4 i advent

Alla årg
Luk 1:46-55
1998

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Det är Marias dag i dag. Maria , den unga modern som gav sitt barn till mänskligheten för att den skulle bli räddad. Maria födde Guds egen Son. Hon gav honom hans kropp. Hon ställde sig i Guds tjänst. Hon håller honom i sina händer fram emot oss – hon vill räcka honom till oss. Hon ger oss, enligt Faderns vilja, vår Frälsare. Hon säger till var och en av oss: ”För dig utgiven till syndernas förlåtelse.”

Maria födde världens Frälsare genom den Helige Ande. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Rena jungfrun moder är.

Maria, din lydnad – din beredvilliga tjänst att ställa in dig i Guds plan att rädda oss gör dig till den mest välsignade. Alla släkten prisar dig salig.

Du utvaldes till det största uppdrag en människa någonsin har fått. Vi firar din dag i dag, på tröskeln inför julen. Utan dig ingen jul.

Hela vår Bibel är full av underbara präktiga kvinnogestalter. Vi behöver bara tänka på Sara, Abrahams trogna hustru och moder till löftessonen Isak. Och Jakobs älskade Rakel, moder till Josef och Benjamin, eller Joebed, vars nämn betyder ”Herrens tjänarinna” och som födde Moses det störste av profeterna. Eller Hanna, Samuels moder. Eller Ester, Judit och Rut.

Men ingen av dessa kvinnor utvaldes att föda den utlovade Frälsare. Nej, när tiden var fullbordad valde Gud en jungfru i Galilén, Maria en av de stilla i landet, visserligen av Davids ätt, men en av de ringa och oansenliga i människors ögon.

Gud utkorade dig att bli sitt redskap. Ja, Kristus själv, född av Fadern före all tid, av evighet ett med Fadern i Treenighetens mysterium är den enda som själv har fått välja sin jordiska moder.

Till dig kom en ängel som förkunnade: ”Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en Son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den högstes son – och hans välde skall aldrig ta slut.”

Du litade på Gud och trodde på ängelns ord och svarade ja till den gudomliga kallelsen. Du svarade: ”Se jag är Herrens tjänarinna, ske mig som du har sagt.”

Du gav vår Frälsarens hans jordiska kropp. Vi välsignar dig för detta. ”En kropp beredde du åt mig”, står det i Hebreerbrevet.

Din son Jesus, Guds Son blev vår broder och ställföreträdare, en av oss. Han kunde därför träda fram i vårt ställe och försona oss med Gud. Sann Gud och sann människa, Gud med oss i Jesu person.

Idag inför julen lovprisar vi Maria. Vi säger med Elisabet, Johannes Döparens moder. ”Välsignad är du bland kvinnor och välsignad vare din livsfrukt.”

Din lydnad och ödmjukhet bringade oss frälsning, genom Jesus Kristus vår Herre.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

4 i advent

Årg 2
2000

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I år när julafton infaller på 4 söndagen i advent och adventstiden denna natt i kyrkans heliga år ...

4 i advent

Årg 3
2007

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det går inte att ta miste på jubeltonen i de gamla profetiorna vi läser i advent varje år på trös...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design