3 efter Trettondedagen

Årg 3
2 Kon 5:1-4, 9-15
2011

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Den Naaman, som vi får lära känna i vår gammaltestamentliga läsning i dag är också omnämnd i vår Nya Testamente. Jesus nämner honom, själv som ett exempel på en främling som blir hjälpt genom ett särskilt Guds ingripande: ”Många spetälska fanns i Israel på profeten Elisas tid, men trots detta blev ingen av dessa gjord ren, utom Naiman från Syrien.” (Luk 4:27)

Gud ger i bland vissa människor särskilt nåd, i sin egen vishet, för att uppenbara vem han är – men det är ändå inte detta som vi särskilt skall hämta fram ur Guds ord i dag. Nej, vi skall i stället lägga märke till hur det gick till när Gud botade Naaman.

Genom en till synes enkel handling, skulle Naaman bli frisk. Det såg ingenting ut för världen, men genom att göra lyda och göra som Gud hade befallt skulle Naaman blir räddad.

Det är detta som är så viktigt att förstå. För så verkar Gud än i dag. Genom enkla handlingar, genom jordiska ting ger ”Gud oss osynliga himmelska nådegåvor.”

När Naaman kommer till profeten Elisa, vet Elisa att Gud har en särskild plan med denna man och han möter honom med orden: ”Gå bort och bada dig sju gånger i Jordan, så skall din hud läkas och du bli renad.” Elishas besked till Naaman var klart och tydligt. Genom att tro på vad Gud lovar göra en enkel handling skulle han bli befriad. Men Naaman tvekar. Han tycker det är för banalt, ja nästan löjligt och han for sin väg i vrede. Han kunde väl lika gärna bada i floderna i Syrien, eller var som helst.

’Så kan väl inte Gud verka – en riktig profet, han skulle utföra några magiska, mystiska handlingar, genom att föra sin hand över spetälskan och ropa till sin Gud. Så skulle en riktig profet göra – men att bada sig i Jordan, vad är det för trams’.

Men Naaman ändrade sig tack vare sin tjänare som övertalade honom att verkligen göra som profeten hade sagt. När han trodde på honom och utförde den handling som han blivit tillsagd att utföra då skedde undret. Han blev botad från sin sjukdom och räddad.

Den här gamla berättelsen ända från Elishas tid har mycket att lära oss än i dag. Det är många människor som tänker likadant som Naaman. Men Gud verkar än i dag genom enkla, och i många människors ögon, alltför oansenliga ting och handlingar. Och det är först när vi gör som Gud säger som stora ting händer också med oss. Så är det ju t.ex. med dopet. Så har Gud befallt att en människa skall tas upp i hans rike. Så blir den seger som Jesus vann när han försonade synden och besegrade döden vår.

Det vi ser med våra ögon är en enkel oansenlig handling, men den rymmer hela den himmelska världens välsignelser. Vattnet som öses över en människas huvud och Guds ord som läses gör oss till Guds barn och ger oss löftet om evigt liv. En enkel okomplicerad handling, utförd av en Guds tjänare i församlingens gemenskap ger oss detta löfte. Det vi ser med våra ögon och hör med våra öron när en människa bli döpt i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, det kan se enkelt ut, men så verkar Gud.

På samma sätt är det med nattvarden. Det enkla som sker inför våra ögon, att bröd och vin bärs fram och bli välsignat är bara utsidan. Brödet och vinet bli bärare av Kristus för oss offrade kropp och blod. Den uppståndne och förhärligade Frälsaren kommer till oss i, med och under brödet och vinet, för att vi ska få del av lösepenningen, som försonade oss med Gud, och så uppfyllas av livet som aldrig dör genom att vi är förenade med Frälsaren.

Gud använder synliga jordiska ting ”för att ge oss osynliga himmelska nådegåvor.”

På samma sätt är det oftast med alla Guds befallningar. Vi behöver inte utföra märkvärdiga svåra handlingar, för att möta honom. Vi behöver inte färdas långa vägar för att möta honom. Allt som behövs för vår frälsning finns här i vår egen hemkyrka. Vi behöver inte utföra några magiska riter för att nå fram till Gud. Men ändå reagerar många precis som Naaman. Man föraktar det vanliga, det oansenliga. Många vågar inte tro, att det är så enkelt, så underbart, att bara vi knäpper våra händer och vänder oss till Gud i bön, så hör han oss. Man har inte förstått vidden i Guds löften till oss. Det som till synes är oansenligt och banalt bär himlen till oss – det är den väldiga innebörden i vad Gud har lovat oss. ”Den som vill göra min vilja, han skall förstå,” sa Jesus. Genom att läsa Guds Ord, genom att lyssna till det och ta emot det i tro blir våra liv förvandlade.Gud verkar genom bokstäver i en bok, som den helige Ande ger liv. Gud verkar genom dopets vatten, och nattvardens bröd och vin.

Så får vi del av frälsningen. Det som ser så enkelt och banalt ut i världens ögon, att den förkastar det, det är bärare till oss av himmelrikets hemligheter. Gud valde dessa vägar att nå oss, att omvandla och hela oss.

Därför kan vi aldrig gå in och ändra på Guds ordningar. Vattnet skall vara vatten, brödet vara bröd, och vinet vin. Guds ord är Guds ord – det är när vi gör som Gud säger som vi blir välsignade och räddade.

Det lär vi oss av Naaman från Syrien.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

3 efter Trettondedagen

Årg 1
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det var inte mycket som officeren vi läste om begärde från Jesus. Han kommer till honom och säger: ...

3 efter Trettondedagen

Årg 2
2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Den episod ifrån Jesu verksamhet här på jorden vi läste om i dag är en direkt fortsättning på f...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design