Den helige Mikaels dag

Årg 3
1 Mos 28:10-17
2002

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

När man läser den gamla berättelsen om Jakob och hans himlastege kan man lätt tänka sig så här: Ja, Jakob, som var en så stor och from man, han fick en underbar hjälp att tro. Han fick se änglar, han fick se att det fanns en väg till himmelen.

Vi tänker oss lätt att det var för att Jakob som på något sätt fick uppleva det här som någon slags belöning. Men det stämmer inte alls. Den Jakob vi möter här, var långt ifrån ett föredöme. Det mesta han gjorde, det gjorde han med dunkla motiv. Han hade lurat sin bror, han hade bedragit sin far, han hade skapat olycka och oro i familjen. Jakob, var vad man skulle sagt i dag: en synnerligen självupptagen man. Inte alls en from man, ingen andlig byggmästare förmögen att bygga himlastegar.

Det finns inget som tyder på, att han ens försökte vid det här tillfället försökte närma sig Gud, eller att han väntade sig något särskilt den kvällen när han tog en sten som en kudde och la sig att sova.

Nej, tvärtom kände han sig jagad och rädd, möjligtvis plågad av ett begynnande dåligt samvete. Himlastegen byggdes inte av Jakob. Det var Gud som sökte Jakob, inte tvärtom.

Alltsammans var en visserligen en dröm, men inte vilken dröm som en helst. Det var en dröm, skapad av Gud, för att Jakob skulle dras tillbaka till honom. Gud tog initiativet – stegen byggdes av honom.

Det är viktigt att förstå detta. För det lär oss att Bibelns budskap förkunnar detsamma från Första Mosebok till Uppenbarelseboken. Det är Gud som söker oss. Skulle vi vara utlämnade åt oss själva, skulle vi aldrig veta vårt ursprung, vem som är Gud. Våra himlastegar rasar och faller och missar målet.

Jakob får höra Guds röst. De gamla löftena till fäderna upprepas. ”Jag är Herren, Abrahams din faders Gud och Isaks Gud …. jag skall inte överge dig, till dess jag har gjort vad jag lovar dig.” Gud tar initiativet. Gud ser inte till synderna, inte till vad vi är utan vad han kan göra med oss och av oss om han får ta över våra liv.

Det må vara hur som helst med oss, men Gud söker av kärlek sina vilsna barn. Vi har inte förstått Bibelns underbara budskap om vi inte förstått detta. Bibeln är inte berättelserna om hur vi människor söker Gud och konstruerar himlastegar, där vi kan stiga upp och nå upp till nya höjder och finna Gud.

Nej, Bibeln handlar om Gud söker oss, och sträcker sig efter oss och öppnar himmelsportar i vår vardag. När Jesus, Guds egen Son, bildligt talat kom ner för stegen blev detta tydligt. Vi kunde inte nå Gud, men Gud kom till oss. Jesus levde vårt liv och dog vår död. Han delade alla våra villkor. Han är Immanuel: Gud med oss. När vi följer honom är stegen rest.

Vi ser detta bekräftat när Jesus möter människor. Jesus talar t.ex till Natanael och prisar honom för hans bekännelse: Du är Guds Son, Israels konung.” Den bekännelsen förändrar allt, därför säger Jesus till honom: ”Du skall få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ned över Människosonen.”

Jesus kom till oss. Gud är inte längre den ouppnåelige – överst på stegen. Jesus kom till oss, ”han aktade inte jämlikheten med Gud som en byte, utan ödmjukade sig själv, och kom till oss i en tjänares gestalt.”

Jesus själv sa: ”Den som har sett mig har sett Fadern.” Många går i hemlighet och drömmer om drömmar och visioner – för att Gud ska bli tydlig för dem.

Men, mina vänner, ingenstans är Gud tydligare än i Jesu gestalt. Vi behöver inte klättra några stegar eller stiga upp till Gud. Gud har kommit till oss i Jesu gestalt. Jesus uppenbarar den gudomlige, på ett gripbart, tydligt sätt. Hos Jesus är himmelens port öppen.

Jakob var skakad över sin upplevelse och utbrister: ”Herren var sannerligen här – och jag visste det inte.” Här är himmelens port.” Det är ingen tillfällighet, att en av de bilder som Jesus använde om sig själv, var just den: ”Jag är dörren.

Genom Jesus har himlavandringen börjat. Kom till honom, öppna dig för honom, bekänn din längtan, bekänn dina synder, kom och du skall få se himmelen öppen och ”se Guds änglar stiga upp och stiga ned.”

För det blir glädje i himmelen bland Guds änglar – över en enda som omvänder sig och gör bättring.”

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Den helige Mikaels dag

Årg 1
1994

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Den helige Mikaels dag, som vi firar i dag, öppnar ett fönster mot en verklighet och realiteter som f...

Den helige Mikaels dag

Alla årg
2006

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är dramatik i Bibelläsningarna i dag. Det handlar om strid på liv och död, om uppror mot Gud om...

Den helige Mikaels dag

Årg 3
2002

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nu för tiden är det många som heter Jakob igen. Det är ett gammalt, gammalt namn och den förste vi...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design