Nyårsdagen

Årg 1
Luk 2:21
2015

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Över den första dagen på varje nytt år har kyrkan satt ”I Jesu namn”, som överskrift i evangelieboken. Det ligger något mycket djupt och meningsfullt i detta. Med Jesus vill vi gå in i det nya, i det okända, för när allting förändras är Jesus densamme, som det heter: ”i går, i dag och i all evighet.” Det är egentligen allt vi behöver veta om framtiden. I hans namn tar vi i dag tillsammans emot det nya året och lägger våra liv i hans hand. Jesus är Befriaren, Frälsaren och Räddaren. Det är vad hans namn betyder, ”det namn som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.”

Låt oss nu påminna oss om sex gåvor vi får av Gud genom Jesus.

  1. Vi är räddade i Jesu namn

”Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad”, så skriver Paulus i vår episteltext i dag. ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.”

Det finns räddning i Jesu namn, varje dag, varje ögonblick. När vi kommer till Gud och åkallar honom i Jesu namn ger han oss frälsningens gåva. I vilket förhållande du står till Gud vet du bäst själv. Gud söker dig i dag på årets första dag på nytt. Det finns frälsning i Jesu namn. Tänk på att tiden kan rinna ifrån dig. Gud erbjuder dig nya möjligheter och lämna allt som du har bakom dig till honom. Börja om i Jesu namn så bär du ingen barlast med dig. Frälsningen är ny och total genom Jesus. Sök förlåtelse för dina synder och försummelser. Vägen är ännu öppen. Han dukar sitt bord för dig i dag. Du får höra personligen, att Jesus dog för dig för att du ska få leva. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Det finns befrielse i Jesu namn.

  1. Gud hör våra böner i Jesu namn

Jesus själv lovade: ”Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra så att Fadern blir förhärligad genom Sonen.”

Bönens möjligheter står öppna detta nya år. Vi kommer att möta okända ting. ”Allt kan hända alla”, som det står i Predikarens bok. Vilken underbar trygghet att veta, att vår väg är känd av Gud. När vi ber överlämnar vi oss själva, allt vad vi är och har i Guds starka händer. Börja därför detta år med bön. Fortsätt dag för dag. Be efter Jesu vilja, i hans namn. Be för dig själv, alla som står dig nära, be för vår församling. Låt din bön bli konkret och tydlig.I en församling som vår känner vi varandra. Vi vet vilka som drabbats av sorg och svårigheter, vilka som är sjuka. Lyft upp dem inför Herren i din bön.

Tänk om 2015 kunde bli ett fördjupat förbönens år i församlingen då vi kommer ihåg varandra och bönfaller Gud att han låter sin nåd vila över oss och att han välsignar oss. Då ber vi verkligen i Jesu namn, efter hans vilja. Så blir Gud förhärligad här i vårt sammanhang. I Jesu namn får vi be. Till Gud får komma med allt och han ger oss vad vi behöver dag för dag.

  1. Vi får leva i Jesu namn

Gud vill att vi ska leva i Jesu kraft. Det ger våra liv mening. Han har gett oss uppgifterna – vi lever för att Gud vill det. Han låter oss vakna till en ny morgon för att det är ännu någonting vi skall göra. Vi är ännu inte redo att steget vidare. Vardagens uppgifter är en uppgift från Gud. Vår tid står i Guds händer. Vi är kallade till gemenskap, till tjänst för vår kära och nära, för alla vi möter, i församlingen och samhället. Vi får leva i Jesu namn.

Men det är därför också lika viktigt att vi inte gör något som vi inte kan göra i Jesu namn. Ibland frågar människor om det eller det är rätt eller fel. Svaret ligger i Jesu namn. Kan du göra det du tänker i Jesu namn så gör det. Kan du säga det du tänker sig i Jesu namn så säg det – men omvänt är du tveksam att du har Jesu med dig – så låt bli för hans namns och din egen skull.

  1. Vi ska tacka Gud för allt i Jesu namn

Tacksamhet är en lärjunges grundton – och förundran över allt vad Gud ger oss i Jesu namn. Varje dag är en ny gåva från Gud och Gud lovar oss vägledning. Det finns en väg utstakad för oss genom denna värld. Med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Han kallar oss tillbaka om vi gått vilse.

Ja, och låt oss aldrig glömma bort att tacka för att vi ännu, genom Guds nåd, har en kyrka att komma till, där Gud lovar att möta oss. Vi behöver inte söka oss fram på egen hand. Gud har gett oss en plats för sin närvaro mitt ibland oss. Han vet vad vi behöver. Han är den som söker oss, av kärlek och nåd. Han vill utrusta oss för livets kamp och svårigheter. Han stämmer möte med oss här i sin kyrka.

Låt oss visa vår tacksamhet genom att ta emot allt vad Gud erbjuder men också genom att ropa till honom för hela vår bygd, och inte ge upp förrän Herrens välsignelser fyller oss och våra församlingar och Guds namn blir ärat och mottaget i trogna i hjärtan. Gud vill alltid välsigna. Han vill välsigna också oss under detta nya år.

  1. Vi vinner seger i Jesu namn

Att leva med Jesus innebär att vara uppmärksam mot allt som vill föra oss vilse. Genom Jesus kan vi vinna seger mot lusten att tala illa om varandra, mot Frestaren som vill dra oss bort ifrån Gud och hamna i stressens ekorrhjul, där vi måste vinna seger och vara duktiga med egen kraft. I honom blir vi och våra liv förvandlade och omskapade. Vi lever i en orolig tid, där mycket står på spel, och människor går under krav och påfrestningar.

Många säger sig söka en ny mening och ett nytt livsinnehåll, men i egen kraft bli det ett irrande från det ena till det andra. Men segern är redan vunnen. Ta emot den och ditt liv blir nytt genom Jesus.

  1. Vi vågar dö i Jesu namn

Vår tid står i Guds händer, ”lever vi som lever vi för Herren, och dör vi så där vi vår Herren.” ”Gud är en Gud inte för döda utan för levande.” Han har lovat att bevara de sina i dödens stund och föra oss hem till sig, där ingen död skall vara mer. Kanske blir detta nya år det sista för någon eller några av oss, eller för hela världen.

Men i Jesu namn vågar vi dö. Dödens makt är bruten. Vi har en Frälsare. För har vi sökt frälsning i Jesu namn, bett i hans namn om våra synders förlåtelse, och sökt leva i Jesu namn blir också vår död en död i Jesu namn – inte en bortgång eller nederlag, utan et saligt möte med Honom som vi här trodde på och lämnade vårt liv till.

Jesus är densamme, i går och i dag och i all evighet. I hans namn kan vi lev, dag för dag, i och i hans namn vågar vi dö. Varje dag är en gåva från Gud. Ännu varar ”den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag.” Ett Gott Nytt År önskar jag er alla, i Jesu namn.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Nyårsdagen

Årg 2
1995

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det finns ett underbart bibelord där Jesus säger till sin lärjunge Petrus: ”Jag har bett för ...

Nyårsdagen

Årg 2
1996

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vilket underbart löfte som möter oss ur Skriften när vi nu tagit steget in i det nya året: ”J...

Nyårsdagen

Årg 3
2008

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är många tankar som gör sig gällande vid ett årsskifte. Vi känner ett behov av att stanna upp...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design