4 i advent

Årg 2
Luk 1:30-35
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

I år när julafton infaller på 4 söndagen i advent och adventstiden denna natt i kyrkans heliga år övergår i firandet av Frälsarens födelse kan det vara på sin plats att låta Jesus moder Maria få inta en framträdande plats i våra läsningar av julens heliga texter. 4 söndagen i advent är ju en Maria-dag i kyrkoåret och alla ”släkten prisar Maria salig,” för att hon ställde sig i Guds tjänst.

Det är egentligen omöjligt att förstå Guds plan och det oerhörda som hände när Maria, en jungfru i Israel, blev Guds utvalda redskap när han sände sin Son i världen och blev människa för att bli vår Frälsare. Gud behövde en mänsklig moder för att låta sig födas in i vår värld. Därför valde Gud Maria. Han behövde en jordisk moder. Så skulle världen frälsas. Gud blev människa för att rädda oss människor. Det är julens hemlighet. Gud blev människa när han sände sin enfödde Son och Maria föder honom till världen. Som en broder till oss blev Jesus född i denna värld, dock utan synd och blev en medlare mellan sin himmelske Fader och oss.

Maria föder Guds son in i en sargad och slagen mänsklighet. Gud förenar sig med det mänskliga för att världen skulle få livet tillbaka. På den ruttna, murkna stubben, skjuter en nytt skott av liv. Maria ger sin livsfrukt, sitt barn och Guds egen Son, till världen.

Vi kan förundras över Guds väg att vinna oss tillbaka, vi kan förundras och fascineras. Gud kommer till oss för att leva vårt liv och dö vår död för att döda dödens makt och sona synden. Hans seger blir vår seger när vi tar emot den i tro.

Det kan egentligen inte sammanfattas tydligare än vad evangelisten Johannes gjort i det bibelord, som inte utan skäl brukar kallas lilla Bibeln och som många kan utantill:

”Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde Son för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” Det Gud gjorde betydde att han blev en av oss för att rädda oss. Han har själv känt vad det betyder att leva på denna jord, han känner den som vi, ja han känner den djupare. Han vet inifrån våra begränsningar, han vet vad som plågar oss och skiljer oss åt, han känner dess smärta och mörker. Han vet vad som fördärvar han vet vad som dödar oss men i allt detta har han varit delaktig för att rädda oss.

Maria, den utvalda, bar Frälsaren till världen. Hon fann nåd inför Gud, och genom hennes lydnad göts nytt liv in i världen. För Gud sände sin Son i världen …”för att var och en som tror på honom inte skall gå under.”

Gud gav oss genom Maria sin egen Son, för han visste att det var enda utvägen ur världens dilemma. Han måste bli människa för att rädda människors barn. Där mänskligheten sagt nej till Gud, sa Maria sin trofasta ja. I Marias ja till Gud har vi vägen till frälsning. Gud vill ge oss sin Son som Herre och Frälsare och vi kan bara ödmjukt svara som Maria: Jag vill ta emot din Son som Herre och Befriare.

Det var olydnaden mot Gud som skapat kaos av det goda som Gud har gjort. Vi hade blivit fångar och offer, men är samtidigt medskyldiga. Utan en Frälsare var vi utlämnade till vad vi själva förmår, skyldiga till våra synder, värda att evigt förkastats från Guds ansikte.

För vem kan på egen hand befria sig från det onda, som har en allierad till och med i vårt eget bröst? Vem kan trassla sig ur skulden eller ett dåligt samvete? Vem kan göra ogjort det som redan är gjort? Vem kan stilla ångest och vem, ja vem kan besegra döden? Sådan var och sådan är vår situation utan en Frälsare.

Vi var och vi är utlämnade till vad vi själva förmår och inte förmår. Vi var förlorade, utan chans – ondskans makt är så djävulsk, den hinner upp oss till slut. Men Gud gav oss en ny chans när när han lät sig födas i vår mitt. Han var och är Guds erbjudande till alla om en ny början och en evig fortsättning. Han bröt vägen genom ondskan och han vann seger åt oss förlorare.

Sådan var Guds väg att vinna sin förlorade mänsklighet tillbaka. Han valde Maria, han förenade sig med det mänskliga, han gjorde det för din och min skull och hela världens. Vi har en Frälsare, Marias Son, vår broder, Guds Son vår Herre, en Befriare och Räddare.

Allra sist bara. Liksom Maria, sa sitt ja till Gud, och bar Jesus till oss, är vi kallade att föra budskapet vidare och ge vår medmänniskor, här hemma och ute i hela vår slagna värld, glädjen och förtröstan tillbaka.

Det kan vi göra i våra gudstjänster genom våra böner – det kan vi göra genom att tänka på vem som särskilt behöver oss och vår tid denna jul och det kan vi göra genom att avstå av vårt överflöd i julens viktiga kollekter till mission och diakoni. Så blir vi Marior för varandra som bär liv och hopp till världen.

Låt oss smittas av Marias offervillighet och visa vår glädje och tacksamhet mot vad vi får av Gud genom att låta Gud använda också oss här i våra församlingar. ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt”

Du är en av dem.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

4 i advent

Alla årg
1998

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är Marias dag i dag. Maria , den unga modern som gav sitt barn till mänskligheten för att den sk...

4 i advent

Årg 3
2007

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det går inte att ta miste på jubeltonen i de gamla profetiorna vi läser i advent varje år på trös...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design