Palmsöndagen

Johannesserien
Fil 2:5-17
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Paulus underbara lovsång till Kristus, Guds egen son, som avstod från allt och blev en av oss för att rädda oss, som vi fått lyssna till i episteln i dag, är ett av de många exempel som understryker det som inte kan sägas för ofta.

Det finns ingenting, som liknar vår allra heligaste kristna tro. Den vänder fullständigt upp och ned på vårt sätt att tänka och våra nturliga instinkter. Det är den osannolikaste och otroligaste av alla religioner. Den är så otrolig och generös att ingenting liknar den. Ingen människa skulle kunna hitta på eller dikta ihop något liknande.

Den uppenbarar och målar för oss en Gud som så älskar sin skapelse, som de skapade själva fördärvat, att han sänder sin Son, inte som hämnare för att fördöma utan för att rädda och befria fördärvarna.

Paulus lovsjunger i sin hymn Guds son som kommer som en tjänare och försonare för rädda den förlorade skapelsen. ”Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Han gjorde sig ödmjuk och var lydig ända intill döden, döden på ett kors.” Så skulle världen räddas, så skulle han slå undan ondskans fruktansvärda makt. Med sin död, dödade han dödens herravälde.

Sådan är Bibelns Gud. Han utgav sin Son. Han valde att förlåta och försona och ge mänskligheten en ny chans. Genom vad han gjorde genom sin Son ställdes alla mänskliga värdeskalor vända upp och ner. Sonen försonade synden, han tog på sig nederlaget för att livet skulle vinnas tillbaka på nytt – förvandlat! Så skulle livet återsällas till vad det var menat att vara. Jesus försonade allt. Genom tron på honom är vi försonade med Gud, eller som Paulus uttrycker det i 2 Korintierbrevet ”Den som är i Kristus är en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit” (2 Kor 5:17)

Jesus sätt att leva i vår värld visar var felet ligger i vårt sätt att leva i värden. Han gjorde rätt där vi gör fel. Han levde sitt liv nära sin himmelske Fader, när vi i stället skenar fram på egen hand, hans lydnad bli en dom över vår olydnad, men hans kärlek blir också den nåd i vilket våra misslyckanden kan svepas in. Därför finns nya möjligheter för oss. Det är försonat. Det är redan gjort. Detta är evangeliet.

Paulus lovsjunger Sonen för han uppenbarar Guds kärlek och intentioner Genom Sonen har allt förändrats. Jesus sätt att leva ställer det mesta av våra naturliga instinkter på kant. Den säger inte att meningen med livet inte är att bli uppmärksammad utan att älska som han. Det visar att tjänandet är förmer än regerandet. Vi ska inte tjäna på varandra utan tjäna varandra. När vi har upptäckt det, ser vi hur rikt och underbart livet kan vara, ja skulle ha varit.

”Jag är mitt ibland er som tjänare”, sa Jesus till sina grälsjuka lärjungar när de en gång sökte positioner . Vill ni bli stora, förmögna och uppskattade i denna världens ögon har ni hamnat i fel sällskap. Då får du slåss för dig själv på denna världens villkor men förlorar ändå allt ”för där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara.” Du är inte skapad för detta. Det var därför allt blev fel.

Men det största av allt med vår underbara kristna tro är att när vi kommer till Jesus och lär av honom vi får gratis allt det som människor i sin blindhet och fåfänga strävan försöker samla på sig. Den som stångar sig fram och försöker ta för sig, kommer att förlora alltsammans, medan den som tänker bort sig själv bli själv uppfylld av det verkliga livet som aldrig skall ta slut. Ju mer förtrogna vi blir med vår Frälsare, blir vi förtrogna med denna princip, som är fullständigt annorlunda mot vad vi normalt frestas att tänka.

”Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom,” säger Jesus själv i Johannesevangeliet. Den som avstår ifrån att hävda sig själv och kämpa för sin prestige, honom Ger Gud ära. Så får han gratis vad andra kämpar för. Vi kan inte ta oss äran – den måste ges åt oss.

Själva ursynden är detta att ta det som Gud vill ge. Den som själv tar för sig han mister, Men den som tjänar och betjänar och litar på att det är Gud som ger, han får. Synden ursprung är att vi människor frestades att ta för oss, att gripa och samlas, att klättra på varandra.

Det är att frestas att tro, att vi i oss själva är något förmer än andra. Men resultatet blir tomhet, för det är inte så vi är skapade att leva. Det har lika lite att göra med verklig liv som en skramlande tunna. Vi är inte skapade med att leva med oss själva i centrum. Vi är skapade för varandra och Gud. När vi glömmer oss själva och på olika sätt ger oss åt varandra då får vi smaka lyckan, själva livsnerven, för då lever i samklang med Skaparens och hans vilja. Då ser vi meningen, då ser vi en glimt av Skaparens intentioner, oväntat fylls vi av friden, utan att vi sökt den.

Jesus visade själv vad detta betydde. Han kom ”mitt ibland oss som tjänare.” Han stod alltid på de svagas sida. Han delade deras villkor. Han var en flykting, han var hemlös och sparade ingenting av sig själv. Han gick till botten i mänsklig nöd, för att samla åt sig ett nytt folk. Gud sände sin Son i världen, inte för att döma den, utan för att frälsa den.

Evangeliet är egentligen så underbart och enkelt. Vi gör det ofta så komplicerat. Det är erbjudandet om nåd hjälp och ledning som räcks till oss. Det är erbjudandet om förlåtelse för alla våra synder och misslyckanden. Det är erbjudandet om en ny chans och ett nytt och meningsfullt sätt att leva i enlighet med vår Skapares vilja. Då börjar det riktiga livet redan här , livet i frihet för vårt liv är då inpassat i Skaparens plan och mening.

Vi har gjorts fria. Gud befriar oss från det utsiktslösa företaget att försöka rädda oss själva eller förneka vår synd. Det är redan gjort, genom Sonens lydnad. Han har befriat oss genom att förlåta oss våra synder så att alla vår kraft och energi kan sättas in för att hjälpa andra – så att vi bli Jesu tjänare varhelst vi går fram. För han vill använda oss. Vi är fria att älska och tjäna varandra och leva för varandra tända av ”hans sinnelag.”

Vi behöver inte jaga uppskattning eller uppnå omöjliga mål. För Gud älskar oss och räknar med oss. Där vi står finns uppgifterna. Se dig omkring – det finns många som behöver dig. För världen behöver människor som funnit fotfästet i tillvaron och avslöjat dess hemligheter och tagit emot frälsningens gåva – fasta punkter i världens kaos.

I dag inför påsken söker Gud dig på nytt. Han har befriat dig från dina synder. Ta emot det i tro och visa det i tacksamhet genom att ”låta det sinnelag råda som fanns hos Kristus Jesus.” Då blir du välsignad – och människor genom dig – ”för att alla knän skall böjas för Jesus namn, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.”

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Palmsöndagen

Matt/Mark/Luk.serien
2009

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi har ännu en gång läst berättelsen om Jesu intåg i Jerusalem. Det är nog ingen överdrift att s...

Palmsöndagen

Matteusserien
2013

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det var en dag som alla andra i Jerusalem när Jesus rider in där. Männen hade säkert i vanlig ordni...

Palmsöndagen

Matt/Mark/Luk.serien
2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vår Bibel är full av små intressanta detaljer vid sidan om det stora som berättas och därför lät...

Palmsöndagen

Markusserien
1997

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det kan ibland vara svårt att tränga in i de bibliska sammanhangen och språkets ibland invecklade or...

Palmsöndagen

Alla serier
2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I dag börjar det som i kyrkoåret brukar kallas den stilla veckan. Man kan naturligtvis fundera ...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design