Alla själars dag

Årg 1
Upp 22:1-5
2006

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Kära vänner. Vi är samlade till minnesgudstjänst här inne i kyrkan på den dag som ibland brukar kallas Alla Själars dag och utanför på kyrkogården lyser ljusen vi tänt på våra anhörigas gravar. Vi minns och tänker på våra kära – vi har många frågor – och vi känner stillheten och allvaret, för ingen annanstans möts tiden och evigheten så tydligt som när man firar gudstjänst i en kyrka med en kyrkogård utanför.

Inför den Helige söker vi tröst i hans ord för att få våra frågor besvarade och samla våra tankar. Vi vänder oss till honom som gett oss våra liv för att få tröst och hopp. Och vad möter vi för hälsning? Vad berättar Guds ord för oss? Jo, Orden från Gud talar om ett paradis som mänskliga ord inte kan beskriva. Om en härlighet och ljuvlighet som övergår vår fattningsförmåga. Vi möts av en inbjudan. Gud bjuder oss dit – han säger att vi ska lämna våra liv i hans hand och förtrösta på honom. Han vill att vi ska sätta vår tro till Honom som han sände till vår frälsning. Jesus är vägen dit.

”Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron.” Den floden strömmar fram här, för att rena och förvandla oss – så att vi när vår stund på jorden är slut kan bärgas från det förgängliga här, som inte kan bestå och komma hem till vilan hos Gud – i det som skall komma, ja det som redan är i den evighet vi har så svårt att fatta. Gud vill att det ska bli som han menade från början. Han visar på ett paradis för oss det förlorade paradisets barn.

Guds ord målar den underbaraste av tavlor för våra ögon. ”Ingen förbannelse finns mer.” Det onda är besegrat, mänsklighetens synder försonade, Lammet har vunnit seger – ”och det skall aldrig mer bli natt.”

Jesus, som kallas Lammet, har försonat allt och dödat dödens makt. Han möter oss här i sin kyrka för att höra våra böner. Han säger att vi får ”kasta alla vår bekymmer på honom.” Genom honom slås en bro från oss till det paradis han vill ge oss.

På så sätt kan vi få en försmak av friden som råder där. För i gudstjänstens gemenskap förenas vi med alla som nått fram till Gud där lovsången till Honom och hans Son aldrig tystnar från dem som övervunnit och bevarats till evigt liv.

Tänk att vi som ännu lever i det förlorade paradiset i en ofullkomlig värld där ondskan fortfarande firar triumfer kan lyfta vår blick och se ända in i evigheten

Vi får fira gudstjänst i Guds härlighets ljus med paradisets barn – ”ty Herren Gud skall lysa över dem,” så står det skrivet.

Herren vill låta sitt ansikte lysa också över oss – som ännu är på väg. Han vill sporra oss, han vill väcka förväntan och längtan. Han vill tända hoppet i vår bröst. Det är inte förlorat. Vi har en nådefull och barmhärtig Gud. ”Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång,” som vi snart skall sjunga.

Tid och rum suddas ut när vi firar gudstjänst som i dag. Det betyder att vi påtagligt kan känna gemenskapen med dem gått före oss. Det kan vara en livskamrat, en förälder, en vän, ett barn, en förebild – någon vi älskade här på jorden som gått före oss.

För paradisets folk, som vi i dag läser om, är människor som du och jag som lyssnade till evangeliets erbjudande om en ny chans och som sträckte sig mot Gud och satte sin tro honom.

Därför nådde de fram. De fann att vägen var banad. De blev bevarade i dödens stund, ”de fick aldrig skåda döden, mörkret var inte mörkt för dem” De fick dö i Herren, renade i Lammet blod, inbäddade i hans försoning, omslutna av hans kärlek. Så blev de burna genom dödsskuggans mörka dal in i himmelen. Så kom de fram inför Guds och Lammets tron räddade bort från allt som plågar och smärtar oss här till det paradis som vi alla skapades för.

I dag på påminns vi om att paradiset ännu står öppet om vi hörsammar inbjudan. Om svar anhålles. Gud vill det – nu ligger erbjudandet i vår hand.

För, vad ”inget öga har sett och inget öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, har Gud berett åt dem som älska honom.” Det som vi kan ana genom Guds ord finns där i beredskap också för oss. Paradisets folk har fått smaka det nya. De är fria från all kamp, hunger, törst, all sjukdom, allt lidande, ja fria från själva döden: ”Döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan skall vara mer, ty det som förr var är förgånget,” som det står på ett annat ställe i Uppenbarelseboken.

Ja, mina vänner: Är vi framtidsmänniskor som i deras efterföljd söker oss till Gud dras med i floden med livets vatten som Guds ord talar om i dag och som äter av frukten från ”livets träd?”

Här i hans kyrka finns den frukten. Kom och smaka och se att Herren är god. Guds ord tröstar oss och ger oss föda för vår själ. Så blir vi mättade och tröstade av Gud själv.

Han vill dra dig till sig. Det eviga livet börjar här. Gud valde att rädda, hans kärlek söker oss. Lyft din blick och få din längtan stillad. Snart ska vi sjunga:

”I Guds Ande kan jag andas: bön blir liv ur död som svar. Ögonblicket närhet rymmer allt som bli och är och var”

Det ögonblicket är nu.

AMEN

Andra predikningar aktuell söndag

Alla själars dag

Årg 2
1998

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss en gång till lyssna på de fantastiska löftena från Jesu egen mun, som vi hörde läsas. Ly...

Alla själars dag

Årg 3
1999

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vilket underbart löfte som möter oss ur Skriften i dag på Alla själars dag när vi är samlade för...

Alla själars dag

Årg 3
2008

Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Kära vänner.Ännu en gång är vi samlade till minnesgudstjänst här inne i kyrkan på den dag som i...

© Yngve Kalin | Skapad av Vestergård Webb & Design
© Yngve Kalin 
Skapad av Vestergård Webb & Design