Söndagen före pingst

Årg 1
Joh 15:25-16:4
2009

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Mina vänner. Det är en vecka kvar till pingst, den stora allt avgörande, kyrkliga högtiden vars innehåll så lätt försvinner.

Jul och påsk vet de allra flesta vet vad de handlar om i kyrkan. Men med Pingsten är det mera klent beställt. Förr några år sedan fick jag ett mail veckan före pingst från ett personalrum på ett stort svenskt företag. Man hade sökt på ordet präst och hittat min adress. Frågan var kort: ”Hej, varför firar man pingst”. Jag svarade omgående: ”Vill man spetsa till det kan man säga att allt vad vi säger och gör i kyrkan, står och faller med pingsten. Vi firar att Gud har utgjutit sin Ande. Han är Gud hos oss nu. Utan den Helige Ande skulle Gud vara okänd för oss. Jesus på sin höjd en intressant historisk person, evangeliet bara bokstäver i en gammal läsvärd bok, kyrkan en organisation som alla andra, mission någon slags propaganda, liturgin enbart ceremonier, kristet handlade bara ett slags moral. Men genom att Gud genom Sonen har gett oss sin Ande, som är närvarande i hans kyrka och som vill bo hos oss är allt annorlunda.

Det är Anden som ger liv åt Bibelordet, som gör dopet till ett dop, där vi upptas till Gus barn, och nattvarden till en måltid där vi möter Kristus själv i brödet och vinet. Genom Anden är den Uppståndne och levande Jesus i sin kyrka.

I mitt svara la jag till lite på slutet och berättade om pingstdagens händelser och hur Anden är ett med Fadern och Sonen och förklarade sen att ordet pingst kommer från pentekosté, som betyder den femtionde d.v.s. femtio dagar efter påsk.” Jag fick svar: ”Tack det låter spännande.”

Och det är det verkligen: Utan Pingsten, skulle julens och påskens hemligheter händelser bara vara något som hände för länge sedan. Genom Anden förstår vi att det handlade om oss, om våra liv, vår räddning, vår framtid och vårt hopp. Anden räcker oss vad Jesus vann för oss. Jesus kallar honom därför för Hjälparen. Vi hör honom säga i dagens evangelium: ”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande … då skall han vittna om mig er för alltid: Sanningens Ande

Anden visar alltid på Jesus och det som han gjorde och sa. Så blir Jesus seger vår. Så vinner Jesus nya lärjungar och efterföljare – så blir vi övertygade om att det som Jesus gjorde gäller också oss. Då kom i Jesus inte förgäves i världen, då dog och uppstod han inte förgäves. Julens underbara budskap blir vårt och påskens underbara seger blir en levande realitet.

Genom Anden drar Jesus människor till sig. Han tänder människor som berättar om vad de har sett och hört och vittnar om honom. Våra gudstjänster får liv. Så fortsätter Guds arbete att rädda människor. Anden leder, inspirerar och entusiasmerar oss. Orden betyder ordagrant att bli ”inAndad” och ”att vara i Gud.” Liksom Gud blåste in sin livsande i oss i skapelsens ögonblick, vill Jesus att det liv som han vann när han besegrade synden, döden och ondskans makt skall uppfylla oss. Det gör han genom Anden. Vi kan alltså säga, att Anden bär det nya livet till oss och förvandlar, omskapar och förnyar oss.

Hur märker vi att Anden är hos oss och arbetar med oss? Jesus kopplar Anden till sina ord. Bevara mitt ord, håll mina bud, så skall jag uppfylla dig och förvandla villkoren i ditt liv, säger Jesus. Jesus förklarade att hans Ande är sanningens Ande. Paulus utvecklar detta senare när han talar om frukterna, resultatet av att Anden fått verka. (Gal 5:22-23) Där sanningens Ande verkar blir människor helgade. En god anda sprider sig och resultatet låter inte vänta på sig: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.” Den helige Ande känns alltså igen på att han att förvandlar en människa så att det blir mer sanning i hennes liv. Den helige Ande reparerar och återställer, han tar bort bitterhet och klagan, han ändrar livsinställning och livsinnehåll. När detta börjar sker är det så omvälvande att det brukar liknas vid ”en ny födelse”. (Joh 3:5) Han visar på Jesus, han lär och påminner om allt vad Jesus har gjort för oss.

När Anden kommer nära händer det alltså något. Han ställer fram saker och ting i sanningens ljus. Det går inte att slingra sig. Det är detta som på bibliskt språk beskriver ”hur människor får ett styng i hjärtat”. (Apg 2:37, 1917-års översättning) Plötsligt inser de sin situation och vänder sig till Gud. Även den som i många år varit en Jesu lärjunge kan under Andens inverkan upptäcka att det finns sådant som man försökt behålla för sig själv, som måste ändras. Det ofullständiga, halvhjärtade och otydliga avslöjas.

Men det är också viktigt att lägga märke till, att Jesus säger att den Hjälpare han lovar sina lärjungar är obegriplig för världen och att hans lärjungar kommer att möta motstånd, förföljas och hånas. Jesus säger uttryckligen på ett ställe att världen inte ser honom eller känner honom d.v.s. världen kommer heller aldrig att förstå sig att det är Anden som gör oss till kristna. (Joh 14:17)

Det är Anden som ger oss tron och kraften att kämpa och hoppas, ofta mot alla odds och mänskligt förstånd. Världen kommer aldrig att förstå sig på en kristen. Hon förstår inte att det är Anden som gör oss till kristna, att ingen kan säga att Jesu är Herre utom i den Helige Ande. (1 Kor 12:3)

En kristen människa står därför i en märklig situation. Hon har upplevt den levande Guden. blivit drabbad av Anden, men omvärlden förstår ingenting. Hon ser tillvaron i ett nytt ljus, sanningens Ande för henne vidare in i livets hemligheter. Hennes värdeskalor har förändrats – men världen omkring henne är sig lik. En kristen vet detta – men omvärlden står frågande, vad det är som gör denna människa annorlunda. Svaret är Guds helige Ande.

Hur får vi del av denna underbara gåva från Gud. Hur ska det blir mer sanning i våra liv? Hur ska vi bli uppfyllda och förnyade av Anden? Anden faller över oss när vi lever av hans ord. Be att Gud möter dig, be att Anden uppfyller dig. Känner du en längtan efter klarhet en längtan efter frid och mening kan du vara säker att Gud söker dig på nytt och vill fylla dig med det nya livet och på nytt inspirera och entusiasmera dig. Så underbar är pingsten!

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Söndagen före pingst

Årg 1
2003

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi har en vecka kvar till pingst och liksom julen har sin förberedelsetid i advent och påsken sin i f...

Söndagen före pingst

Årg 2
1998

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. När vi drabbas av motgångar i våra liv är det lätt att frestas att tänka att Gud övergett oss &#...

Söndagen före pingst

Årg 3
2002

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I vår gammaltestamentliga läsning i dag möter vi den gamle profeten Elia. Vi kommer in i handlingen ...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design