Kyndelsmässodagen

Årg 1, Alla årg
Luk 2:22-32 (Familjegudstjänst)
1994

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

I dag handlar det om något som alla människor tycker om och så gör dom glada. Vi skall tänka på ett litet barn i en famn.

När du föddes var det så för dig. Din mamma och pappa och många, många blev så lyckliga och glada. Mamma fick säkert först hålla dig och lägga dig i famnen – och sen kom pappa, och lyfte upp dig försiktigt i sin famn och kramade om dig – och sen dom närmaste veckorna, var det ett farligt kramande.

Alla skulle bära dig och hålla dig famnen – och säga hur stor och fin du var! Mormor och morfar, farmor och farfar, och mammans kompisar, ja alla ville hålla dig i famnen!

I dag läste vi i Bibeln hur det var när Jesus var född. Maria och Josef har tagit med sig Jesus till Guds hus i Jerusalem. På trappan möter, en gammal, gammal man som ett Symeon eller Simon – och så står det, att han tog det lilla Jesus-barnet i famnen. Han blev så glad och lycklig, att han sjöng en sång till Gud – en riktig lovsång!

Ni förstår Simon hade fått veta en hemlighet av Gud. Han skulle inte dö förrän Gud hade sänt en Frälsare, en som skulle rädda alla människor till jorden.

Och när han får se Maria och Josef komma med det lilla Jesusbarnet, jublar, han och skrattar och tar upp Jesus i famnen och kramar om honom när han sjunger! ”Nu är jag inte rädd, att dö mer, för jag har sett vad Gud har gjort. Han har sänt sin Son som en Räddare för oss och alla folk!

Ni vet hur härligt det är att krama om dom man tycker om! Simon kramade om Jesus för att han var så lycklig!

Men det står på fler ställen om att ta upp barn i famnen i Bibeln. Jag, tänker särskilt på att det berättas om Jesus själv att han gjorde så. Jesus höll på att predika, och så kom några mammor med sina barn – men Jesu egna lärjungar försökte mota bort dom och säga, att Jesus har inte hade tid. Men då står det, att Jesus tog upp barnen i famnen och sa: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de”

Precis som Simeon en gång hade tagit upp Honom i famnen gjorde nu Jesus – och så välsignade han barnen!

Hit till kyrkan kommer nu mammor och pappor med sina barn. Det sker när de döps eller som i dag på familjegudstjänsten. Jesus tar emot alla i sin famn.

Men det finns en annan hemlighet: Jesus han sa: ”Den som tar emot ett barn, i mitt namn. Han tar emot mig.” Vi ska vara som barn hos Gud. Gud har aldrig bekymmer med barnen – det är de gamla som krånglar till det. Vi ska ta emot Guds gåvor precis som ett barn.

Att vara en kristen är egentligen detta. Att ha en famn att krypa upp i och öppna sina famn mot andra. I vissa kyrkor omfamnar man varandra i bänken innan man går fram till nattvarden för att visa att man hör i hop.

För vi är alla en familj. Guds familj här i Mjöbäck och Holsljunga.

Därför knäpper vi nu vår händer och ber: Gud som haver…

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Kyndelsmässodagen

Årg 1, Alla årg
2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tror inte det finns någon enda här i kyrkan som inte vet att Jesus mamma hette Maria. Det är en ...

Kyndelsmässodagen

Årg 1, Alla årg
2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Kyndelsmässodagens evangelium där de gamla i templet känner igen det lilla barnet Jesus som den utlo...

Kyndelsmässodagen

Årg 2
2007

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är egentligen omöjligt att fånga Bibelns huvudbudskap på ett kortfattat sätt – men jag h...

Kyndelsmässodagen

Årg 3
2011

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är inte ovanligt att man läst de båda liknelserna från Jesu mun, som vi lyssnat till i dag, om ...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design