Pingstdagen

Årg 1
Joh 14:25-29
1994

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

När vi i dag på Pingstdagen i de heliga texterna får höra talas om den Helige Andens utgjutande och hur lärjungarna blev förvandlade och fick ny entusiasm det verka som något avlägset som har mycket lite med oss och vår situation att göra. Vi kan tänka: Det som hände då – det kan då inte hända i dag. Men då tänker vi i helt fel banor. Gud helige Ande vill komma också till oss och våra församlingar och förvandla också vår situation och inspirera oss på nytt.

Men det är inte så att vi kan inte kontrollera Gud Ande: ”Han blåser vart han vill.” Men vad vi kan göra, är precis som lärjungarna den gången. Det hade följt Jesus anvisningar. De hade samlats och väntade och hade förväntningar att nu skulle det ske – det som Jesus hade lovat. Han hade undervisat mycket om det som skulle hända, och lärjungarna gick där i spänd förväntan. Och Gud höll sitt löfte. Den Helige Ande utgöts över dem och allt förvandlades.

För den Helige Ande är Gud själv, verksam hos oss. Där Anden får komma in blir allt annorlunda. Där blir det en ny och god anda, där blir det en ny entusiasm, för ordet betyder ordagrant att vara i Gud, och ny inspiration som ordagrant betyder att bli inandad, fylld av ande. Guds vill att detta ska hända också hos oss. Det är för att påminna oss om dessa Guds löften som vi firar Pingst.

Ibland sätter människor likhetstecken mellan andeutgjutelse och extas. Visst var det ett slags extas som grep apostlarna den första Pingstdagen, bättre uttryckt borde man nog säga entusiasm, nu när vi vet vad ordet betyder. Men det går inte att säga att någon slags extas skulle vara kännetecknet på att Anden är närvarande.

Det är helt andra kännetecken som Jesus själv ger oss och som apostlarna själva vittnar om som visar att Anden är närvarande. Paulus säger att Andens frukter är: ”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.” Där dessa frukter visar sig, där är Andens verksam, oavsett hur det sker, stilla och lugnt eller under mera dramatiska former.

Det är Andens verk att förvandla oss. Om vi tar emot honom så händer det någonting med oss. Många har för sig att vara en kristen är detsamma som att försöka leva efter en massa bud och försöka förbättra sig själv. Men det är detsamma som att envisas med att pumpa upp vatten ur en djup brunn för hand, i stället för att vrida på kranen, och låta sig duschas i vattenflödet som strömmar fram genom automatiska pumpar och hydroforer.

Men det gäller att veta vad Anden vill göra med oss och det är det vi ska lära oss idag. Evangeliet lär oss några viktiga saker om den Helige Ande, som vi ska försöka komma ihåg.

Anden känns igen därpå att han målar Kristus, och talar om honom och visar på honom. ”Han skall lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er,” säger Jesus i vårt evangelium i dag. Så skall vi känna igen den Helige Ande. När Han påminner oss om vad Jesus gjorde för oss gör han det ”genom det som står skrivet.” – det som han själv en gång ingav profeter, evangelister och apostlarna att teckna ned. Den Helige Ande gör ordet levande, han för oss djupare in i det som står skrivet, men han för oss aldrig vid sidan av det, för att han motsäger aldrig sig själv. Bibeln får liv, Kristus målas för oss, genom Anden påminns vi om det glada budskapet, att när tiden var fullbordad sände Gud oss en Frälsare, en Frälsare som alltjämt är verksam ibland oss genom sin Ande.

Det finns ingenting som kan förvandla en människa så mycket som att den helige Ande får chansen att omskapa henne. Det kallas i Bibeln till och med för en ”ny födelse”. Ibland kan en sådan förvandling ske plötsligt, som när Saulus från Tarsus blev Paulus, Kristi tjänare. Men även om förvandlingen är plötslig och underbar så sker själva förändringen av oss ofta långsamt, steg för steg och ofta för oss själva omärkligt.

Men när vi verkligen söker oss till de mötesplatser där Anden lovat att komma till oss: Bibeln, Bönen och Nattvarden, så händer det verkligen något med oss. Gud ger oss nytt liv, ny entusiasm, frid och inspiration. Gamla frestelser förlorar sin makt över oss, det går lättare att stilla sitt humör, man har bättre självkontroll, man lär sig att förlåta och tyda allt till det bästa o.s.v. Och med detta kommer glädjen och tacksamheten, tryggheten att vara ett barn hos Gud, under Guds gode Andes ledning. Kanske vi under årens lopp kan märka detta, och se att mycket som tidigare drog åt motsatt håll ersätts med en ny mognad, och en ny livssyn och vilja att lyda Gud.

”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet,” säger Jesus i vårt evangelium. Det ord som man har försökt översätta med Hjälparen på svenska har ett så rikt innehåll, att det är nästan omöjligt att översätta det. Det betyder också Förespråkaren, Hugsvalaren och Tröstaren.

Gud helige Ande känns igen på att han ger lindring, tröst och frid åt ett oroligt sinne. Han skapar frid omkring sig. Vi gör oss ofta bekymmer, men Anden är Tröstaren och Hjälparen. Han försäkrar oss, att Gud älskar oss och har omsorg om oss. Han försäkrar oss om att vi har en Frälsare som burit alla våra synder och försonat oss med Gud. Han försäkrar oss om att Han aldrig skall över ge oss. Frukta inte säger han, 366 gånger i Bibeln, ett löfte för varje dag på året till och med när det är skottår.

Ja, Ande är Påminnaren om allt vad Jesus gjorde för oss, han är Hjälparen till ett nytt liv, i frid med vår Gud och Skapare och Tröstaren i alla bekymmer.

Då måste vi allra sist fråga oss: Hur får vi del av denne Ande och allt han vill ge oss? Jesus svarar själv: ”Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord och min Fader skall älska honom och vi skall komma till honom och stanna hos honom.”

Din kärlek och din längtan efter din Skapare och Gud stillas när du söker dig till Andens mötesplatser. Vårt liv blir andefattigt om vi låter Bibeln stå oanvänd i hyllan, eller om saknas på vår plats i kyrkan eller vid nattvardsbordet. ”Om någon vill göra min vilja skall han förstå”, säger Jesus på ett annat ställe.

Det finns inget annat sätt att bli frälst än att komma till Gud med bön om den Helige Ande. Han vill inget hellre än att komma till dig med allt han har att giva. Då blir det Pingst också i ditt liv.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Pingstdagen

Årg 1
2009

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I år har Mors dag hamnat på Pingstdagen i den kyrkliga kalendern. Vi tänker på och hyllar våra mö...

Pinstdagen

Årg 3
2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är ett enastående löfte och erbjudande från Jesu mun som möter oss när vi firar Pingst, den s...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design