helst avsluta allt … Bilden av tjänarna som väntar på att husets herre skall komma tillbaka är inte svår att förstå. Tjänarna vet att han skall komma, och man kan riktigt se dem framför sig. Var och en är upptagen med sitt och när som helst kan han stiga in genom dörren. Uppmaningen, att vara redo och alert finns som en röd tråd i hela Bibeln. Ta tag i ditt liv och ta vara på det men var också redo att när som helst kunna avsluta allt. Var redo för döden och evigheten.

För livet är viktigt, vår stund på jorden är förberedelsen för evigheten. Vi ska se på vårt liv här som en gåva av alla goda gåvors givare. Det har vi fått för att förvalta. Gud gav oss våra liv, vår existens. Livet är viktigt, det vet en kristen. Hon vill göra det bästa av alla de gåvor Gud har gett henne så att den store Husbonden skall kunna säga när han kommer: Väl gjort, du trogne gode tjänare. Gå in i din Herrens glädje.” Förr användes, som jag sa, ofta ordet nådatiden för att beskriva vår stund på jorden. Det är förberedelsen för evigheten. Här möter oss kallelsen om ett evigt liv. Här prövas allt, ja evigheten börjar här. Vi ska vara beredda att möta vår Herre, som redan nu var dag kommer till oss i våra vardagliga sysslor och i vårt umgängelse med andra människor. Då gäller det att känna igen honom som lärde oss, att ”vadhelst ni gjort för någon av dessa mina minsta det har ni gjort mot mig.” Det är Honom vi möter i den nödställde, i den sjuke, i den misshandlade och plågade. Det är honom vi ser i barnen, det är honom vi ska tjäna! Även under sin väntan var det sin herre som tjänarna betjänande, även om han ännu inte stigit in genom dörren!

Jesus kommer tillbaka. Så vittnar enstämmigt Bibeln. Det står där i praktiken på varje sida av Nya Testamentet. Någon har räknat – det står mer eller mindre uppenbart 319 gånger eller om man så vill i medeltal i var 25:e vers! När han kommer vet vi mycket lite om. Trots alla tecken Jesus manade oss att ge akt på så säger han uttryckligen: När ni minst anar det – då kommer Människosonen! Alla människor kommer att få uppleva det. De sedan länge avsomnade och de som lever här på jorden. Det enda vi vet är att nådatiden tar slut. För alla, för dig och mig. En gång kommer Herren tillbaka, för att möta oss ansikte mot ansikte här eller för att uppväcka oss ur gravens vila.

Tjänarna i vår liknelse visste inte när husbonden kom. Men allt var i sin ordning. Deras Herre var ju efterlängtad. Ja, ju längre de väntade desto större blev deras herres glädje när han kom och märkte deras uthållighet. Hans glädje blev deras glädje och salighet. Men Jesus använder också en oväntad bild. Han liknar sig vid en tjuv som bryter sig in och stjäl. Ja, nog en är det en märklig liknelse. Han är ju raka motsatsen till en tjuv, han som i stället för att ta ständigt vill ge oss allt vad vi behöver. Men det finns en djup mening i bilden. Tänk på alla de människor som här i tiden verkligen betraktar Jesus som en tjuv. Han hotar ju dem. Han vill ta ifrån dem deras synder d.v.s. allt det de gör och som är emot Guds vilja, men som dessa människor trivs alldeles utmärkt med… Då får bilden en dubbel mening. Han kommer som en tjuv. För dem som endast levt som om detta livet är allt kommer döden alltid som en tjuv och stjäl allt som man här satsade på.

Men en kristen behöver inte se döden som en obesegrad fiende. Döden är och förblir vittnesbördet att skapelsen är märkt av synden, att livet som vi känner det inte kan fortsätta. Men Jesu förvandlade vår utgång till en ingång i det nya som Gud har berett åt dem som älskar honom. Jesus kommer för att möta de sina, de som lärde sig hur få våra dagar är på jorden och som därför gjorde sig redo för evigheten. När husbonden kom fick tjänarna ut sin lön. De var redo – de väntade på mötet med sin Herre.

Men hur kan vi göra oss beredda för evigheten. Hur kan vi bli redo att bryta upp och gå Jesus till mötes?

Jo, svaret är mycket konkret och praktiskt. Det gäller att lära känna honom, som skall komma, som sin Herre och vän redan nu. Du blir redo för livet, uppbrottet och evigheten genom att tala med din Herre i bön och delar allt med honom.

Du blir redo för livet, uppbrottet och evigheten när du tar vara på Herrens ord, när du lyssnar till det, när du läser det och söker vägledning för din livsvandring hos Gud. Du blir redo för livet, uppbrottet och evigheten när du söker dig till Herrens bord. Där möter vi redan nu han som skall komma vid tidens slut.

När vi på detta sätt konkret och praktiskt umgås med vår Herre här och nu så är det ingen okänd som kommer vid tiden slut. Vi uppmuntras att ta ansar, vi sporras att tjäna varandra och leva för varandra. Våra prioriteringar blir de rätta. Vi blir förtrogna med det som skall komma. Då blir vi inte överrumplade. Vi kan vara beredda genom Guds nåd. Då blir Jesus ord inte ett hot utan en inbjudan. ”Var beredda, också ni, för när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.”

Då, ja då kan himmelrikets glädje börja.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Söndagen före Domsöndagen

Årg 1
2009

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt mig säga det med en gång. Det finns en stor risk att missförstå den här liknelsen och missa h...

Söndagen före Domsöndagen

Årg 3
2002

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi kristna borde tala mer med varandra om vårt hopp inför döden och evigheten. Det är ju det som ge...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design