12 efter Trefaldighet

Årg 2
Luk 13:10-17
2004

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

I dag skall vi direkt gå till mitten av Lukas berättelse i vår evangelieläsning och där hämta fram en enda liten detalj. Den må vara hur liten som helst – men den är oerhört viktig.

Vi läste att Jesus kom in i synagoga, där det sitter en hjälplös kvinna, som i många år plågats av en hemsk sjukdom. ”När Jesus fick se henne kallade han på henne.,” berättar Lukas. Han ställer inga krav, utan ber henne stillsamt: ’Stig upp och kom fram.’ Och vi läser det underbara, att det Jesus gjorde i grunden förändrade den kvinnans liv.

Det finns mycket att lära i denna berättelse. Med sin handling visade Jesus hur farligt det är att fastna i teoretiska resonemang om vad som är rätt och riktigt, lämpligt eller olämpligt. Han går rakt på sak. Det är människors väl och ve det handlar om – inte sabbatsbud eller mänskliga konventioner. Jesus avväpnar alla anklagare genom att ge kvinnan ett förutsättningslöst erbjudande. Han kallade kvinnan till sig.

Tänk efter noga. För det gäller också dig och vad samme Jesus vill ge dig och göra med dig. Så ser Jesus också på dig och mig. Han vill alltid hjälpa, han vill alltid frälsa. Han kallade kvinnan till sig.

Detta är vad vår kristna tro egentligen djupast handlar om: Vi får och Gud ger. Gud söker oss och vill hela oss. Han vill upprätta oss och föra oss tillbaka till sig.

Det är så många som aldrig förstått detta. Man tror att få följa Jesus måste man först bli så duktig att man passar i Guds närhet. Att vi först måste göra något, och att Gud sen accepterar oss. Men som vi märkte, gjorde Jesus något helt annat: Han gick fram till kvinnan Han tog initiativet. Han tog inte hänsyn till de andras uppfattningar om vad som kunde anses rätt och rimligt.Vi får och han ger. Han tar initiativet, för han har något att ge som ingen annan har. Han kom för att uppsöka det som var förlorat. Går vi honom till mötes och vågar bryta konventioner och förutfattade meningar och svarar på hans inbjudan börjar underbara saker hända.

Det finns många sätt i Bibeln för att förklara detta när Gud får ta hand om oss. En underbar bild är att vi människor är som leran i en krukmakares hand. Om Gud får bli vårt livs krukmakare blir formar han oss – så det blir något varaktigt och beståndande. Tålmodigt arbetar Gud med oss, och börjar om och börjar om.

Men inte kan jag stå upp och komma honom till mötes, sådan som jag är, säger kanske någon. Jag har ju gått min väg bort ifrån honom. Men vad var det Jesus gjorde den gången i synagogan. Han gick inte fram till kvinnan och frågade henne: Hur många gånger har du varit här? Har du varit här sen 1 Advent eller julottan, eller försov du dig då också?

Nej, ”när Jesus fick se henne kallade han på henne,” berättar Lukas. Han kallar också på dig. Vill du möta honom som kan förvandla ditt liv Jesus är du alltid välkommen. Kom precis som du är med dina brister och dina längtan. Låt inte andra människor påverka dig, eller gamla traditioner eller fördomar. Guds löften står över allt detta. Det är dig och ditt liv det gäller.

Men inte kan jag räkna med något sådant. Jag har förtjänar ju inget sådant – en helt vanlig medelhederlig Sätilabo. Jag ville nog, men jag vet inte om jag vågar. Men det är Gud som har kallat dig till kyrkan i dag. Han gjorde det i dag som alla dagar för att han vill ge dig något som du inte kan få någon annanstans. Han vill ge och du får.

Han ger dig nya möjligheter. Han erbjuder sig att ta hand om dina synder, dina misslyckanden och försummelser. Han ger förlåtelse och ny kraft.

Du behöver det vare sig du kommit tidigare, och vet vad han betyder i ditt liv, eller du varit borta en längre eller kortare tid.

Även vi som är ofta i kyrkan, behöver förnyelse och fördjupning. Jesus kallar också oss på nytt. Han vill förnya vårt hopp, vår tro och vår kärlek. Vi får – han ger, och han håller sina löften.

Men vad kan Gud göra av mig, vad vill han med mig, tänker du kanske. Gud vill alltid hela, upprätta, ge mening och frihet. Han vill befria oss från okunnigheten, från våra synder och hela oss. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Gud ser på varje människa och tänker på vad han skulle kunna göra med oss, hur han skulle kunna använda oss bara han fick chansen.

Det är Gud vilja med varje människa. Det är hans mål, det är hans önskan. Han vill inte att någon skall gå förlorad. Gud kan frälsa dig, han kan förvandla ditt liv.

Han är vårt Ursprung och vår Mål. Han vill rädda och benåda. Han vill leda oss alla till det rätta målet för vårt liv och vara med oss hela vägen fram.

Vad kan vi då vi göra? Jo, vi kan tacka och ta emot och göra som kvinnan gå Jesus till mötes i tro. Gud sände oss Jesus som vår Frälsare. Genom honom söker han oss alla.

Därför gäller det för oss att få sådan ordning i vårt liv så att vi känner platserna och stunderna där han stämmer möte med oss och kallar oss för att skänka oss tron och för att skänka oss tryggheten, att våra liv står i Guds händer.

Han talar nu till dig. Tag emot och tro evangelium: ’Jag har dött för dig för att du ska få leva. Jag skall inte låta någon av dem som getts åt mig och tror på mig gå förlorad. Jag ser dig mitt barn, där du nu står i ditt liv, med din kamp och din möda, din oro och dina förhoppningar. Jag ser dig, jag kallar på dig.’

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

12 efter Trefaldighet

Årg 1
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det finns, som vi alla la märke till, ett främmande ord bevarat i den berättelse som vi nyss läste....

12 efter Trefaldighet

Årg 3
2005

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det finns ett talesätt som lyder: ”Säg mig hurdan din söndag är, så skall jag säga vem du ...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design