1 i fastan

Årg 1
Hebr 4:14-16
1991

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Hela det långa Hebreerbrevet, från vilken det här stycket i Guds ord är hämtat är ett försök att på olika sätt förklara vad som hände när Jesus dog på korset och vad det betyder för oss och hur han blev den som för oss ”bringar evig frälsning”, för att citera några verser efter det vi läste i dag.

Mycket i brevet är svårt att förstå utan någon kunskap om hur saker och ting fungerade i det gamla templet, med alla dess offer och olika handlingar och riter. Men poängen i vad som berättas är helt klar. Hela brevet förkunnar att Jesu lidande och hans död på korset var inte ett misslyckande eller ett nederlag, utan Guds eviga plan att försona världen med sig själv. Allt som hände i det gamla templet pekar fram emot det som hände när Jesus kom.

Jesus blev människa för att rädda oss. Han blev en av oss, lik i oss i allt, men utan synd, för att han som en av oss skulle kunna träda fram inför Gud som vårt ombud och representant. Han kom för att rädda oss och sona det som vi brutit. Som en av oss – kunde han representera oss och som Guds Son förmådde han uthärda det och föra det i hamn. ”Kristus gick in i själva himmelen för att träda fram inför Gud med vår sak – en gång för alla för att utplåna synden genom att offra sig själv.”

Jesus kallas för en överstepräst i likhet med den främste prästen i det gamla templet, som var folkets representant inför Gud. De gamla prästerna var ju själva människor som du och jag med brister och fel och kunde därför förstå folket och ha medkänsla med deras svagheter. När prästen kom inför Gud offrade han först ett offer för sin egen synd och sedan för den som sökte försoning. Offren ansågs som en böter, som skulle ersätta det som var brutet.

I Hebreerbrevet kallas Jesus därför just för Överstepräst. Han är prästernas präst, herrarnas herre – den främste av alla som frambär offrernas offer – det främsta och största av alla. Han behövde inte offra något för sin egen skuld – för han hade ingen. Han hade vandrat i rättfärdighet inför Gud, och var själv Guds egen Son, han bär fram sig själv, en gång för alla, som ett offer för hela världens synd. Från den stunden behövs inga flera offer, det är betalt, en gång för alla, världen är försonad med Gud. Jesus gjorde det – en gång för alla.

Det som inte vi förmådde att göra gjorde han i vårt ställe. Det som inte syndare kunde utföra – utförde han som var utan synd. För ”vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Detta är egentligen den stora hemligheten och det outgrundliga i Guds plan att rädda oss människor.

Genom vårt uppror, vår synd och våra misslyckanden har världen kommit i olag. Vi satt fast och kunde inte rädda oss själva. Därför sänder Gud sin Son för att den onda cirkeln skulle brytas. Han prutade inte av på lagen eller sina bud. Nej, Kristus kom och handlade efter dem och uppfyllde dem.

Han vet vad det betyder att vara människa. Han har delat alla våra villkor. Han vet våra svagheter, utan att själv duka under i svagheten, han har frestats i allting, utan att själv ge in för frestelserna, han har prövats på alla sätt, utan att själv bli besegrad – därför kan han rädda oss.

Han har varit delaktig i vår bedrövelse, han har känt vår sorg, vår smärta, vår ensamhet. Han utlämnades i ångest och svek. Han vet vad det betyder att vara människa.

Vi har en frälsare som vet våra svagheter och begränsningar, som förstår de prövningar och konflikter som vi kan råka ut för. Allt detta bar han med sig – hela vägen ända upp på korset. Han har lidit före oss – och för oss. Vad som än händer ”kan han känna med oss i våra svagheter — han har prövats på alla sätt och varit som vi.”

Vi kan inte förklara allt som händer oss här – men med Kristus får vi hjälp att klara allt. Vi kan se framåt utan att behöva tyngas att det som ligger bakom oss. Bördorna vi bär med oss lyfter Kristus av från våra skuldror. Han tog med sig allt på korsets trä.

Många människor tror att de måste ändra sig först och sen söka hjälp hos Frälsaren. Men sanningen är att det fungerar precis tvärtom. Till Frälsaren skall vi komma precis sådana vi är utan att försöka gömma undan någonting. Vi behöver inte vara rädda eller tveka. Vi kan komma precis sådana vi är, med våra synder och misslyckanden, ja vi ska komma på det sättet.

Då sker det mest märkliga. Han lyfter av vår synd och skuld och i stället så erbjuds vi en ny början och en ny start att ta upp utmaningarna som ligger framför oss. Inte ensamma, utan i gemenskap med honom som övervunnit allt som stod oss emot.

”Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.” Det är viktigt det som sägs här. Det räcker inte bara med att höra för att få det som här utlovas. Gud väntar på ett svar från oss. Han väntar att vi bildligt talat skall komma till honom ”till nådens tron” och söka det som där utlovas. Vi ska komma med frimodighet, säger aposteln, och söka hjälp i rätt tid. Gud väntar på oss, vi är inbjudna. Han vill att vi överlämnar oss till honom precis sådana som vi är.

Jesus blev en av oss, han identifierade sig med oss i vår situation och i vår nöd och delade vår svaghet och han kallar oss att komma så att han kan ge oss sin frälsning och ge oss en ny chans – en ny början och visar oss på det rätta målet för vårt liv.

Vi behöver inte famla omkring i blindo att söka. Han söker oss. När vi firar gudstjänst sitter han på nådens tron och tar emot vår tillbedjan och lovsång och lyssnar på våra böner. Han erbjuder oss sin frälsning också i dag. Vi är alla kallade, varhelst vi kommer i från, om vi ofta kommer till hans kyrka, eller mera sällan, vi är alla inbjuda (till hans altare, att mottaga hans kropp och blod, lösepenningen för världens synd och skuld). Han är här för att ge oss ny kraft och styrka. Han är här för att förlåta oss och ge oss det nya livet som han vann för oss.

Ja ”låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.” Han känner våra problem och svårigheter – men han är här för att dela dem. För du och jag var också inkluderade bland dem som han led och dog för och köpte fria.

Vi kan nog aldrig fullt förstå vad det kostade Gud att frälsa oss. Men vad vi kan göra är att tacksamt ta emot hans erbjudande, och ta till oss det som han vill erbjuda oss. Kristus har prövats på alla sätt liksom vi kan göra i denna värld. Men hans prövningar ledde till seger och den segern vill han räcka till oss. Vi behöver nåd och förbarmande, och det är det som Gud vill ge oss – idag och alla dagar.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

1 i fastan

Årg 2
2022 (Ukraina)

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. En person sa en gång till mig att det är så skönt med kyrkan. Där tar man ondskan på allvar. Man ...

1 i fastan

Årg 2
2001

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det finns en viktig förhistoria till händelsen vi stannar inför i dag, då Petrus välvilligt vill g...

1 i fastan

Årg 3
2023

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är förunderligt att en kort berättelse från Bibelns första bok kan kasta ljus över hela vår ...

1 i fastan

Alla årg
2007 (Familjegudstjänst)

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Många tycker att vi använder konstiga ord i kyrkan. Frestelser och prövningar och såna där ord, so...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design