15 efter Trefaldighet

Årg 3
Luk 10:38-42
2008

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

I dag handlar det om två av Jesu vänner som båda ville vara nära honom – men som handlade så olika – systrarna Marta och Maria. Jag tror att de flesta människor har både en Marta och en Maria i sig. En som vill ta sig tid att reflektera och sitta ner och stanna upp och den som inte får till det för det finns så mycket som sliter och drar i oss. Jag tänkte vi skulle fundera över detta i dag och hur vi ska hantera detta och verkligen finna rastplatser och stanna upp och få våra prioriteringar rätt. Jag tror att de allra flesta, har all anledning att ta åt oss Jesu ord till Marta. För Jesus sätter fingret på en mycket, mycket öm punkt för många i vår tid och också oss som vill vara hans lärjungar:

Vad var det Jesus sa till Marta: Jo, ”Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs.” ’Du slits och dras åt olika håll, men ser du inte att du missar något i allt detta. Det som i det långa loppet är det viktigaste, ja det enda nödvändiga.’

Det är som man hör Jesus säga: ’Stanna upp och se hur du använder den tid du fått, ditt liv, det som du håller på med. Det är säkert bra i och för sig – det mesta i alla fall, men ser du inte att det som är det enda nödvändiga, det som kastar ljus över och tolkar hela livet, kan glida dig ur händerna. Det finns inom räckhåll. Ser du inte vad som håller på att hända. Ta vara på chansen medan den ännu finns!’ Det är dags att prioritera.

I psaltarens 37 psalm står det: Stanna upp och bli stilla inför Gud och sätt ditt hopp till honom.” Det är ett sådana här Bibelord, som blir som en utmaning i mångas öron, ja som till och med kan ge dåligt samvete. Och ändå är det ett sånt där ord, som klingar så skönt. ”Tänk, om det vore så underbart, att jag skulle få mer tid att stanna upp, reflektera och tänka på vad som verkligen är viktigt här i livet. Jag vill – men jag får inte till det… Jag vill bli en Maria!

Om det är något som karakteriserar människor i dag så är det stressen och jäktet. Det moderna samhället ställer sådana stora krav. Det är så mycket man ska hinna med, både verkliga och påhittade krav, och ändå allt det goda och nyttiga och riktiga man gör förmår inte släcka livstörsten.

Läkare och andra talar om utbrändhet och stress -många känner att de jagar fram genom livet – men lever det aldrig, man stannar aldrig upp och reflekterar. Denna livsstil som utvecklas i vår tid är det främsta hotet mot människors lycka. Det räcker inte att säga nej till uppenbart onda, felaktiga och själviska beteenden. Hotet i dag är stressen, hela livsmönstret som vi lockats in i. Vi lockas åka med, men stannar aldrig upp och ser vart vi är på väg.

Finns det något botemedel? Vad var det Jesus sa till Marta och vad stod det i Psaltaren. Jo, botemedlet finns där: Stanna upp, bli stilla inför Gud, lyssna, och reflektera: Vad är meningen med det liv jag lever här, varifrån har jag kommit och vart är jag på väg. Finns det hopp för framtiden? De kristna har ibland kallats ”de stilla i landet,” en beteckning som användes redan om de fromma på Jesu tid om vanliga människor, som valde att inte följa tidsandan, utan i stillhet och ödmjukhet satte sitt hopp till Gud, och tog sig tid för andakt och bön och skriftläsning. Ett annat namn, som förr några hundra år sedan användes om de kristna, var ”läsarna”, människor som tog sig tid för att läsa och lyssna till Guds ords tolkning av våra liv och hur det uppenbarar och förklarar vår Gud.

”Stanna upp och bli stilla inför Gud och sätt ditt hopp till honom.” Det ligger en utmaning i de orden, men framförallt är det ett erbjudande. Stanna upp och bli stilla, så skall jag visa dig den väg du skall gå. Gud som bor i evighetens frid, söker efter oss, för att ge oss del av den friden och friheten så att vi finner ett fotfäste i vår stökiga, bullriga värld. Vi vet från en av berättelserna om Elia i Gamla Testamentet, hur han trodde att Gud var i åskans buller, eller i stormen, eller elden, men i din stilla tysta vinden på hans kind. Där var Gud mycket nära. Elia hade aldrig förstått det, aldrig märkt det om han inte stannat upp och lyssnat.

Ja, vi behöver sannerligen stanna upp. Vi är skapade för gemenskap med vår Gud och med varandra. Ta tag i ditt liv, bli stilla inför Gud, och sätt ditt hopp till honom. Finns det egentligen något mer kännetecknande för den moderna människan är hur tillintetgjord hon blir när olyckan slår till, när motgången kommer, kanske med sjukdom och död. Hon har ingen beredskap för hon har inte fått lära sig att använda sin tid rätt. Många som verkligen vill följa Jesus dras också lätt med i tidens jäkt – andakt, bibelläsning och gudstjänstbesök blir lämnat åt omständigheterna. I dag kallar Jesus oss alla tillbaka.

Det finns ett annat sätt att leva. Det är det som Jesus vill säga till var och en av oss i dag. Stanna upp hos mig, säger han så skall jag visa dig ett annat sätt att leva. Hos mig skall du finna trygghet och mening, frihet och frälsning. Jag vill vara med dig i din vardag, steg för steg och välsigna, om du lyssnar och lär av mig.

Vi behöver inte inför Gud visa oss duktiga som Marta, eller slå oss fram som vi är lärda av vår tid. Till Jesus får vi komma sådan vi är, med vår otillräcklighet, vår synd och våra misslyckanden. I Gamla Testamentet beskrivs människans inbyggda drift som ett jagande efter vind.” Du springer och springer, du stressar och flåsar, men hinner allt fram.

Vid Jesu fötter får vi höra något annat. Där får vi höra det som gamla testamentets fromma redan visste: ”Om ni vänder och blir stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan bli ni starka”. Och så fortsätter det: ”Men ni vill inte, ni säger, på stolta hästar vill vi jaga fram.” Det gäller att bromsa i tid. Det gäller att stanna upp och fråga sig. Vart är jag på väg. Vart kommer jag med all min strävan. Vad vill Gud med mitt liv?

Jag tror att det inom varje människa finns en längtan att leva så. Men detta är förkvävt, undertryckt och bundet. Men Jesus kom för att befria oss, att göra det möjligt att leva i gemenskap och i samklang med vår Skapare mitt i denna fördärvade och vanställda värld. Han vill ge oss stadga, han vill omskapa och förvandla oss och öppna våra ögon. Han vill förlösa oss och göra oss fria – så att vi inte kastas än hit och än dit. Vi är långt, långt borta från den fromma men rastlösa Marta i Betania. Fröet till hennes misstag har i vår tid blivit ett stort träd, som håller på att förkväva själva livet.

Vi måste välja. Det finns mycket som är gott rätt och riktigt. Men verklig levnadskonst – det är att låta var sak ta den tid den är värd och ha sin sak på sin rätta plats. Det är det enda nödvändiga. Du är sökt och efterfrågad. Jesus vill lära dig livets hemligheter.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

15 efter Trefaldighet

Årg 1
2012

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. När Jesus i dag säger: ” Gör er inga bekymmer” är det en kärleksförklaring och en fö...

15 efter Trefaldighet

Årg 2
2022

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jesu ord i vår evangelieläsning i dag är en personlig inbjudan till oss alla. Kom till mig, säger h...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design