Nyårsdagen

Årg 3
Klag 3:22-26
2008

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det är många tankar som gör sig gällande vid ett årsskifte. Vi känner ett behov av att stanna upp och reflektera över våra liv. Vi tänker tillbaka på det som varit. Men vi vill också bereda oss för det nya som om Gud vill ligger framför oss.

Vi har som har kommit till kyrkan i dag har visat att vi vill stanna upp inför vår Guds och Skapares ansikte innan vi går vidare. ”Vi har kommit till Gud” för att tala med profeten Jeremia, som gett oss de tröstefulla orden vi fick höra i den gammaltestamentliga läsningen i dag:

”Herrens tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är hans trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas jag på honom. Herren är god mot dem som kommer till honom, mot dem som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.”

Det är underbara löften från Gud, som möter oss genom profeten. Bibelboken Klagovisorna, som trots att namnet kan få oss att tro något annat, hjälper oss på vår färd genom livet både att våga se bakåt på det som varit och framåt mot det som ska komma.

Hur underbart är det inte att veta hur Gud ser på oss människor och vad han vill med våra liv.

Profeten skriver: Han är god mot dem som kommer till honom. Herrens nåd tar aldrig slut – hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är hans trofasthet”

Det är ett stort löfte från vår Herre och Skapare, ”Herrens nåd tar aldrig slut – hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är hans trofasthet”

Alla våra dagar på jorden är gåvor från Gud. Vi kan försöka orientera oss fram i livet på egen hand, som om det var vårt. Vi kan försöka bygga våra liv med egna resurser. Det kan också se ut att lyckas för en tid. Men ingen äger sin framtid eller sina dagar på jorden. Tar vi i stället emot livet som en gåva från honom försäkrar han oss om att vi ska få hjälp att steg för steg nå målet för livet. Han vill leda oss fram de dagar han ger oss här på jorden.

Nu har vi fått ta steget in i ett nytt år på jorden. Gud vill att vi ska lämna det som ligger bakom oss och gå förlåtna och förnyade vidare in i det nya som ligger framför oss.

Vi behöver stunder som denna för att kunna gå vidare. Nåden, profeten talar om i dag, är också för just denna stund. Det kan vara något mycket konkret och tydligt, något du minns och som du ångrar, något du gjort men inte skulle, något du försummat som du borde gjort och som du nu ska lämna till Gud.

Och vi kan alla var förvissade om att det som vi lämpar av här inför vår Gud är borta – det är sänkt i nådens hav. Vi behöver inte bära det med oss det in i framtiden.

Även om vi ibland kan plågas av något gammalt och komma i håg det – kan vi vara säkra på att Gud har glömt. Ingenting som lämnats till Herre med en bön om förlåtelse för Jesu Kristi skull finns kvar. Allt är borta. ”Hans barmhärtighet upphör aldrig.”

Om du under det nya året eller i framtiden plågas av tankar att det finns något som är oförlåtet och ouppklarat med Gud så kom i håg denna stund och denna gudstjänst när du lämnade dig till honom. På nyårsdagen 2008 lämnade jag det gamla bakom mig (när jag låg på knä vid Herrens bord.)

Om det nya vet vi ingenting. Ingenting utom detta, som egentligen är allt vi behöver veta:

”Herrens tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är hans trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas jag på honom. Herren är god mot dem som kommer till honom, mot dem som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.”

Vad som än händer står Guds löfte fast. Han kommer aldrig att överge någon av de sina, han bryter aldrig ett löfte han gett. Gud sviker inte, men vi sviker. Därför är nyårshelgen också ett tillfälle för nya föresatser att strama upp sitt andliga liv och tänka igenom hur det står till med vår bön och vår bibelläsning, våra gudstjänstbesök och allt sådant. Vi behöver inviga våra liv på nytt till Gud i häpnad över att han vill vårda sig om en sådan som jag, att han vill ha med mig att göra.

Du vet själv hur ditt liv gestaltar sig. Gud vet det också. Du känner dina egna fallgropar, hur lätt det är att svika goda föresatser, att skjuta upp förändringar, att ursäkta sådant man vet är fel och skall rättas till.

Nu går vi med Gud in i det nya – och tackar honom för vår liv. ”Hans barmhärtighet upphör aldrig”. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.”

Petrus sammanfattar allt i epistelläsningen i dag: ”Var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.”

Du som började ditt år inför Guds ansikte skall också få sluta där. Varje dag vill han vända det till dig och vara dig nådig. Så stort är det att tillhöra Gud — varje dag!

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Nyårsdagen

Årg 1
2015

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Över den första dagen på varje nytt år har kyrkan satt ”I Jesu namn”, som överskrift i...

Nyårsdagen

Årg 2
1995

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det finns ett underbart bibelord där Jesus säger till sin lärjunge Petrus: ”Jag har bett för ...

Nyårsdagen

Årg 2
1996

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vilket underbart löfte som möter oss ur Skriften när vi nu tagit steget in i det nya året: ”J...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design