Palmsöndagen

Matteusserien
Matt 21:1-11
2013

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det var en dag som alla andra i Jerusalem när Jesus rider in där. Männen hade säkert i vanlig ordning börjat dagen med att ropa till Gud och stämma in i Shema, den mäktiga judiska trosbekännelsen. Kvinnorna, som redan då ansågs mer andliga behövde inte hålla på med tidebönerna.

I stan är kommersen tidigt i full gång. Slakterierna, tvätterierna, väverierna, frisersalongerna, guldsmedsbutikerna och tyghandlarna tjänade stora pengar dessa dagar innan påsk. På torget säljs linser och bönor, gurkor och meloner, dadlar och äpplen, olja och säd. På torget står säkert också några daglönare som hoppas bli inhyrda. Några pojkar är på väg till skolan, och även en del flickor från rikare familjer. På gatorna tampas åsne- och kameldrivare om platsen med åkare, herdar, sophämtare och försäljare. Pilgrimerna hade anlänt inför påskhögtiden, och i stan springer man denna dag på både afrikaner och greker, ja folk från alla möjliga länder i den kända världen. Då det var en religiös plikt för pilgrimer att hjälpa de fattiga, hade säkert tiggarna passat på att slå sig ner vid stadsportarna. På tempelplatsen köps, säljs och prutas det. Nästa helg ska 18 000 lamm slaktas och det är mycket på gång.

Ja, så var det i stan – en dag ungefär som alla andra. Men denna dag besöker Jesus staden. Han kommer med något som ingen annan har att erbjuda. Den dag och de följande skulle förändra världen. När allt såg ut att vara som vanligt händer det.

Jag tror att detta tål att tänkas på och reflektera över. Det är lätt att glömma bort att när Guds tid kommer, när han handlar, kan det ske plötsligt och oväntat och på sätt som ingen anat. Så vill Gud handla också med oss. Vi får samma erbjudande som folket den gången i Jerusalem – mitt i vår verklighet också i Sverige 2008, när allt går sin gilla gång; när jobbet kanske kam kännas lika enahanda som vanligt och nyheterna rapporterar att politikerna tvistar om växtgasutsläppen om 30 år ska ha minskat med 38 eller 40 procent och när Melodifestivalen blivit en ny svensk högtid, som med råge slår många av de traditionella! Världen är sig lik, katastrofer, korruption, maktmissbruk och krig! Och vår vardag är sig lik – men dess pendlingar mellan glädje, oro och bekymmer!

Ingela Agardh berättar att Jesus helt plötslig bara vara där. Mitt i hennes vardag i hennes knaggliga bibelläsning förstod hon att han ville tränga sig in i hennes verklighet i hennes vardag. Det börjar bli många sådan vittnesbörd också bland kända och framgångsrika i denna världens ögon. Elisabet Sandlund, Göran Skytte m.fl. berättar alla om liknande upplevelser liksom många andra små och obetydliga som jag och du.

Plötsligt finns Jesus där! Fast i Jerusalem skedde det med buller och bång. Jesu har varit hos sina vänner i Betania över sabbaten. Nu kommer han till Betfage, och sänder iväg två lärjungar in i staden för att hämta en åsna och ett föl. Säkert undrade lärjungarna vad Jesus skulle ha dem till. Vad ville han med de djuren? Den ende som tycks fått veta något är djurens ägare för utan protester lånar han ut åsnan och fölet utan någon annan motivering än att Herre behöver den.

Jesus som skapat alla jordens åsnor, bad om att få låna en av dem. Det var viktigt för honom, och nog är det lite tänkvärt. Den enda gången Jesus sa att han behövde något, ja då talade han om en åsna.

Så Jesus sätter sig upp och rider in i staden. Det hela är annorlunda och sker oväntat, men ändå inte. Profetiorna talade om det. Så skulle Messias komma till Sions berg. ”Se din konung kommer till dig, ridande på en åsna, en ung åsnehingst”. Jesus uppfyllde det som var sagt genom profeten och folket vaknade till liv. Detta hade de hört om, ända sen barnben. Så skulle Messias komma.

Kanske tänkte många: ”Nu, skulle äntligen Jesus träda fram som den Messiaskung de börjat ana att han var!” Men han var inte alls den kung som många tänkt sig. Om bara några dagar skulle han stå inför Pilatus och tala om det eviga rike, där han är kung och som inte är av denna världen, det Guds rike som, med Paulus ord, ”består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande”.

Detta upprepas gång på gång. Folk avvisar Jesus för de vill egentligen ha en annan Jesus – en Jesus som uppfyller deras önskningar. Då går man miste om alltsammans!

Om en dryg vecka skulle två nedstämda lärjungar på väg mot Emmaus erkänna att de verkligen hade ”hoppats att han var den som skulle frälsa Israel”. Men Jesus gick igenom skrifterna och visade hur han uppfyllt Guds löften om en Frälsare. Det finns ingen annan väg för oss. Genom skrifterna kommer Jesus till oss. När vi som kristna nu läser Gamla testamentet ser vi vem han är och vad hans ärende var. Han uppfyller profetia på profetia på profetia. Allt blir som det förutsagts. Genom sin död och uppståndelse skulle han låta lärjungarna förstå att det var räddning från alla våra fiender han vann genom det som såg ut som ett nederlag. När Jesus uppstod från de döda Gud förvandlades nederlagen till evigt jubel och seger.

Han är densamme i dag, den verklige kungen, den som vill vara Herre över hela våra liv. ”Se din konung kommer till dig”. Jesus är kung över dem som vill leva i rättfärdighetens förbund med Gud. Han är den som getts allt makt i himmelen och på jorden, även där han inte erkänns. Motståndet mot honom är obevekligt i många kretsar och han förlöjligas som en svag åsnekung och vi kan få höra att vi är dumma som åsnor när vi vill hålla fast vid hans ord i vår upplysta tid!

Men fortfarande öppnas människors ögon – plötsligt och oväntat! Och lovsången stiger: ”Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” Han har hört våra böner, och vi ser hur han kan förändra våra liv.

I dag kommer Jesus till oss i vår gudstjänst – men han vill komma hela vägen in i vårt hjärta och ge oss allt det han den gången i Jerusalem genom sitt lidande och sin död och sin underbara uppståndelse! Gudstjänsten är Guds gåva till oss där vi kommer Jesus nära. Här får vi i dag uttrycka vår tacksamhet när vi nu gått in i det som vi kallar Stilla veckan.

Det är en vecka för fördjupning, så att vi kan växa i tro, hopp och kärlek till honom som Gud sände för att rädda oss. Kyrkoåret hjälper oss att stanna upp mitt i vardagens alla krav. Genom det lidande Jesus gick in under denna vecka besegrade han de fiender som vi annars inte ens kunde drömma om att befrias från. Vår synd, vår skuld, våra tillkortakommanden och försummelser – men också vår död och våra nederlag. Det måste vi få fira och uttrycka.

Ja, mitt i det vanliga kom Jesus – och ingenting blev som vanligt igen för dem som gick hononom till mötes hela vägen.

Mina vänner, låt oss därför i tro fira denna vecka – och steg för steg vandra nära Jesus från död till liv. Veckan som förändrade världen har börjat på nytt. Den kan också förändra ditt liv!

Låt oss bli stilla.
Se, vi går upp till Jerusalem, till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt att där han är, där skall vi med honom vara. Amen.

(Tack till Markus Hector, Roseniuskyrkan i Stockholm, för flera tankar)

Andra predikningar aktuell söndag

Palmsöndagen

Matt/Mark/Luk.serien
2009

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi har ännu en gång läst berättelsen om Jesu intåg i Jerusalem. Det är nog ingen överdrift att s...

Palmsöndagen

Matt/Mark/Luk.serien
2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vår Bibel är full av små intressanta detaljer vid sidan om det stora som berättas och därför lät...

Palmsöndagen

Markusserien
1997

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det kan ibland vara svårt att tränga in i de bibliska sammanhangen och språkets ibland invecklade or...

Palmsöndagen

Johannesserien
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Paulus underbara lovsång till Kristus, Guds egen son, som avstod från allt och blev en av oss för at...

Palmsöndagen

Alla serier
2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I dag börjar det som i kyrkoåret brukar kallas den stilla veckan. Man kan naturligtvis fundera ...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design