12 efter Trefaldighet

Årg 1
Mark 7:31-37
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det finns, som vi alla la märke till, ett främmande ord bevarat i den berättelse som vi nyss läste. Det står att Jesus när han blev ensam med den dövstumme mannen, andades han djupt och sade: ”Effata”. Det betyder ”öppna dig”!

På några få ställen i evangelierna finns de ursprungliga arameiska orden bevarade, även om sedan allt tecknades ner på grekiska. Det måste ha varit ord som särskilt bränt sig fast i lärjungarnas minne. Ord som särskilt visade, vilken makt som låg i Jesu ord, i vad han talade. Jesu ord var fyllda av kraft och energi.

Ett enda ord från Jesus mun och allt förvandlades. Med ordet ”Effata” öppnades den döve och nästan stummes öron och mun. Med ordet ”Talita qumi” fick en liten flicka livet tillbaka. Ja, det heter på flera ställen ”att folket häpnade över kraften i de ord som utgick från hans mun.”

På ett annat ställe berättas det om en officer som också hade förstått detta. Han kommer och faller ned för Jesus med en bön för sin sjuke pojke och säger: ”Säg bara ett ord, så blir pojken frisk.” Det var en märklig bekännelse av tro och förtröstan, från en människa som börjat ana vem Jesus var och är.

’Säg bara ett enda ord, så vet jag att det händer. Ett enda ord från Jesus är allt som behövs för att allt ska förändras!

När Jesus botat den dövstumme häpnade folket. De som såg Jesus, lärjungarna, den dövstumme -officeren alla lärde de sig att kraften hos Jesus låg i hans ord.

Hur kan det ligga sådan kraft i ett eller några ord? Ord är ju egentligen bara några ljudvågor i luften. Sedan ett ord uttalats och luften stillnat, är ordet i sig själv borta, Det finns ingenstans och är i sig själv ingenting – men ända vet också vi från vår erfarenhet hur orden styr vår tillvaro!

Vi ständigt är omgivna av dem. Ord av alla de slag: Viktiga ord, goda ord och mäktiga ord men också meningslösa och tomma ord. Vi drunknar lätt i alla ord vi hör och glömmer dem lika fort. Överallt strömmar ord emot oss,” prat på prat, tjat på tjat, lite här och lite där,” för att citera Predikarens bok. Det talas i Bibeln, inte utan skäl, om fåfängliga ord. Det betyder meningslösa ord utan ingen bestående mening – ingenting blir kvar!

Andra ord skrämmer: Förbannelsens och hatets ord, som fördärvar och bryter ner, sårar, smutsar ner, förlöjligar, kränker, hånar, hädar och gycklar. Ord som skapar fiendskap, bitterhet och strider. Språket har hårdnat. Vi har alla hört om hur språket i våra skolor förråats. Hur könsord och kränkningar kastas framförallt efter flickorna. Jag kan inte undgå och fråga mig vem, hur har barnen lärt sig detta? Vilket ansvar har de själva och vi som vuxna. Orden speglar det samhälle vi bygger….

Men ord kan också vara glädjebudbärare. Vilken välsignelse och tröst kan inte ligga i ord som tröstar och uppmuntrar. Ord som uttrycker medlidande och kärlek. Vi vet alla hur ordet ”förlåt” kan förändra en hopplös situation där vi kört fast.

Det intressanta med ord är att det liksom lever sitt eget liv när de lämnat vår mun. Många, många, ja de allra flesta faller kraftlösa till marken.

Men andra ord lever kvar med oförminskad styrka och kraft i århundraden, ja årtusenden, som ordet Effata eller Talita qumi. De är exempel på Ord som lever och kommer att leva när himmel och jord förgås.

All mänsklig erfarenhet är djupast sett – ord och ingenting annat! Kraften i ett ord beror naturligtvis också på vem som uttalar det. Ordets kraft hänger på vem som talar, med vilken rätt hon talar och med vilken auktoritet.

Det var det folket, lärjungarna, den dövstumme och officeren förstod. Jesus talade ord från Gud. Guds ord är aldrig tomma eller innehållslösa utan till bredden fyllda med kraft: ”de vänder aldrig tillbaka fåfängt, utan att ha verkat vad Gud vill och ha verkat det vartill han har sänt ut det.” Guds ord skapar det det utsäger. Där ligger hemligheten.

När Gud talar så händer det som han säger. När Gud talar så handlar han. Han står själv bakom sitt ord, hela vår Bibel är därför inte bara vanliga ord utan Guds egna skaparord – genom dem verkar han – genom dem skapar han. Det är därför som kyrkan står och faller med troheten till bibelns ord.

När Gud alltså talar till oss genom bibelordet, eller i predikan i kraft av det ordet, så händer något. Det är ju så själva skapelsen beskrives i Bibeln. Gud talade: Ha sa sitt ”bliv till” och det ”blev.” Han bjöd och det stod där.

Det var när Jesus talade, som människor kände igen Gud. När folket sett Jesus bota den dövstumme kan man ana orden från skapelsen ”Gud såg att allt han hade gjort var mycket gott.” (1 Mos 1:31) Folket jublade: ”Allt har han gjort bra”.

Det Jesus sa hände. Han måste vara från Gud. Han talade, och genom hans ord blev sjuka friska, syndare förlåtna och upprättade och fyllda med nytt hopp och liv. Genom Jesu ord förändrades människors liv. Kraften låg i hans ord.

Än i dag finns kraften i Jesu ord där det tas emot i tro. Undrens tid är inte förbi. Där Jesu ord förkunnas och blir trott tänds nytt liv, där förvandlas och omskapas människor. Det sker varje gång en människas döps. Guds ords löften uttalas över den som döpes och hon fylls med det nya livet som Jesus vunnit för oss.

Det sker varje gång en människa, bekänner sin synd och skuld. Avlösningens ord från Gud utplånar allt det som har varit. En människas som träffats av förlåtelsens ord – går rättfärdig från det mötet med Gud genom hans ord.

Och när du knäböjer vid Herrens nattvardsbord och du tar emot Kristi lekamen och blod får du i ditt öra höra, att gåvan är din och att han bevarar dig till evigt liv. Det eviga livet skapas hos dig, det räcks till dig genom orden som blivit synliga.

Du har också del i hans löften: ”Om ni förblir i mitt ord, så är ni i sanning mina lärjungar och då skall ni förstå sanningen och sanningen skall göra er fria.

Officeren i Kafarnaum begärde bara ett enda ord från Herren. Det skulle förändra allt. Jesus bekräftade hans tro. ”Du trodde och det skall ske”.

Med ordet ”Effata” fick den dövstumme nytt liv. Jesus vill också öppna våra hjärtan och tankar så att vi förstår vem han är. Han vill säga sitt Effata till oss. Ta vara på hans ord – de kan också förändra ditt liv.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

12 efter Trefaldighet

Årg 2
2004

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I dag skall vi direkt gå till mitten av Lukas berättelse i vår evangelieläsning och där hämta fra...

12 efter Trefaldighet

Årg 3
2005

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det finns ett talesätt som lyder: ”Säg mig hurdan din söndag är, så skall jag säga vem du ...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design