Kyndelsmässodagen

Årg 2
Joh 1:14-18
2007

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det är egentligen omöjligt att fånga Bibelns huvudbudskap på ett kortfattat sätt – men jag hörde en gång ett tänkvärt försök: Guds styrka sitter inte i hur väldig han är utan hur liten han valde att bli.”

Gud är ju den outgrundlige. Han kan ju inte fångas av mänskliga tankar och idéer. Då vore han inte Gud. Han är inte den vi tror. Han är alltid mycket mer.

Vad vi vet om Gud som gett oss våra liv och skapat allt beror inte på vad vi har kunnat räkna ut. Han handlar inte som vi. Han tänker inte som vi. Han är Gud. Men han är en Gud som gjort sig känd för oss men inte som vi väntar oss. Han bli människa som vi i Sonens gestalt. Det är vad man med ett fint ord brukar kalla inkarnationens hemlighet. Han avstår från sin makt för att visa sin makt. Han gör det, för att han vill frälsa och befria oss från det onda som tagit över hans goda skapelse. Johannes skriver i dagens läsning: ”Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.”

Den Allsmäktige kommer till oss som ett värnlöst barn, som föds i vår mitt. Den Gud vi inte kan fatta eller förstå blir ett människobarn, som vi både kan fatta och förstå, men som samtidigt är det hemlighetsfullaste och märkligaste av alla barn. Guds hemlighet ligger inte i att han är stor och väldig, utan att Han kunde och kan, och ville, bli mycket liten.

Himlarnas och härskarornas Gud, den outgrundlige – Han som enligt Bibeln bär det hemliga namnet ”Jag är” – låter sig födas i världen för att göra sig känd och för att rädda oss.

Vi kan förundras över Guds väg att vinna oss tillbaka, vi kan förundras och fascineras. Gud kommer till oss som en av oss. ”Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus,” skriver Johannes. Ingen har någonsin sett Gud, den ende sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.” Han kom för att leva vårt liv och dö vår död för att rädda oss. Det som inte kunde tvingas med stränga lagar fram skulle vinnas med kärlekens makt.

Genom Jesus, Gud egen son, har allt förändrats för oss. Sådan var Guds plan. Gud kom och bodde bland oss för att rädda oss. Det är summan av evangelium.

Det är så påtagligt och konkret att vem som helst kan ta det till sig, bara genom att läsa om det som hände i en undanskymd vrå av vår värld – men samtidigt så djupt och fullkomligt att en människa kan använda ett helt liv att meditera och förundras över det. Guds styrka sitter inte i hur väldig han är utan hur liten han valde att bli.”

Guds plan betydde att han blev en av oss. Han vet vad det betyder att trampa denna jord, han känner den som vi, ja han känner den djupare. Han vet våra nederlag, han vet vad som plågar oss och skiljer oss, han känner dess smärta och mörker. Han vet vad som fördärvar han vet vad som dödar oss men han kom för att vinna seger för oss och besegra det onda.Han segrade där vi förlorar, han kunde som vår broder gå i vårt ställe och bryta ny väg.

”För Gud sände sin Son i världen….för att världen skulle räddas genom honom.”

Sådan var Guds plan. Han gav oss Jesus Kristus, sin egen Son, han blev vår broder och jämlike, för han visste att detta var enda utvägen ur världens dilemma. Synden och upproret hade skapat kaos av det goda som Gud har gjort. Vi hade blivit fångar och offer och samtidigt medskyldiga.

Vem kunde och vem kan rädda sig av egen kraft och med egen förmåga?

Vem kunde och kan befria sig från ondskan, som har en bundsförvant till och med i vårt eget väsen, vem kunde och kan trassla sig ur skulden eller det dåliga samvetet, vem kunde och kan göra ogjort det som redan är gjort, vem kunde stilla ångest och vem, ja vem kunde besegra döden? Jo, Gud kunde och Gud kan.

Utan en Frälsare, som kom utifrån var vi maktlösa och eviga förlorare. Vi var och vi är utlämnade till vad vi själva förmådde och inte förmår. Vi var och är förlorare, utan chans – det onda skulle utmanövrera oss och allt sluta i nederlag. Men Gud gav oss sin Son. Han kunde och han kan rädda oss. Han var och är Guds erbjudande till alla om en ny början och en evig fortsättning. Han bröt vägen genom ondskan och han vann seger.

Vi kan följa Guds sons väg i denna värld. Hur ondskans alla makter ansätter honom, hans barndomsflykt till Egypten, frestelserna, hoten, de makthungriga omkring honom, sammansvärjningar, intriger, oförståelse, lidande och tortyr och till slut dödsstraffet och avrättningen bland förbrytare.

Men – vad ingen då förstod och begrep. Detta var vägen till seger tvärs igenom lidandet. Det var Guds hemliga plan. Ingenting kunde förgöra Jesus. Frestelserna hade inget att erbjuda, hoten blev verkningslösa, de makthungriga fick stå där med sin skam och de sammansvurna förgjorde sig själva. Döden stod där maktlös: Guds Son gick levande ur sin grav.

Sådan var Guds plan. Han delade allt med oss. Han gjorde det för din och min skull och hela världens. Vi har en Frälsare, vi har en Befriare och Räddare. Han gav sin Son för hela världens skuld. Alla människor finns med i hans plan – vi är nu sammanlänkande med varandra och vi har ansvar för varandra.

Gud blev liten för vår skull. Han styrka bestod i att avstå från makt och inte hävda den – så ofattbart stort är evangelium: Guds styrka satt inte i hur väldig han är utan hur liten han valde att bli ” ”för intet finns som inte vinns av kärleken som lider.”

En sådan Gud har vi – i Jesu namn.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Kyndelsmässodagen

Årg 1, Alla årg
1994

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I dag handlar det om något som alla människor tycker om och så gör dom glada. Vi skall tänka på&n...

Kyndelsmässodagen

Årg 1, Alla årg
2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tror inte det finns någon enda här i kyrkan som inte vet att Jesus mamma hette Maria. Det är en ...

Kyndelsmässodagen

Årg 1, Alla årg
2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Kyndelsmässodagens evangelium där de gamla i templet känner igen det lilla barnet Jesus som den utlo...

Kyndelsmässodagen

Årg 3
2011

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är inte ovanligt att man läst de båda liknelserna från Jesu mun, som vi lyssnat till i dag, om ...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design