3 efter Trettondedagen

Årg 1
Matt 8:5-13
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det var inte mycket som officeren vi läste om begärde från Jesus. Han kommer till honom och säger: ”Säg bara ett ord, så blir pojken frisk.” Det är en märklig bekännelse av tro och förtröstan. ’Säg bara ett enda ord, så vet jag att det händer. Ett enda ord från dig är allt som behövs!’

Men, den mannen, mina vänner, hade förstått mycket. Han hade anat hemligheten med Jesus. Om Jesus var den utlovade Frälsaren låg kraften och styrkan i hans ord. Då räckte det att han talade för att det skulle hända!

Ett ord är ju egentligen bara några vibrationer i luften. Sedan ett ord uttalats och luften stillnat, är ordet i sig själv borta, Det finns ingenstans och är i sig själv ingenting. Det kan verka obetydligt och oväsentligt – men ända vet också vi att ord kan vara mäktiga och fulla av innehåll. Ett ord, eller två kan förändra allt!

Vi är ständigt omgivna av ord. Goda ord, tomma ord, mäktiga ord och meningslösa ord. Vi drunknar lätt i ordflödet, från människor, från tidningar, från radio och TV. Överallt möter oss ord på ord, prat på prat, tjat på tjat, lite här och lite där, för att citera Predikarens bok.

Det talas i Bibeln om fåfängliga ord. Det betyder tomma ord. Som såpbubblor, fyllda bara av sin tomhet svävar dom omkring tills de spricker och upplöses i intet. De har ingen bestående mening – ingenting blir kvar!

Men mitt i ordflödet dyker förbannelsens och hatets ord upp. ”Bara ord” är sannerligen inte ”bara ord.” Ord kan fördärva och bryta ner, såra, smutsa ner, förlöjliga, håna, häda och gyckla. Ord skapar fiendskap, bitterhet och strider.

Men orden kan också vara glädjebudbärare. Vilken välsignelse och tröst kan inte ligga i ord av tröst och hopp och medlidande och kärlek. Hur kan inte ordet ”förlåt” förändra allt.

När ett ord lämnat en människas mun lever det sitt eget liv. Många, måna faller kraftlösa till marken – de var bara munväder, de dör i samma stund de föds. Men andra ord lever kvar med oförminskad styrka och kraft i århundraden, ja årtusenden. De som uttalande dem är för länge sedan borta, men orden lever och kommer att leva så länge det finns människor som kan nås av dem.

Vi kan överväldigas av den, men också känna avsky. Vi kan få tröst, hjälp och varning – vi kan få uppbyggelse och vägledning. All mänsklig erfarenhet är djupast sett – ord och ingenting annat!

Kraften i ett ord beror naturligtvis också på vem som uttalar det. Om nån ringde till Pentagon och gav ordern att raketer på nytt skulle skickas mot vettvillingen Sadam Hussein, skulle de skaka på huvudet och kanske skratta åt vettvillingen. Om president Clinton ringde, skulle ingen skratta. Ordets kraft hänger på vem som talar, med vilken rätt hon talar och med vilken auktoritet.

Vad har nu allt detta med officerens bön och Jesu ord att göra? Jo, vad officeren med all rätta förstod var att Jesus talade ord från Gud. Och Guds ord är aldrig tomma eller innehållslösa utan till bredden fyllda med kraft: ”de vänder aldrig tillbaka fåfängt, utan att ha verkat vad Gud vill och ha verkat det vartill han har sänt ut det.” Guds ord skapar det det utsäger.

När Gud talar så händer det som han säger. När Gud talar så handlar han. Han står själv bakom sitt ord, hela vår Bibel är därför inte bara vanliga ord utan Guds egna skaparord – genom dem verkar han – genom dem skapar han.

När Gud alltså talar till oss genom bibelordet, eller i predikan i kraft av det ordet, så händer något. Det är ju så själva skapelsen beskrives i Bibeln. Gud talade: Ha sa sitt ”bliv till” och det ”blev.”. Han bjöd och det stod där.

Det var genom Jesu sätt att tala, som många förstod att var från Gud. ”han talade med makt och myndighet.” Det han sa hände. Han talade, och genom hans ord blev sjuka friska, syndare förlåtna och upprättade och fyllda med nytt hopp och liv. Genom Jesu ord förändrades människors liv. Kraften låg i hans ord.

Än i dag finns kraften i Jesu ord där det tas emot i tro. Undrens tid är inte förbi. Dör Jesu ord förkunnas och blir trott tänds nytt liv, där förvandlas och omskapas människor. Det sker varje gång en människas döps. Guds ords löften uttalas över den som döpes och hon fylls med det nya livet som Jesus vunnit för oss.
Det sker varje gång en människa, bekänner sin synd och skuld. Avlösningens ord från Gud utplånar allt det som har varit. En människas som träffats av förlåtelsens ord – går rättfärdig från det mötet med Gud genom hans ord.
Och när du knäböjer vid Herrens nattvardsbord och du tar emot Kristi lekamen och blod får du i ditt öra höra, att gåvan är din och att han bevarar dig till evigt liv. Det eviga livet skapas hos dig, de räcks till dig genom ordet.

Du har också del i hans löften: ”Om ni förblir i mitt ord, så är ni i sanning mina lärjungar och då skall ni förstå sanningen och sanningen skall göra er fria.

Officeren i Kafarnaum hade förstått kraften i Jesu ord. Därför begärde han bara ett enda ord från Herren. Det skulle förändra alla. Jesus bekräftade hans tro. ”Du trodde och det skall ske”. Så vill han också säga till oss. Gud vill genom sitt ord ge oss det som vi behöver: I dag och alla dagar.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

3 efter Trettondedagen

Årg 2
2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Den episod ifrån Jesu verksamhet här på jorden vi läste om i dag är en direkt fortsättning på f...

3 efter Trettondedagen

Årg 3
2011

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Den Naaman, som vi får lära känna i vår gammaltestamentliga läsning i dag är också omnämnd i v...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design