Pinstdagen

Årg 3
Joh 14:15-21
2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det är ett enastående löfte och erbjudande från Jesu mun som möter oss när vi firar Pingst, den stora, viktiga kyrkliga högtiden vars innehåll så lätt försvinner. Jul och påsk vet de allra flesta vet vad de handlar om i kyrkan. Men utan Pingsten, skulle julens och påskens hemligheter vara okända för oss.

För vad pingsten handlar om är hur det som Jesus vann när han kom i världen och besegrade ondskans makter blir vårt. ”Jag skall be Fadern och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: Sanningens Ande,” säger Jesus.

Denne Ande för oss fram till sanningen, han visar på Jesus och det som han gjorde. Vi erbjuds en gåva, som fullständigt kan förändra våra liv. Det som Jesus vann för oss räcks oss genom den hemlighetsfulle Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern sände. Så blir Jesus en levande verklighet för oss. Ja, Jesus säger till och med att han vill bo hos den som tror.

Så blir Jesus seger vår. Så vinner Jesus nya lärjungar och efterföljare – så blir vi övertygade om att det som Jesus gjorde gäller också oss. Då kom i Jesus inte förgäves i världen, då dog och uppstod han inte förgäves. Julens underbara budskap blir vårt och påskens underbara seger blir en levande realitet.

Genom Anden drar Jesus människor till sig. Så fortsätter Guds räddningsplan och leder och, inspirerar och entusiasmerar oss. Orden betyder ordagrant att bli ”inAndad” och ”att vara i Gud.” Liksom Gud blåste in sin livsande i oss i skapelsens ögonblick, vill Jesus att det liv som han vann när han besegrade synden, döden och Djävulens makt skall uppfylla oss. Det gör han genom Anden.

Anden bär det nya livet till oss och förvandlar, omskapar och förnyar oss.

Hur märker vi att Anden är hos oss och arbetar med oss? Om Saul, Kis’ son, den förste kungen i Israel heter det redan i Gamla Testamentet, att från den stund Herrens Ande kommer över honom, blev han en ny människa.

Jesus kopplar Anden till ordet. Hur märker vi då att Anden är hos oss och arbetar med oss? Jesus kopplar Anden till ordet Bevara mitt ord, håll mina bud, så skall jag uppfylla dig och förvandla villkoren i ditt liv, säger Jesus. Jesus förklarar att hans Ande är sanningens Ande. Paulus utvecklar detta senare när han talar om frukterna, resultatet av att Anden fått verka. (Gal 5:22-23) Där sanningens Ande verkar blir människor helgade. En god anda sprider sig och resultatet låter inte vänta på sig: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.” Den helige Ande känns alltså igen på att han att förvandlar en människa så att det blir mer sanning i hennes liv. Den helige Ande reparerar och återställer, han tar bort bitterhet och klagan, han ändrar livsinställning och livsinnehåll. När detta börjar sker är det så omvälvande att det brukar liknas vid ”en ny födelse”. (Joh 3:5) Han visar på Jesus, han lär och påminner om allt vad Jesus har gjort för oss.

När Anden kommer nära händer det alltså något. Han ställer fram saker och ting i sanningens ljus. Det går inte att slingra sig. Det är detta som på bibliskt språk beskriver ”hur människor får ett styng i hjärtat”. (Apg 2:37, 1917-års översättning) Plötsligt inser de sin situation och vänder sig till Gud. Även den som i många år varit en Jesu lärjunge kan under Andens inverkan upptäcka att det finns sådant som man försökt behålla för sig själv, som måste ändras. Det ofullständiga, halvhjärtade och otydliga avslöjas.

Men det är också viktigt att lägga märke till, att Jesus säger att den Hjälpare han lovar sina lärjungar är obegriplig för världen Jesus säger uttryckligen att världen inte ser honom eller känner honom d.v.s. världen kommer heller aldrig att förstå sig att det är Anden som gör oss till kristna.

Det är Anden som ger oss tron och kraften att kämpa och hoppas, ofta mot alla odds och mänskligt förstånd. Världen kommer aldrig att förstå sig på en kristen. Hon förstår inte att det är Anden som gör oss till kristna, att ingen kan säga att Jesu är Herre utom i den Helige Ande. (1 Kor 12:3)

En kristen människa står därför i en märklig situation. Hon har upplevt den levande Guden. blivit drabbad av Anden, men omvärlden förstår ingenting. Hon ser tillvaron i ett nytt ljus, sanningens Ande för henne vidare in i livets hemligheter. Hennes värdeskalor har förändrats – men världen omkring henne är sig lik. En kristen vet detta – men omvärlden står frågande, vad det är som gör denna människa annorlunda. Svaret är Guds helige Ande.

Hur får vi del av denna underbara gåva från Gud. Hur ska det blir mer sanning i våra liv? Hur ska vi bli uppfyllda och förnyade av Anden? Svaret ger Jesus i dagens evangelium: ”Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud.”

Anden faller över oss när vi lever i Guds ord. Läs Guds ord, lyssna till det, håll dig till Guds bud, så får du vad Gud lovar. Sök Gud där han lovat att låta sig finnas. Be att Gud möter dig, be att Anden uppfyller dig. Känner du ett styng i ditt hjärta, en längtan efter klarhet, kan du vara säker att Gud söker dig och vill fylla dig med det nya livet och på nytt inspirera och entusiasmera dig.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Pingstdagen

Årg 1
1994

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. När vi i dag på Pingstdagen i de heliga texterna får höra talas om den Helige Andens utgjutande och...

Pingstdagen

Årg 1
2009

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I år har Mors dag hamnat på Pingstdagen i den kyrkliga kalendern. Vi tänker på och hyllar våra mö...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design